Laddar meny
video

Viva omsorg

Appen Viva omsorg bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten.

Med it-stöd för framtiden säkerställs:

  • alltid uppdaterad kund- och besöksinformation
  • uppföljning av alla besök
  • ökad delaktighet och interaktion mellan personal, kunder och närstående

Viva omsorg ska göra vardagen så enkel som möjligt för personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Det enkla gränssnittet visar vad jag som vårdare ska göra nu, senare och imorgon. Kundkorten visar den grundinformation som inledningsvis behövs, t ex foto på brukaren, adress, portkod och kontaktuppgifter till närmaste anhörig. Informationen kan sorteras på olika sätt efter behov.

Integrerade portallösningar för sjukvården och anhöriga ger ökad interaktion och delaktighet. En profilsida finns där brukaren kan se sina planerade besök samt övrig viktig information publicerade av omsorgs- och vårdgivare.

Det finns även en säker webbsida med möjlighet för anhöriga att ta del av information rörande besök som uppdateras kontinuerligt med bland annat meddelanden och bilder.

Kundhistorik, statusuppdatering och rapportering noteras direkt i appen.

Viva omsorg möjliggör effektivare arbetsflöden med kortare ledtider genom att uppdaterad besöks- och kundinformation alltid finns tillgänglig i appen. Kvaliteten på uppdragen ökar och mera tid kan läggas hos brukaren istället för på administration.

Viva omsorg inkluderar stöd för arbets- och vårdplanering.

 

Översikt som innehåller kunduppgifter och genomförandeplan finns. Genomförandeplanen visar aktiviteter varje dag, övergripande och med detaljer. Möjlighet att ange avvikelser finns. När en aktivitet bockas av läggs den i statusflöden för enkel uppföljning. Statusflödet ger också möjlighet att skriva egna texter, bifoga bilder och flaggor för uppföljning och sortering.

Kartor och vägbeskrivning för alla uppdrag noteras i Viva omsorg som har en integrerad karttjänst för att enkelt hitta till kunden och se vilka besök som ligger i närheten av varandra för att möjliggöra en effektiv planering av resan till brukarna.

Uppföljning, tidrapportering och besöksstatistik möjliggörs genom enkel incheckningsfunktion. Geoposition och besöksdata sparas för att säkerställa att besöket sker på rätt plats vid rätt tillfälle. Viva omsorg ger ökade möjligheter till analys och uppföljning av uppdrag och arbetsflöden med viktiga nyckeltal inom dessa.

?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

 

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer