Hoppa till huvudinnehåll
Klubben för verksamheter som vill sikta på 100 % cirkulär it. Organisationer som är med i 100 %-klubben arbetar aktivt tillsammans med Atea för att öka sin andel cirkulär it över tid, för att nå 100 %. Anta utmaningen, vi guidar dig!

Ta ställning för 100 % cirkulär och hållbar it!

Genom 100 %-klubben vill Atea utmana organisationer att se över sin livscykelhantering av it-produkter för att öka andelen återanvända och återvunna enheter. 100 %-klubben är en möjlighet att som verksamhet komma igång med miljöarbetet kring it, med stöttning av Atea och övriga klubbmedlemmar. Genom att sikta på 100 % cirkulär it är vi säkra på att din verksamhet kan vara med och skapa en hållbar framtid. 

Vad innebär ett medlemskap?

Ett medlemskap i 100 %-klubben är en avsiktsförklaring, och det enda krav som finns för ett medlemskap är att man arbetar aktivt mot målet 100 % cirkulär it. För att kunna göra det behövs en plan med tydligt definierade och datumsatta aktiviteter som löpande följs upp. 

Alla organisationer har makten att påverka sin klimatpåverkan som orsakas av it-inköp. Vi på Atea guidar dig på vägen.
Välkommen till 100 %-klubben!

Vad innebär en hållbar livscykelhantering av it-produkter?

För oss innebär hållbar livscykelhantering att ta ansvar för hela it-produktens livscykel.

Det är aktiviteter inom en produkts livscykel med målet att minimera avfall, från såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv.

Vi vet att du och din organisation lägger kraft och energi på att skapa rätt inköps- och hanteringsprocesser för att stötta medarbetares användning av it-produkter. Vi vet även att det är få organisationer i Sverige som har en plan för vad som händer med gamla enheter när de ersätts med nya.

Statusrapporten

Vad är definitionen av 100 % it-återtag?

Målet på 100 % it-återtag är uppnått när alla it-produkter som upphandlas, köps in eller i någon form hanteras, konfigureras eller supporteras av it återförs i en kvalitetssäkrad återtagsprocess med en optimal fördelning mellan återanvändning och återvinning. Vi vet att organisationer ser olika ut, därför tittar vi tillsammans under den inledande dialogen på organisationens specifika förutsättningar.

 

Medlemsträff på Atea Bootcamp

Medlemmar berättar om 100 %-klubben

 

Anmäl ditt intresse för att ta nästa steg mot 100 % cirkulär it!