2017-04-27

Så lätt gör du skillnad med hållbar it

”Vart tog våra gamla bärbara enheter vägen?” ”Serverdiskarna som byttes ut, står de i förrådet?” ”De gamla telefonerna, raderade någon dem?” Lika självklart som att kontroll finns över all ny it som köps in, lika självklart måste det bli att sätta upp en säker process för det som tas ur drift.

Vi på Atea bygger Sverige med it för att kunna möta framtida behov – därför är det självklart att vi också tar hand om gammal it. Vår ambition är att produkterna vi samlar in ska kunna återanvändas i så hög utsträckning som möjligt. Under de senaste åren har vi sett ett växande intresse för frågan, men det finns så oerhört mycket kvar att göra. Låt mig belysa några saker för att få upp ämnet på agendan.

Så undviker du att företagsdata hamnar i orätta händer

Om företagsdata hamnar i orätta händer kan det få stora konsekvenser för en verksamhet. Datasäkerhet har blivit en mycket viktig fråga och en del är att se till att eliminera data på alla enheter som byts ut. Att endast utföra en fabriksåterställning eller liknande är inte tillräckligt. Det förstör sökvägarna till den information som finns på enheterna, men all data finns kvar. Det behövs därför rätta metoder i form av certifierad raderingsprogramvara. När det inte är möjligt behövs en fysisk destruktion, det kan vi hjälpa till med, då vi har nödvändiga metoder i vårt erbjudande.

Bidra till miljö och få ekonomiska vinster

It-produkters miljöpåverkan är som allra störst i tillverkningsprocessen. Det bästa för miljön är därför att it-utrustning som inte längre används tas om hand och återanvänds. Det som är dålig prestanda för en verksamhets behov är fullt tillräckligt för en annan. Därför kan produktens livscykel förlängas och vinster för miljön genereras. Den it som vi hämtar in i våra insamlingssystem återanvänds i väldigt hög utsträckning tack vare att vi samarbetar med ett antal olika partners inom området som är godkända av oss. Det möjliggör inte bara ett andra liv utan även ytterligare liv för vissa typer av it-produkter.

Det finns oftast ett värde i begagnad utrustning och många gånger blir våra kunder positivt överraskade över vilken ersättning vi på Atea kan ge tillbaka. Den utrustning som inte har något värde går vidare till hållbar destruering och återvinning hos vår miljöpartner.

GDPR – är du redo?

Hanteringen av data kommer att bli ett allt hetare ämne fram till maj 2018 då den nya lagen kring GDPR träder i kraft. Då kommer det bli mer självklart att eliminera data på gamla enheter. När det handlar om att agera hållbart i ett miljöperspektiv, så hjälper den nya Hållbarhetslagen till att aktualisera hur vi hanterar frågan på bästa möjliga sätt. Bland annat inför fler företag en förfinad avfallshanteringspolicy.

Nya lagar och direktiv styr mot ett ökat fokus på återanvändning. Till exempel för att främja en cirkulär ekonomi och på så sätt också stödja FN:s hållbarhetsmål nr 12 i Agenda 2030 kring ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Så kommer du igång

  1. Säkerställ ansvaret internt.
  2. Kartlägg ert nuläge, definiera ett önskat läge.
  3. Skapa en tydlig process och interna rutiner kring hanteringen.
  4. Kontakta Atea så hjälper vi till att säkerställa era behov. Våra lösningar finns för avrop på Atea eShop. 

Vi på Atea har ett brett erbjudande kring hållbar hantering av it. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.