Hoppa till huvudinnehåll

Goitloop erbjuder en enkel, hållbar, säker och ekonomiskt fördelaktig cirkulär hantering av din it-utrustning

Tänk om it-utrustningen som du tror är förbrukad kan få ett nytt liv någon annanstans? Tänk om den kunde ge dig pengar och ny it-utrustning. Och tänk om någon kunde fixa det enkelt, smidigt, smart och med hänsyn till miljön. Tänk om. Tänk loop.

Goitloop är en återtagstjänst för it-produkter. När enheter återtas genom Goitloop raderas de på information och värderas efter skick. De allra flesta enheter kan återanvändas och resten återvinns. 

Att hantera sin it hållbart är inte en trend, utan det självklara sättet att ta sitt ansvar för en hållbar framtid. Efter en avslutad loop får ni ta del av en klimatrapport som visar vilken klimatbesparing återanvändningen och återvinningen bidragit med.

 

Anpassade loopar för ert behov

Goitloop finns i flera storlekar och varianter. Oavsett om du har ett fåtal enheter, eller om hela organisationens enheter ska återtas så finns en variant för dig.

I vår eShop väljer du enkelt vilken loop som passar dig bäst.

Om du vill ha vägledning kring vilken loop du ska välja, kontakta oss här.

Gå till Atea eShop

Så följer du ert återtag - klimatrapport

Den absolut största klimatpåverkan från en it-produkt uppstår under tillverkningsprocessen. Det innebär att varje it-produkt som kan återanvändas och ersätta en nyproducerad blir en vinst för klimatet. Genom att använda Ateas säkra, hållbara och framförallt enkla tjänster för återtag av it-produkter kan din verksamhet göra skillnad för klimatet.

För att öka medvetenheten har IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Atea genomfört en livscykelanalys som visar vilka klimatbesparingar återbruk ger. Denna LCA-analys (2019), framtagen för beräkning av klimatpåverkan för it-produkter, används som underlag i Ateas rapportering av de positiva klimateffekterna som uppstår vid återbruk.

Så fungerar tjänsten!

  1. Beställning sker via Atea eShop.
  2. Vi levererar ett säkerhetsskåp. 
  3. Ni lägger in utrustningen ni vill återta. 
  4. Transport sker till vårt logistikcenter i Växjö. 
  5. Vi raderar, värderar och rengör enheterna. 
  6. Det som kan få nytt liv säljs vidare. Resten återvinns. 
  7. Du får tillbaka pengar för de återanvända enheterna och klimatbesparingen visas i din klimatrapport.