Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Atea

Automatisera bort manuella rutiner med RPA

Robotic Process Automation, kallat RPA är en teknologi som automatiserar verksamhetsprocesser. Detta för att frigöra tid till medarbetarna så att de kan ägna sin tid åt mer värdeskapande och stimulerade arbetsuppgifter.

Vad är RPA?

Vad är RPA?

RPA efterliknar mänskliga beteenden i datorn och är byggt på befintligt användargränssnitt. Processer som har tydlig affärslogik, är standardiserade och har strukturerad och digital data går att automatiseras med hjälp av RPA.

RPA-roboten arbetar alltid enligt gällande säkerhetsstandarder och känslig data kan krypteras eller inte sparas. Organisationer behåller på så sätt kontroll över robotens arbete, roboten kan endast göra det den blir programmerad till.

Fördelar med RPA

Fördelar med RPA

✔️ Spara tid och jobba mer effektivt

✔️ Nöjdare medarbetare

✔️ Bättre service och kortade ledtider

✔️ Bättre kvalitet i processerna

✔️ Standardisering och kontroll av arbetsflöden

Vilka processer kan man automatisera?

RPA - vilka processer kan man automatisera?

De processer som är bäst lämpade för automation är sådana av manuell och repetitiv karaktär, det vill säga att det finns ett visst regelverk som ska följas med många återkommande och tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. 

Exempel på automatiserade ekonomiprocesser
 • Kontroll av e-fakturor
 • Ekonomiska avstämning
 • Fakturakontering
 • Leverantörsreskontra
 • Månadsbokslut
 • Matchning av fakturor
 • Redovisningsorder
 • Skapa och avsluta projekt i ekonomisystem
Exempel på HR-processer
 • Hantering av anställningsavtal/onboarding
 • Lönehantering
 • Föra över löner till pensionssystem
Exempel på orderhantering
 • Hanterar ordar
 • Kontrakthantering
 • Planera prognoser
 • Hantering av inköpsrekvisitioner
 • Registrering av kontrakt
 • Hantering/registrering av frakt- och följesedlar

 

Laholms nya digitala medarbetare bokar in vikarier 24/7

När ordinarie personal inom vård och omsorg i Laholms kommun blir sjuka eller vabbar sköter numera deras nya digitala medarbetare en stor del av det tidskrävande arbetet med att boka in vikarier.

Så automatiserade Laholm sina processer

”Det är viktigt att ta hjälp av tekniken för att det ska bli bättre både för kommunens invånare och för personalen, säger Caroline Strid, verksamhetsutvecklare på Laholms kommun.”

— Caroline Strid, verksamhetsutvecklare på Laholms kommun.

Workshop

Startklar automation och RPA

Syftet med startklar automation och RPA är att lägga en grundstrategi för automationsresan. Atea guidar er från nuläge till målläge genom vår mognadstrappa. Efter avslutade workshops levereras en roadmap med förslag på aktiviteter som gör att ni ska nå er målbild inom automation.

Målgrupp:

Offentliga och privata organisationer inom alla branscher

Nytta:

 • Långsiktig förmåga att leda organisationen mot automationsmålen
 • Struktur (prioriteringar och en plan) och samsyn över vad som behöver göras för att nå uppsatta nyttomål

Innehåll:

 • Introduktion till RPA och intelligent automation
 • Mognadsworkshop: Nuläge och målbild
 • Aktiviteter kopplat till målbilden

Workshop: Startklar Automation och RPA

Hur Atea arbetar med RPA

Hur Atea arbetar med RPA

RPA handlar om mer än bara teknik. Det handlar om människan. Vi stöttar våra kunder med ett långsiktigt automationsarbete. Vi utgår alltid från verksamhetens behov, tar fram processer lämpliga för automation och vilken teknologi som kan automatisera processen.

Vi gör processkartläggning, utvecklar automationsskript och förvaltar skripten samt erbjuder support. Utöver detta stöttar vi våra kunder med informationssäkerhet och förändringsledning kopplat till RPA och den Intelligenta Automationsresan.

Från RPA till Intelligent Automation

RPA är en del av den Intelligenta Automationsresan. För att automatisera en hel process krävs det mer än bara RPA. När en process automatiseras med hjälp av flera automationsteknologier, så som Document Understanding, Chattbot, maskinlärning osv kallas det för Intelligent Automation eller Hyperautomation.

Från RPA till intelligent automation

Så genomför du ett RPA-projekt

Att jobba i team och ha kollegor att bolla med ger ny input och bättre resultat.

Använd ett automatiseringsnätverk som inspiration och bollplank.

Ledning / styrgrupp behöver visa engagemang för att få med hela företaget.

En genomtänkt struktur för dokumentation, planering och uppföljning underlättar arbetet.

Börja automatisera i liten skala och arbeta långsiktigt och strategiskt.

Genom att informera och vara transparant säkerställs att alla intressenter känner sig inkluderade.

Arbeta aktivt för att hitta de bästa processerna att automatisera och prioritera därefter.

Målgrupp

Målgrupp

 • Ekonomichef
 • HR-chef
 • Verksamhetschef

Nytta

Erbjudandet riktar sig till verksamheter som:

 • Vill inspireras i möjligheterna med RPA 
 • Vill frigöra tid för sina medarbetare att ägna till mer värdeskapande uppgifter
 • Vill förstå hur tekniken bakom lösningen fungerar
 • Standardisera och skapa en bättre kontroll på interna processer

Tjänstens innehåll

 • Processkartläggning
 • Processanalys
 • Risk- och konsekvensbedömning
 • Utveckling av robot
 • Pilottester
 • Produktionssättning
 • Förvaltning och support

Matilda Göstasson

Tillbaka till Atea