Hoppa till huvudinnehåll
Atea har ett ömsesidigt starkt partnerskap med Fortinet vilket återspeglas genom vår partnerstatus Expert Partner och Integrator, MSSP. Atea överträffar de högsta kraven för kompetens och affärsvolym inom många olika Fortinet områden. Denna position ger våra kunder, en unik möjlighet att dra nytta av den bästa expertisen och de mest avancerade Fortinet lösningarna på marknaden.

Fortinet ger dig verktygen för att hantera den ökande it-komplexiteten

Genom samarbetet med Fortinet levererar Atea inte bara tekniska lösningar – vi ger er också svar på era unika behov och utmaningar inom IT/OT-miljö.

Några av de tekniska lösningar som vi kan integrera och hantera:

  • FortiGate Next-Generation Brandväggar
    Atea kan implementera Fortinets brandväggar efter en ”best practice” för att säkerställa avancerad skyddsnivå mot olika hot och attacker. Dessa brandväggar erbjuder även möjligheten att skapa anpassade säkerhetspolicys för en anpassningsbar och proaktiv säkerhetsstrategi.
  • FortiAnalyzer
    Genom att använda FortiAnalyzer hjälper Atea kunder att använda ett kraftfullt verktyg för säkerhetsövervakning, automatisering, incidenthantering och efterlevnad inom nätverkssäkerhet. Att enkelt identifiera potentiella hot ger goda insikter till förbättring av den övergripande säkerhetsstrategin.
  • FortiManager
    Atea kan implementera FortiManager för att centralisera hanteringen av säkerhetspolicyer och enheter. Detta underlättar konfiguration, övervakning och uppdateringar för att säkerställa en enhetlig och effektiv säkerhetsinfrastruktur.

Då Atea har möjlighet att implementera alla Fortinets lösningar, bland annat FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiSwitch och FortiAP, öppnar vi upp en värld av fördelar genom att dra nytta av den gemensamma säkerhetsarkitekturen, Fortinet Security Fabric!

Fortinet Security Fabric innebär att varje komponent inte bara fungerar isolerat, utan harmoniserar sömlöst med varandra och delar information. Detta gör att ni kan vara trygga i vetskapen om att er organisation har en robust och samordnad säkerhetsinfrastruktur många år framåt.

Läs mer om Fortinets produkter på Atea eshop

Läs mer om Ateas erbjudande gällande IT-Säkerhet / Informationssäkerhet

Till våra erbjudanden

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss kundtjanst@atea.se