Hoppa till huvudinnehåll
Atea Sustainability Focus påskyndar omställningen mot mer hållbar it. Vi samlar de nordiska it-köparnas röst, skapar en plattform för dialog och driver angelägna frågor mot branschen.

ASF-rapporten 2023 är här!

Omedelbara och relevanta åtgärder krävs för att minska klimatpåverkan från it, och vi måste gå från ord till konkreta utsläppsminskningar i hela värdekedjan.

Det är budskapen från de nordiska it-köparna som i årets ASF-rapport utkräver klimatansvar – av it-industrin men också sig själva. 

Det innebär att: 

 • Branschen behöver visa konkreta framsteg  
 • Fokus på de åtgärder som har störst effekt  
 • Tillgång till robust data och bekämpa greenwashing  
 • Klimatkrav i upphandlingar som är i linje med nödvändiga utsläppsminskningar 

 

Be a leader for change!

We are a group of engaged IT buyers who want to create positive change in the IT industry. We believe the way to do it is to unite behind a set of sustainability principles that already guide our own organizations, and apply them to the IT that we buy. Quite simply, take leadership, use our buying power, and let sustainability guide our decisions.

It’s more than walking the talk. It’s about creating a march. 

Leadership for change

Sustainability is all about the power of together.

Vad är Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus påskyndar omställningen mot mer hållbar it. Vi samlar de nordiska it-köparnas röst, skapar en plattform för dialog och driver angelägna frågor mot branschen. Steg för steg höjer vi tillsammans ribban inom det globala hållbarhetsarbetet. Läs mer nedan! Vill du vara med? Anmäl dig via knappen nedan så får du ta del av vad som händer inom initiativet och veta mer om hur du kan engagera dig. 

In English

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Sweden and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

Med dig, för dig

Grunden i Atea Sustainability Focus är den undersökning vi gör bland nordiska it-köpare för att identifiera de bäst brännande hållbarhetsfrågorna för branschen men också få en bild av hur hållbarhet prioriteras vid inköp av it. Genom att delta i undersökningen ökar du förutsättningarna för branschen att svara upp mot de hållbarhetskrav som ställs vid inköp men underlättar också ditt eget arbete med att formulera och följa upp på relevanta och effektiva krav.

Bara en tredje del ställer ”tuffa” hållbarhetskrav

I undersökningen 2022 såg vi att den typiska respondenten är en beslutsfattare inom it verksam i en organisation med 500 medarbetare än fler. Detta är viktigt då det antyder att de som svarat är personer med potentiellt stort inflytande. 12 respektive 9 procent av de som svarat arbetar med hållbarhet eller inköp.
På en 5-gradig skala är den genomsnittliga prioriteringen av hållbarhet 3,8.  Ändå är det bara en tredjedel som ställer avancerade hållbarhetskrav med mervärden och kontraktsvillkor. 

De svarande anser att det viktigaste man kan göra för att bidra till mer hållbar it är att sätta en strategi för hållbar it (30 %). 33 procent säger sig ha en sådan på plats redan idag, en ökning från föregående år. Intresset för, eller värdet av, att köpa återbrukad utrustning och produkt som tjänst som bidrag till mer hållbar it är fortfarande lågt.

De hinder för att kunna prioritera hållbarhet som respondenterna nämner är desamma som tidigare år: det är svårt att få information om och jämföra hållbarhetsprestandan i olika lösningar,  att det är svårt att mäta effekterna av de insatser man gör samt att det saknas tid och resurser för att följa upp kraven. Offentliga verksamheter anger i högre grad att de saknar tid och resurser, medan det bland privata företag är vanligare att man inte ställer krav alls. 

Vad händer nu?

Resultaten från den del av undersökningen som tar upp vad nordiska it-köpare vill se från branschen processas nu av vårt Advisory Board och kommer att presenteras i den kommande ASF-rapporten. Rapporten lanseras på nästa års stora hållbarhetsevent, Atea Sustainability Forum, den 21 mars.

Vill du vara med och påverka?

Gör en intresseanmälan i formuläret så får du en inbjudan till Atea Sustainability Forum, samt möjlighet att vara med i undersökningen.

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Fredspristagaren Dr Mukwege om Atea Sustainability Focus

Ladda ner Atea Sustainability Focus-rapporterna

ASF-rapport 2023

Rekommendationer till branschen:

Omedelbara och relevanta åtgärder krävs för att minska klimatpåverkan från it, och vi måste gå från ord till konkreta utsläppsminskningar i hela värdekedjan.

Det är budskapen från de nordiska it-köparna som i årets ASF-rapport utkräver klimatansvar – av it-industrin men också sig själva.

Det innebär att:

 • Branschen behöver visa konkreta framsteg 
 • Fokus på de åtgärder som har störst effekt 
 • Tillgång till robust data och bekämpa greenwashing 
 • Klimatkrav i upphandlingar som är i linje med nödvändiga utsläppsminskningar

 

ASF-rapport 2022

ASF-rapport 2022

Rekommendationer till branschen:

Att använda it-produkter längre är det bästa vi kan göra för klimat och miljö. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på värdet i de produkter som produceras. Det kan vi göra redan idag!

 • branschen tillsammans behöver ta fram standarder för produktlivslängd
 • tillverkarna behöver samverka med köpare för att hitta hållbara konsumtionsmodeller
 • köpare behöver ha interna policys som styr mot ökad produktlivslängd

 

Så ser processen ut

ASF process

 

TRANSPARENSGUIDE

RBA har lanserat ett gemensamt rapporteringsramverk för branschen - "Practical guide to transparency in procurement".

ASF Advisory Board

Rådet - Advisory Board

ASF Advisory Board är det råd som sammanställer och tolkar de svar som nordiska it-avdelningar delar med sig av i ASF-dialogen.

Rådets uppgift är att formulera fokuserade och relevanta åtgärder som sedan lämnas vidare till branschen genom organisationen RBA, Responsible Business Alliance.

Läs mer om rådet