Hoppa till huvudinnehåll
Genom att ansluta din verksamhet till ett ekosystem för producenter, leverantörer, tillverkare, återförsäljare och andra aktörer kan vi tillsammans lägga grunden för en smartare, säkrare och mer hållbar transportkedja.

Vad är Blockchain?  

Blockchain eller blockkedjor är en distribuerad, oföränderlig huvudbok för registrering av digitala transaktioner, vilket möjliggör spårning av tillgångar och uppbyggnad av förtroende.

Grunderna består av:

 • Teknik och principer som möjliggör innovation 
 • Spåra tillgångar
 • Transaktioner hanteras i block
 • Förtroende mellan affärspartners
 • Transparens 

Teknologin och lösningen finns och flera branscher är redan igång, så som;

 • Livsmedelsbranschen 
 • Skogsindustrin
 • Gruvindustrin
 • Sjukvården
 • Transport- och logistindustrin
 • Detaljhandeln
Johannas Stadsodlingar - en planta

Johannas Stadsodlingar får koll på sallad och lax med blockkedjeteknik

Transporter över halva jordklotet, innehållsfusk och enorma mängder matsvinn. ”Vårt nuvarande matproduktionssystem är trasigt”, konstaterar Thomas Bjelkeman-Petterson, vd på Johannas Stadsodlingar. Häng med in i en akvaponi där sallad, örter och regnbåge växer i ett cirkulärt odlingssystem – och där blockkedjan IBM Food Trust blir en garant för transparens, ursprung och kvalitet.

Johannas Stadsodlingar

Därför ska du satsa på Blockchain

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Att konsumenter blir mer och mer medvetna om varors och tjänsters innehåll, ursprung, hantering och miljöpåverkan är en utmaning för producenter och övriga aktörer som deltar i skapandet och leveransen av en vara eller tjänst. 

Ett exempel: Det är lika viktigt att tröjan som köps inte är framställd av barnarbetare, som att den är bekväm och har rätt pris. 

Paket som scannas med hjälp av Blockchain

Så kommer du i gång med blockkedjor

Det här med blockkedjor behöver inte vara svårt. Det finns ett par saker som man kan tänka på om man vill komma igång. 

Tänk stort börja litet 

Förstudie som sedan skalas upp efter behov. Ha en vision om vart du vill vara med din blockkedjesatsning om ett par år, men avgränsa dig sedan till ett visst verksamhetsområde, en viss produkt eller process och starta där.  

Att arbeta i förstudier med tydliga leveranser möjliggör att sedan bygga på och skala upp lösningen.  

Målsättning och ROI kalkyl 

Vilken nytta vill du skapa med blockkedjor? Vad vill du spåra och automatisera? Precis som i vilket annat projekt så är det viktigt att sätta mål och räkna på nyttoeffekter då man ska starta att arbeta med blockkedjor.  

Vilka nyttor vill just du skapa? Vad är det som är pains idag som blockkedjor kan hjälpa till med att lösa?  

Sätt ihop teamet 

Verksamhetsexperter och experter på data/integrationer. Ett blockkedjeprojekt handlar om att stötta utmaningar i kärnverksamheten och därför behöver du fundera över vilka verksamhetsexperter som ska vara delaktiga i arbetet med blockkedjor. Det kan vara exempelvis verksamhetsansvariga och processansvariga. Dessa personer behöver samverka med tekniska kompetenser/förmågor inom data/informationshantering och integrationer. 

Process och data mappning 

Identifiera partners, produkter och flöden. Vilken data behövs och vem ska ha tillgång till vilken data. Val av blockkedjeösning att implementera.  Det viktigaste steget i ett blockkedjeprojekt är sedan att börja att kartlägga processer och data för utvalda produkter och flöden. Vilka ska ni samverka med i ert nätverk? Vilken data behövs och hur ska den delas? Valet av lösning som sedan ska implementerar behöver också göras.  

Allt det här kan vi på Atea hjälpa er med.  

White Paper: Blockchain - en möjliggörare för många branscher

Så funkar det7 skäl att satsa5 fallgropar & tips på vägenSå kommer du igång

?

White Paper - Blockchain

Flöden i en blockkedja

Tittar vi på ett konkret exempel taget från livsmedelsindustrin så kan det se ut då olika händelser ger upphov till transaktioner i en blockkedja. Just det här exemplet handlar om kycklingens väg från födsel tills dess att den hamnar I butiken.  

Vi kan se att de olika parterna utför olika steg i värdekedjan och varje händelse registreras och kontrolleras via blockkedjan på ett säkert sätt.  

I det här fallet så ser vi olika typer av data sparas, t.ex. datum och platser, och att det även sker kontroll av exempelvis vilket foder som kycklingen äter och certifikat.  

I slutändan är det kunden i butiken som med hjälp av QR kod och mobil kan ta del av den resa som kycklingen har gjort och därmed kan konsumenten ta beslut om att köpa just det kycklingpaketet eller inte.

Blockchain tactical board

Web3, Web2, Web1, DAO och Metaverse – Vad är det och hur fungerar det?

Blockchain development and phases

Atea har valt att fokusera och arbeta med dessa värden - Transparent spårbart ursprung på varor

Blockchain enkelt förklarat

Missa inte poddavsnittet från Framtidens Industri där Mats Hälldahl, ansvarig för blockchain på Atea, gästar. Mats och programledaren Henric Smolak pratar om hur Atea vill skapa samhällsnytta genom blockkedjeteknik och tillsammans med sina kunder arbeta mot ett mer hållbart samhälle.

Avsnittet är 21 minuter.

Mats Hälldahl

Mer hållbar livsmedelshantering med Food Trust

Food Trust är ett exempel där vi hjälper livsmedelsindustrin till en mer hållbar livsmedelshantering. Dagens konsumenter vill ha koll på vad de stoppar i sig. Ursprung, transport, miljöpåverkan och andra faktorer är viktiga och påverkar våra val. Med Food Trust kan producent och konsument dra nytta av informationen som finns i datat och vara säker på att den är pålitlig och inte manipulerad längs vägen.

Mer om Food Trust

Målgrupp

Målgrupp

 • CIO
 • CDO
 • Innovationsledare
 • Miljö-/ hållbarhetschefer
 • Inköpschefer
 • Verksamhetschefer

Erbjudande

Nytta

Med blockchain kan du skapa nyttor i din kärnverksamhet så som exempelvis:  

 • Säkerställa kvalitet och ursprung 
 • Minska klimatpåverkan 
 • Uppnå spårbarhet  
 • Minimera svinn och förfalskningar 
 • Garantera certifikat 
 • Reglera inköpsmängder 
 • Upplysa kunder/konsumenter

Innehåll

Innehåll

Teknologi 

För att kunna erbjuda detta till våra kunder så kommer vi initialt att arbeta med blockkedjeteknologi från IBM.  

Vi kommer att kunna erbjuda IBM: s globala nätverk till våra kunder där vi helt enkelt hjälper dem att med onborda plattformen. Ett av dessa nätverk heter Food Trust.   

Tillsammans med Atea Norge håller vi på med att ta fram en Atea brandad blockkedjeportal där vi kommer att kunna erbjuda olika branscher att delta i olika nätverk. Första nätverket som sätts upp är fisk- och skaldjur. Denna portal kommer sedan att vara grunden i vårt erbjudande.  

Vi kommer också att kunna erbjuda en konsumentapp som visualiserar data från blockkedjan.   

Leveranssätt 

Förstudie där bl.a. process och dataflöden analyseras och testas är en viktig del i erbjudandet. Införandeprojekt skalar upp förstudien i produktionsmiljö. 

Kontakta mig om Blockchain

Mats Hälldahl
Mats Hälldahl
Blockchain Lead

Mats jobbar med affärsutveckling inom teknologin Blockchain.