Hoppa till huvudinnehåll
Försäkringskassan ligger i framkant när det gäller cirkuläritet av gammal it-utrustning. Uppföljning och regelbundna möten med it-leverantören är nyckeln bakom en framgångsrik hantering.
Försäkringskassan
Stockholm
Ta ansvar och bidra till en hållbar framtid.

IT-samordnaren Els-Maj Enqvist är en av fyra personer som arbetar specifikt med livscykelhantering av it-produkter på myndighetsjätten Försäkringskassan.
- För oss som statlig myndighet är det viktig att ta ansvar och bidra till en hållbar framtid. Vi som arbetar med livscykelhantering är endast en liten del av alla på myndigheten som arbetar med hållbarhet, säger Els-Maj Enqvist.

Regelbundna möten

För att få en så smidig hantering som möjligt av all it-utrustning som omsätts på Försäkringskassan har de regelbundna avstämningsmöten med it-leverantören Atea.

- På dessa möten stämmer vi av vilka  nya produkter som ska  köpas in, vilka som ska avvecklas och hur detta ska gå till. Vid varje möte får vi rapporter som beskriver vilken utrustning som tidigare har avvecklats. Dessa möten är nödvändiga för en bra hantering av hela processen och för att hela tiden utveckla och se om något kan förbättras, säger Els-Maj Enqvist

Smidig process

Själva avvecklingen  av gamla it-produkter kan gå till på två sätt. Om ny utrustning beställts kommer dessa i skåp. Gammal utrustning placeras i skåpen och ersätts med den nya. Det andra alternativet är att Försäkringskassan samlar gammal it-utrustning i låsta depåer runt om i landet och beställer hämtning utifrån behovOavsett hur avvecklingen går till är det Atea som ser till att den avverkade it-utrustning en hämtas från alla Försäkringskassans kontor i hela landet. Utrustningen körs till Ateas  recyclingcenter i Växjö. Där raderas och avidentifieras den och säljs vidare eller återvinns om den är defekt och inte kan användas mer.   

Els-Maj tycker att hela den här processen är enkel och fungerar väldigt smidigt. 

- Atea har varit lyhörda för att verksamheten har skilda behov över hela landet. De har varit  mycket flexibla och ser till varje enskilt kontors skiftande behov, säger Els-Maj Enqvist .

Els-Maj Enqvist, Försäkringskassan

Månar om säkerheten 

Els-Maj betonar också vikten av att säkerhetskraven följs och uppskattar rapporterna från Atea  

- Vi har mycket  höga säkerhetskrav och det är enormt viktigt att informationen på alla datorer raderas på ett korrekt sätt.  Vi scannar den utrustning som stoppas in i skåpen och får återrapportering från Atea Fördelen med att jobba med Atea  på detta sätt är att vi kan följa och kontrollera  att  allt  sköts på ett riktigt sätt och att vi har ordning på grejerna. Det är jätteviktigt.   

Vad tror du är framgången bakom en lyckad återvinningsprocess? 

Vi har märkt att det är mycket lättare att få till en bra tjänst om man följer upp ordentligt och har regelbundna möten med it-leverantören där man diskuterar vad som går bra och vad som kan förbättras. För oss har detta varit en framgångsfaktor. Jag tror också det är viktigt att prata med andra företag som liknar ens eget. Då kan man få idéer och inspireras av varandra.