Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Hållbar it

Atea Sustainability Focus

Be a leader for change!

We are a group of engaged IT buyers who want to create positive change in the IT industry. We believe the way to do it is to unite behind a set of sustainability principles that already guide our own organizations, and apply them to the IT that we buy. Quite simply, take leadership, use our buying power, and let sustainability guide our decisions.

It’s more than walking the talk. It’s about creating a march. 

Join us!

Sustainability is all about the power of together.

Vad är Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus påskyndar omställningen mot mer hållbar it. Vi samlar de nordiska it-köparnas röst, skapar en plattform för dialog och driver angelägna frågor mot branschen. Steg för steg höjer vi tillsammans ribban inom det globala hållbarhetsarbetet. Läs mer nedan! Vill du vara med? Anmäl dig via knappen nedan så får du ta del av vad som händer inom initiativet och veta mer om hur du kan engagera dig. 

In English

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Sweden and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Fredspristagaren Dr Mukwege om Atea Sustainability Focus

Med dig, för dig

Grunden i Atea Sustainability Focus är den dialog med nordiska it-köpare vi genomför årligen. Syftet är att dels identifiera de bäst brännande hållbarhetsfrågorna för branschen men också skapa förståelse för hur vi bäst kan samverka för att öka förutsättningarna för mer hållbar it. Genom att delta i undersökningen ökar du förutsättningarna för branschen att svara upp mot de hållbarhetskrav som ställs vid inköp men underlättar också ditt eget arbete med att formulera och följa upp på relevanta och effektiva krav.

Bara en tredje del ställer ”tuffa” hållbarhetskrav

I undersökningen 2021 såg vi att den typiska respondenten är en beslutsfattare inom it verksam i en organisation med 500 medarbetare än fler. Detta är viktigt då det antyder att de som svarat är personer med potentiellt stort inflytande. 11 respektive 12 procent av de som svarat arbetar med hållbarhet eller inköp.
En majoritet (57 procent) prioriterar hållbarhet vid inköp av it-utrustning. Ändå är det bara en tredjedel som ställer avancerade hållbarhetskrav med mervärden och kontraktsvillkor. På frågan om vad det viktigaste man kan göra själv som it-köpare så hamnar ”stärka processen kring hållbarhetskraven” på plats två.

Allra högst hamnar, precis som förra året, att sätta en strategi för hållbar it (23 %). 25 procent säger sig ha en sådan på plats redan idag. Intresset för, eller värdet av, att köpa återbrukad utrustning och produkt som tjänst som bidrag till mer hållbar it är fortfarande lågt.

De hinder för att kunna prioritera hållbarhet som respondenterna nämner är desamma som tidigare år, men fler lyfter i år att det är svårt att få information om och jämföra hållbarhetsprestandan i olika lösningar (32 %). De andra vanligaste hindren är att det är svårt att mäta effekterna av de insatser man gör (31 %) samt att det saknas tid och resurser för att följa upp kraven (26 %).

Vad händer nu?

Resultaten från den del av undersökningen som tar upp vad nordiska it-köpare vill se från branschen processas nu av vårt Advisory Board och kommer att presenteras i den kommande ASF-rapporten. Rapporten lanseras på nästa års stora hållbarhetsevent, ASF Forum, den 24 mars.

Vill du vara med och påverka?

Gör en intresseanmälan i formuläret så får du en inbjudan till nästa års stora hållbarhetsevent, ASF Forum, samt möjlighet att vara med i undersökningen.

Så ser processen ut

 

Ladda ner Atea Sustainability Focus-rapporterna

ASF-rapport 2022

ASF-rapport 2022

Rekommendationer till branschen:

Att använda it-produkter längre är det bästa vi kan göra för klimat och miljö. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på värdet i de produkter som produceras. Det kan vi göra redan idag!

 • branschen tillsammans behöver ta fram standarder för produktlivslängd
 • tillverkarna behöver samverka med köpare för att hitta hållbara konsumtionsmodeller
 • köpare behöver ha interna policys som styr mot ökad produktlivslängd

 

ASF rapporten 2021

ASF-rapport 2021

Rekommendationer till branschen:

Vi måste öka tempot! Låt oss tillsammans ta fram en roadmap för en cirkulär och klimatneutral it-bransch med målet att: 

 • hitta cirkulära affärsmodeller 
 • kommunicera transparent kring branschens framsteg och köparnas krav
 • definiera de viktigaste hållbarhetskraven ur ett effektperspektiv

 

Rådet - Advisory Board

ASF Advisory Board är det råd som sammanställer och tolkar de svar som nordiska it-avdelningar delar med sig av i ASF-dialogen.

Rådets uppgift är att formulera fokuserade och relevanta åtgärder som sedan lämnas vidare till branschen genom organisationen RBA, Responsible Business Alliance.

Läs mer om rådet

Transparensguiden – ett resultat av ASF

I den första ASF-rapporten pekade Nordens IT-köpare ut transparens som branschens allra viktigaste hållbarhetsfråga. Den övergripande rekommendationen i rapporten var att utveckla ett gemensamt rapporteringsramverk för branschen. Idag, två år senare, ser vi resultatet då RBA lanserar sin ”Practical guide to transparency in procurement”. 

Guiden är ett tydligt bevis för att nordiska IT-köpares röst via ASF har bidragit till ökad transparens i den globala IT-branschen. Den kan bli ett viktigt och värdefullt verktyg för både bransch och köpare, bland annat genom att:

 • Bidra till ökad harmonisering
  Genom att efterfråga och rapportera på en gemensam uppsättning noga utvalda indikatorer riktas fokus mot de områden där utmaningarna är som störst.
 • Ge möjlighet att jämföra
  Likartad rapportering från branschens aktörer gör det enklare att jämföra hållbarhetsprestanda och även bedöma utveckling.
 • Spara tid och resurser
  Effektivare då alla utgår från samma indikatorer.

 

Tillbaka till Hållbar it