Hoppa till huvudinnehåll
Trenden är tydlig i att fler och fler enheter kopplas upp mot internet vilket ger möjlighet att utnyttja information på ett helt nytt sätt. Genom att göra små smarta förändringar i nuvarande processer kan arbetet att skapa ett effektivare arbetssätt, en smartare affär eller en ökad kundupplevelse uppnås.
Kunskapsbanken

Med IoT kopplas fler enheter upp mot internet

Sakernas internet eller Internet of Things – IoT är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information. IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen.

Atea hjälper dig att addera verksamhetskonsulter som genomlyser era nuvarande processer för att se var den positiva effekten kan bli störst med IoT. Påbörja arbetet, prata med oss om den workshop som är framtagen för att ge verksamheten kunskap och inspiration till att påbörja arbetet med IoT.

Uppkopplade rullstolar på Gävle sjukhus

En kvinna sitter i en fåtölj

Skapa datadrivet beslutsfattande med en IoT-plattform

Med vår IoT- och integrationsplattform får ni en gemensam integrationsplattform där hela ert uppkopplade ekosystem kan samlas. Plattformen kan anpassas efter din verksamhet för att lyfta fram den information som är viktig för er verksamhets styrning och strategi.

Inomhuspositionering

Med inomhuspositionering kan du skapa interaktion med besökare och anställda, erbjuda nya tjänster och minska kostnader för till exempel support och hyra. I dag efterfrågas tjänsten inom en mängd olika områden, till exempel sjukvård, skola, handel och arbetsplatser. Med inomhuspositionering blir verksamheten mer konkurrenskraftig och effektivare.

Inomhuspositionering möjliggör inte bara direkta värden utan också ett gränssnitt mot målgrupper som verksamheten vill kommunicera med. Gränssnittet kan användas till direkta tjänster som att hitta människor eller utrustning och kan ligga till grund för mer långsiktiga beslut, som hur verksamheten bör förändras för att bli mer kostnadseffektiv.

Inspirationsworkshop

Kom igång med en inspirationsworkshop

Vi hjälper dig att omvandla era framtidstankar till konkreta handlingar. 

I tjänsten ingår en åtta timmars workshop med:

  • Diskussion om vad inomhuspositionering är och hur det har förändrat andra verksamheter.
  • Grupparbete för att identifiera möjligheterna i din verksamhet.
  • Gemensamt arbete med att identifiera nytta och utmaningar.
  • Diskutera prioritering och nästa steg för att komma igång med arbetet.

Leverans sker i form av kompetensöverföring som förekommer under workshopen och en rapport med resultatet från grupparbeten.

Effekt i verksamheten

Under inspirationsworkshopen berättar vi vad inomhuspositionering är och ger konkreta exempel på hur några verksamheter har nyttjat inomhuspositionering och hur det har förändrat deras arbetssätt. Vi har gruppdiskussioner om hur er verksamhet kan dra nytta av inomhuspositionering och vilka utmaningar som finns. Vi hjälper er framåt med inomhuspositionering. 

Exempel på hur inomhuspositionering kan användas i olika verksamheter för att bli mer konkurrenskraftig och effektivare.

 

Inomhuspositionering

Användningsområden

Inomhuspositionering på kontor
Digitaliseringen möjliggör en större dynamik på kontoret. Med inomhuspositionering hittar du snabbt lediga lokaler, verktyg, system och kollegor. Inomhuspositionering med smart office-funktioner är det perfekta komplementet till det aktivitetsbaserade kontoret. För kontorets facility manager finns dessutom möjligheten att se vilka delar av kontoret som används mer eller mindre. Det gör att kontorets ytor kan optimeras över tid, samtidigt som till exempel renhållning och städ kan anpassas efter behov.

Inomhuspositionering för retail
Att kommunicera aktivt med kunden i butik skapar en bättre upplevelse samtidigt som det ökar försäljning och ger värdefull information om beteende. Att erbjuda kund möjlighet att hitta varor eller att få erbjudanden direkt i mobilen baserat på position i butik är idag en realitet.

Inomhuspositionering för vården
Inom vården går mycket tid åt till att leta efter kollegor och utrustning. Genom att implementera positioneringssystem kan arbetet utföras mer effektivt. Att snabbt lokalisera en mobil ultraljuds-röntgenvagn, specialistläkare, lediga sängar eller felanmäld utrustning sparar tid i det operativa arbetet och värdefull tid med patienterna ökar.

Kontakta gärna mig

Ola Jorup
Ola Jorup
Concept Manager

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.