Hoppa till huvudinnehåll
Bjerkings hållbarhetsarbete inkluderar allt från digitala möten, en miljöplan för it till en egen klimatfond. Målet: det ska vara enkelt för både kunder och medarbetare att göra hållbara val.
Bjerking
Uppsala
Enkelt för kunder och medarbetare att göra hållbara val.

Ett hållbarhetslöfte genomsyrar allt som teknikkonsultföretaget Bjerking gör – från upphandling av leverantörer till hantering av uttjänta mobiltelefoner. Arbetet drivs av ambitionen att ställa om verksamheten för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt har strategin för hur ambitionen ska bli verklighet inte alltid varit självklar. Men när miljökonsulten Lisa Henningsson tog rollen som hållbarhetsstrateg fick arbetet en extra skjuts.

– Bjerking har alltid haft en stor passion för hållbarhet, men det blir såklart mer driv när ett dedikerat team arbetar med frågan, säger hon.

”Våra analyser ska vägleda kunden att göra klimatsmarta val”

— Lisa Henningsson

Alla utsläpp av växthusgaser kompenseras

En viktig del av Bjerkings hållbarhetslöfte är att alla utsläpp av växthusgaser klimatkompenseras. För varje ton koldioxid de orsakar, sätts pengar av till en klimatfond som används för att minska klimatpåverkan. Initiativet ska främst minska utsläppen i kundprojekten, där livscykelanalyser blivit ett viktigt verktyg för att bland annat klimatkontrollera upphandlingar.

– Våra analyser ska vägleda kunden att göra klimatsmarta val. I ett klimatfondsprojekt som blev klart under våren upptäckte vi möjligheten att minska utsläppen med hela 500 ton bara genom att välja rätt leverantör, vilket motsvarar hälften av Bjerkings totala årliga påverkan, säger Lisa Henningsson och fortsätter:

– Att hitta klimatförbättrande åtgärder för våra kunder ger långt större effekt än att skruva på detaljer i vår egen klimatpåverkan, men självklart jobbar vi även med vårt eget klimatavtryck. En utmaning är ofta att få information om vad olika inköp orsakar för total klimatpåverkan. Där behöver vi ta kliv framåt i alla branscher för att kunna fatta välgrundade beslut.

Hållbarhetslöftet genomsyrar allt hos Bjerking
  • Skapa rutiner för att återta eller återanvända uttjänta it-produkter.
  • Minimera resandet med digitala möten. Utgå alltid från verksamhetens behov när du väljer teknikleverantör.
  • Post- och pakethantering: Sampaketera försändelser och inför veckoleveranser.
  • Ställ krav på leverantörer att rapportera hållbarhetspåverkan av inköp.

Samarbete mot fossilfritt Uppsala

Bjerking ingår sedan 2018 i Uppsala Klimatprotokoll, ett nätverk som samarbetar för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Uppsala. Enligt Lisa Henningsson är samarbetet ett bra exempel på hur hållbarhetsarbete kan kvalitetssäkras, eftersom det går att jämföra sig med likvärdiga verksamheter.

– Uppsala Klimatprotokoll styr vår rapportering vilket innebär att vi måste mäta. Och mätningen förser oss med fakta så att vi kan sätta relevanta mål, säger hon.

Prioritera behov före flashig teknik

Stefan Karlman, it-chef på Bjerking, anser att hållbarhet har varit en av byggstenarna för organisationen ända sedan han började för snart tolv år sedan. Samtidigt fanns det mycket att förändra för att säkra att it-avdelningen gjorde allt de kunde för att bidra till ett hållbart erbjudande för kunder och medarbetare.

För att minimera resandet mellan kontoren i Stockholm och Uppsala, investerade man tidigt i lösningar för digitala möten.

– En lärdom är att utgå från behov, snarare än teknisk plattform, när man ska implementera digitala verktyg. Hos oss ökade de informella digitala mötena och vi har introducerat digitala fönster mellan kontorens fikarum. Det gör det enkelt att vinka eller till och med prata med en kollega på annan ort under förmiddagskaffet, säger Stefan Karlman.

”En lärdom är att utgå från behov, snarare än teknisk plattform, när man ska implementera digitala verktyg”

Enkelt, ekonomiskt och miljöeffektivt

För några år sedan var det inte ovanligt att bärbara datorer och mobiltelefoner, som ersatts av nya, blev liggande i något skåp. Numera beställs återvinningsbehållare för it-produkter som inte längre används för att återtas och återanvändas. Rutinen är en del av företagets åtagande i 100%-klubben, initierad av Atea, som utmanar alla att se över sin livscykelhantering för att nå målet hundra procent återvunnen it-hårdvara i Sverige.

– Hållbarhetssatsningar inom it är viktigt ur många perspektiv och genom att återta it-produkter minskas inte minst efterfrågan på konfliktmineraler. För oss har 100%-klubben varit det mest ekonomiska och miljöeffektiva alternativet. Behållarna för återtag är enkla att beställa, man vet att hårddiskar rensas på ett säkert sätt och att personer med kunskap plockar ut de delar som kan återvinnas eller återanvändas, säger Stefan Karlman.

För fyra år sedan introducerades en mobilpolicy där telefoner obligatoriskt byts ut vartannat år, i rutinen ingår att de återtas eller återanvänds. Det borde vara en självklarhet för alla, konstaterar Stefan Karlman, som inte vill riskera att fungerande eller kasserade mobiltelefoner blir liggande i någons byrålåda.

Strategin bryts ner till hållbarhetslöften

Nästa steg i att konkretisera hållbarhetsstrategin är att formulera tjänstespecifika hållbarhetslöften. Det kan handla om att alltid beräkna livscykelkostnaden när en installation föreslås eller att kontrollera att de material som föreskrivs är rekommenderade i de byggvarudatabaser som finns på marknaden.

– Det är viktigt att Bjerking har ett övergripande hållbarhetsmål, men det måste kunna brytas ner till tjänstenivå. Alla våra medarbetare som jobbar med en viss tjänst ska känna till vad just den tjänsten bidrar med, säger Lisa Henningsson.

I början av september är det premiär för Bjerkings första hållbarhetsvecka. Syftet är att sprida kunskap och inspirera till medvetna val bland medarbetare och kunder. Under veckan kan medarbetarna tävla om vem som kan minska sina klimatutsläpp mest och en behållare för återtag finns på plats så att man kan ta med uttjänta it-produkter hemifrån.

– Nyckeln för att lyckas bryta ner en hållbarhetsstrategi stavas enkelhet. Ta digitala möten som exempel. Tekniken ska fungera så bra att det blir självklart att avstå från att resa. Vi ska vara en aktör som gör det enkelt för både medarbetare och kunder att göra hållbara val, avslutar Stefan Karlman.

Om Bjerking

Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsultföretag vars mission är att skapa det goda samhället. Verksamheten, som bedrivs i huvudstadsregionen, har cirka 400 medarbetare. Bjerking är medlem i Uppsala Klimatprotokoll, Fossilfritt Sverige, Klimatpakten och Sweden Green Building Council. De berättar sedan 2017 om sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsredovisning.

Har caset väckt din nyfikenhet?

Kundansvarig: Marcus Ahlezon
Erbjudandespecialist: Joel Lindquist


Text: Emma Lindgren

Foto: Beatrice Graalheim