Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om 100 %-klubben.

Vad är 100 %-klubben?

Genom 100 %-klubben vill Atea utmana organisationer att se över sin livscykelhantering av it-produkter för att öka andelen återanvända och återvunna enheter. 100 %-klubben är en möjlighet att som verksamhet komma igång med miljöarbetet kring it, med stöttning av Atea och övriga klubbmedlemmar.

Varför ska din organisation vara med?

Varje människa har makt att påverka sin miljöpåverkan. Som en del av en verksamhet som arbetar med it har du ännu större makt att göra skillnad. Genom att bli en del av 100 %-klubben visar ni att hållbarhet är högt upp på er agenda och att ni vill ta action. Atea hjälper er att se till att det händer.

Vad innebär en intresseanmälan till 100 %-klubben för din organisation?

En intresseanmälan till 100 %-klubben är en avsiktsförklaring kring ert hållbarhetsarbete. Genom en anmälan visar ni att ni delar bilden av att 100 % återvinning och återanvändning av it-produkter är det enda som är rimligt att sträva mot. En intresseanmälan är därmed ett önskemål om att inleda en dialog inom ämnet för att se vad ni som organisation kan göra för att öka ert it-återtag.

Vilka är med i 100 %-klubben?

100 %-klubben består av verksamheter som vill sikta på 100 % it-återtag. Organisationer som är med i 100 %-klubben arbetar aktivt tillsammans med Atea för att öka sin andel it-återtag över tid, för att nå 100 %.

Vad är definitionen av 100 % it-återtag?

Målet på 100 % it-återtag är uppnått när alla it-produkter som upphandlas, köps in eller i någon form hanteras, konfigureras eller supporteras av it återförs i en kvalitetssäkrad återtagsprocess med en optimal fördelning mellan återanvändning och återvinning. Vi vet att organisationer ser olika ut, därför tittar vi tillsammans under den inledande dialogen på organisationens specifika förutsättningar.

Varför är det viktigt med it-återtag?

Dagens it-konsumtion är ohållbar för framtiden. Våra resurser är ändliga och bergen av e-waste växer runt om i världen. För oss är det inte en fråga kring om vi ska jobba med detta. Frågan är hur fort vi kan nå vårt mål.

Vad händer efter en intresseanmälan?

Din kontaktperson på Atea hör av sig för en inledande dialog om era förutsättningar och er tidsplan för att arbeta mot målet.

Måste man återvinna sin it-utrustning tillsammans med Atea?

Nej.

Varför gör Atea det här?

Idag lägger organisationer otroligt mycket fokus på inköpspris, beställningsportaler, produktspecifikationer och leveranstider. Väldigt få har en kravställning för optimerad efterhantering av organisationens it-produkter.

Vi vet att nyproduktionen av it-produkter kräver väsentliga resurser, som vatten, energi och inte minst mineraler. Mineralutvinning kan ske i konflikthärjade områden och kopplas till brott mot mänskliga rättigheter. Atea har valt att göra skillnad inom detta område, genom Atea Sustainability Focus och det systematiska arbetet för leverantörskedjan. Men vi vill mer än så. Vi har som mål att utbilda Sveriges privata och offentliga verksamheter om hur efterhantering kring en it-produkt kan ske genom återbruk och återvinning. Varje organisation har makten och möjligheten att påverka hur denna efterhantering ser ut, därför finns 100 %-klubben.