Hoppa till huvudinnehåll

Information Management

Informationshantering - få insikt om din data och nyttja kraften i verksamhetens information.

Idag översköljs vi av information och utmaningen är att säkra, strukturera, analysera data för att kunna fatta rätt beslut som skapar framgångsrika resultat i verksamheten. 

Inom Information Management hjälper vi dig med informationsarkitektur och möjliggör datafångst, bearbetning och analys av information som ger dig verksamhetsnytta. Tillsammans möjliggör vi er digitala resa och säkerställer att du kan skydda verksamhetens information och tillgångar med smart informationshantering.

Strategi och arkitektur  

Med en välgrundad strategi fattas beslut som ger en kostnadseffektiv och stabil digital plattform.

Vi hjälper dig att säkerställa att det ni investerar för idag, också är anpassat för behoven imorgon. Genom att etablera en målbild och strategi minskar du risken för felinvesteringar och säkerställer istället att it bidrar till att de övergripande affärsmålen nås.

Paketerade erbjudanden:

Informationssäkerhet och it-säkerhet

Informationssäkerhet är ett strategiskt arbetssätt för att skydda verksamhetens resurser och varumärke. Vi hjälper och vägleder dig med analyser, metodstöd och lösningar för att uppnå ert behov av en säker verksamhet. Informationssäkerhet är främst olika former av inriktning, analyser, bedömningar och styrning, vilka bryts ner till exempelvis logiska eller administrativa åtgärder som implementeras i verksamheten. Det är det användaren möts av i sin vardag. 

Paketerade erbjudanden:

RPA

Med RPA kan du förenkla och rationalisera bort repetitiva och monotona arbetsprocesser. Uppnå högre effektivitet och frigör mer tid för dina medarbetare så att de kan utföra mer värdeskapande arbete.

Paketerade erbjudanden:

📈 Analytics

En stor och viktig del av organisationers digitaliseringsinitiativ syftar till att bli mer datadrivna. Analytics är samlingsnamnet för alla teknologier som syftar till att skapa större värde från data. Det handlar om Business Intelligence (BI), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML). 

Vi hjälper dig att tydliggöra vad det innebär för din verksamhet att bli mer datadriven. Vi följer dig på hela resan till bättre beslut, effektivare processer och ett datadrivet stöd för affärsutveckling.

Paketerade erbjudanden:

Förändringsledning

Öka dina chanser att uppnå önskat resultat, nytta och effekt. Istället för att agera reaktivt och "släcka bränder" agerar vi med förändringsledning proaktivt och bemöter väntade behov och reaktioner i tid. Utifrån metodiker och ert läge driver vi systematiskt och strukturerat förändringsprocessen mot önskat resultat.

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling. Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske.  Etablera samverkan mellan verksamhetens organisatoriska arkitektur, på sikt kommer det att leda till att mål och strategier uppnås vilket realiserar önskad effekt. 

Projektledning 

Med målstyrning och nytta i fokus strukturerar, planerar och utför våra projektledare Ateas leveransprojekt inom informationsteknologi. Våra projektledare leverera en positiv upplevelse i projekt som håller planen genom att skapa en tydlig arbetsprocess med ordning och reda och en transparens mellan leverantör ochdig som beställare.Vi hjälper dig atthålla fokus på målen för att tillsammans uppnå hög leveranskvalité i såväl Ateas projekt som era egna. 

Atea Insikt 

On demand - Hade du inte möjlighet att delta på Atea Insikt eller missade du något av våra pass?

Mer från eventet och on demand hittar du här nedan.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer