Tillbaka till Hållbar it
Atea Sustainability Focus hållbar it Hållbarhet

Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus är ett nätverk som samlar de nordiska it-köparnas röst för att med gemensam kraft bidra till ökad hållbarhet i den globala it-branschen.

Om Atea Sustainability Focus

Med Atea Sustainability Focus påskyndar och underlättar vi hållbarhetsarbetet samtidigt som vi uppnår ett tydligt globalt fokus på hållbarhetsfrågorna. Genom ett årligt Sustainability Focus kommer nordiska it-avdelningar steg för steg att höja ribban inom det globala hållbarhetsarbetet.

 

Aktuellt

ASF-rapporten 2019 är här

Nordiska it-köpare vill att it-branschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det är budskapet i den nyligen publicerade ASF-rapporten. I rapporten uppmanar köparna branschen att skapa en standard för tillbehör "One cord only!" och att verka för en global certifieringsstandard för cirkulär it-utrustning. 

 

Går det att köpa it-produkter som är ”free of blood”?

Lyssna på vårt webinar om konfliktmineraler med Ateas hållbarhetschef Chiara Selvetti och hållbarhetsspecialist Filip Engholm. 

Lyssna här (29 min)

In english

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Sweden and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

Read more

Kunddialog

Nordens IT-köpare har sagt sitt

Drygt 250 nordiska it-köpare – de mest krävande i världen – deltog i årets kunddialog som pekade ut cirkulär ekonomi som den viktigaste hållbarhetsfrågan för den globala it-branschen just nu.

Några av Nordens största företag och offentliga aktörer i ASF Advisory Board har formulerat ett antal relevanta och konkreta rekommendationer. Vilka det är avslöjas i ASF-rapporten som släpps i början av 2019, men redan nu kan vi göra en del intressanta iakttagelser.

Av de 258 personer som svarade på enkäten representerar 68 procent företag med 500 anställda eller fler. 65 procent jobbar med it, 18 procent med hållbarhet och 7 procent med inköp. Fördelningen mellan privata och offentliga verksamheter var jämn, vilket också kan sägas för hur viktig hållbarhetsfrågan är för verksamheten. Dialogsvaren visar att privat och publik sektor i lika stor grad anser att hållbarhet är en del av kärnan.

Omkring hälften svarar ändå att hållbarhet inte är särskilt prioriterat när det kommer till inköp av it. Särskilt utmärkande är att 46 procent av företag med 50–249 anställda samt 29 procent av dem som jobbar med inköp anger det som inte alls viktigt.

Värt att notera är också att hela 96 procent tycker att it-branschen kan göra ett bättre jobb när det kommer till hållbarhet. 35 procent tycker till och med att branschen gör ett dåligt jobb.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden juni–augusti i år. Enkäten har distribuerats till Ateas nätverk i Norden och har även varit öppen att delta i via hemsida och sociala medier.

ASF-rapporten

ASF-rapporten bygger på vad nordiska it-köpare anser är de viktigaste prioriteringarna branschen behöver göra för att öka takten i det globala hållbarhetsarbetet. Resultatet bygger på en kunddialog med drygt 250 it-köpare i Norden. Ett advisory board bestående av ledande företrädare för it och hållbarhet identifierar utifrån det branschens viktigaste fokus och formulerar ett antal rekommendationer som överlämnas till it-branschens hållbarhetsorganisation Responsible Business Alliance. Förra rapportens fokus var transparens bortom första leverantörsledet. Vad det blir nästa år berättar i början av 2019.

Den första ASF-rapporten publicerades 2018 och hade fokus Transparens bortom första leverantörsledet. Advisory Board ansåg att ökad transparens är grunden för allt hållbarhetsarbete och nödvändig för att kunna bedöma effekterna av de insatser som görs. I rekommendationerna till RBA ingick bland annat införandet av ett gemensamt rapporteringsramverk.

Inför den kommande rapporten har Ethos International gjort en branschanalys utifrån it-köparnas mest prioriterade aspekter. Syftet var att ge ett kunskapsunderlag till Advisory Board om var branschen står idag och var glappet till kundernas krav är som störst. Rapporten lanseras under 2019 och kommer att diskuteras under ASF Forum den 27 mars där it-köpare och den globala it-branschen möts i en unik dialog. 

Ladda ner rapporten för 2018

Rådet - Advisory Board

ASF Advisory Board är det råd som sammanställer och tolkar de svar som nordiska it-avdelningar delar med sig av i ASF-dialogen.

Rådets uppgift är att formulera fokuserade och relevanta åtgärder som sedan lämnas vidare till branschen genom organisationen RBA, Responsible Business Alliance.

Läs mer om rådet

Våga vara transparent

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Fredspristagaren Dr Mukwege om Atea Sustainability Focus

ASF-forum 2018

Under Almedalsveckan bjöd Atea in till dialog om hur svenska företag kan sätta agendan för det globala hållbarhetsarbetet i it-branschen samt hur transparens kan fungera som drivkraft för hållbar utveckling.

Dagarna bestod av seminarier där keynotes varvades med paneldebatter. Höjdpunkten var det intressanta mötet med fredspristagaren Dr Denis Mukwege.

Ta del av innehållet från scenen
Tillbaka till Hållbar it
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer