2024-03-07

Effektivitet och Flexibilitet: Windows 365 är en smart investering

I dagens snabbrörliga digitala landskap söker organisationer ständigt innovativa lösningar för att förbättra produktiviteten, strömlinjeforma verksamheten och anpassa sig till föränderliga arbetsmiljöer. Här kommer Windows 365 in, Microsofts molnbaserade PC-tjänst som erbjuder en sömlös och säker datormiljö från var som helst, på vilken enhet som helst.

Jenny Brandell
Jenny Brandell
Concept manager
Windows 365 Smart Investering

Låt oss fördjupa oss i varför Windows 365 är en smart investering och hur man kommer igång med den.

Jesper Henningsson

Jesper Henningsson, Lösningsarkitekt.

För den här bloggposten har jag intervjuat min kollega Jesper Henningsson som jobbar som Lösningsarkitekt inom Digital Workplace med fokus på virtuella arbetsplatser.

Jesper, vilka faktorer eller användarfall gör att dina kunder väljer att investera i Windows 365-enheter?

Det finns faktiskt många intressanta användningsfall där Windows 365 verkligen kommer till sin rätt:

 • Säkerheten – Windows 365 går att konfigurera så att all data som hanteras i Windows 365 stannar i molnet och inte hamnar på användarens fysiska enhet.
 • Projektanställda/säsongsanställda – skalbarheten i Windows 365 gör det till ett utmärkt komplement för verksamheter som behöver skala upp antalet datorer periodvis.
 • Konsulter – som exempelvis systemutvecklare som ofta behöver komma åt organisationens bakomliggande infrastruktur. För att inte äventyra säkerheten bör endast organisationsgodkända enheter tillåtas och även här är skalbarheten i Windows 365 ett riktigt bra verktyg som kommer väl till sin rätt.
 • Företagsfusioner – när företag slås samman uppstår ofta en problematik kring en gemensam arbetsplats där det ofta tar lång tid innan alla it-system blir tillgängliga för alla. Genom att nytta Windows 365- datorer kan företag snabbt överbrygga detta till dess att infrastrukturen är på plats.
 • Geografiskt utspridda organisationer – organisationer där man har få medarbetare på respektive geografisk ort/land där det blir för stor kostnad att tillhandahålla hårdvaruleveransflöden eller länder där det av logistiska skäl inte går att skicka en dator.
 • Enkelhet – One to rule them all! Windows 365 står för enkelhet, de molnbaserade datorerna kan administreras via Intune precis som vilken fysisk dator som helst. Genom att enheterna är hanterbara under samma driftsplattform och samma regelverk och funktioner som redan används för de fysiska datorerna, hålls kostnaderna för drift och underhåll nere.
 • Kostnadskontroll/effektivitet – jag har kunder som idag har befintliga virtuella lösningar där man undersöker möjligheten att använda Windows 365 istället. Även om kostnaden per enhet är något högre än exempelvis AVD så kan det sammantaget som helhet snarare bli en besparing – dels är det enkelheten för slutanvändarna och deras effektivitet, dels är det också enkelheten vi talar om ovan, det behövs ingen ytterligare plattform för att fungera. Dessutom är den fasta prismodellen attraktiv i många organisationer.
 • Riskhantering/Resiliens – Med Windows 365 enheter som ett möjligt alternativ i organisationens verktygsflora ökar organisationens förmåga att hantera situationer som de vi sett sista åren – med komponentbrist eller logistikproblem med längre leveranstider som följd.
 • Testning – Många sitter kvar med Windows 10 i sina klientplattformar och har man gammal hårdvara som inte supporterar Windows 11 kan man använda Windows 365 för att börja testa exempelvis applikationskompatibilitet för sin plattform i väntan på hårdvaran som klarar Windows 11. Ett annat användarfall är ju faktiskt att använda Windows 365 för att testa av prestandan för den nya fysiska hårdvaran man tänkt sig – blir användarupplevelsen tillräcklig bra med den hårdvaruspecifikation man tänkt sig på den där användargruppen med lite fler och tyngre applikationer?
Webinar 12 april 💡

Senaste funktionernaPraktiska tipsOptimera användningen

Anmäl dig till webinaret om Windows 365 här.

Säkerhet är ju på allas läppar i dessa tider, hur ser säkerheten ut kopplat till Windows 365?

Windows 365 är minst lika säker som en modern fysisk Windows dator och är byggd med zero trust i åtanke. Du återanvänder med fördel de säkerhetspolicys som du sedan tidigare har satt i organisationen men i Windows 365 får du även tillgång till ett extra lager av säkerhet där du kan begränsa anslutning mot Windows 365, överföring samt lagring av data på användarnas fysiska enheter.

Dator i molnet, Jesper hur fungerar den ekonomiska modellen?

Windows 365 är till skillnad från många andra molntjänster inte konsumtionsstyrd utan har en fast kostnad per användare och beroende av vald prenumerationsmodell och prestanda. Jämför vi det med en Azure Virtual Desktop (AVD) som har en kostnadsmodell baserad på konsumtion, innebär det att Windows 365 är att föredra om man vet att det är en virtuell maskin som ska nyttjas mycket, medan AVD kan vara att föredra för sporadiskt nyttjande av en virtuell maskin. En annan anledning att föredra Windows 365 är att kostnaden är bestämd och förutsägbar.

Windows 365 finns i två huvudkategorier av prenumerationsplaner – Business (Företag) och Enterprise. Business kommer vi inte titta djupare på här då dessa enheter inte är managerbara via Intune utan hanteras helt av Microsoft, vilket så klart också fyller en målgrupps behov. Enterprise prenumerationsplanen är således rätt plan för de organisationer som vill kunna hantera sina enheter i Intune och finns i tre olika smaker – Grundläggande (Basic), Standard och Premium.

Jesper, det finns nya funktioner i Microsoft roadmap för Win365, som nyligen lanserats eller är på gång. Vilka ser du fram emot och varför? 

Det satsas mycket av Microsoft på Windows 365 och det är många intressanta funktioner som är på gång, det här är mina två favoriter som inte ligger alltför långt fram i tiden:

 1. Windows 365 GPU. Användargrupper som arbetar med CAD och tung grafik har tills nyligen inte haft någon bra användarupplevelse i Windows 365 pga. avsaknaden av grafikaccelerering. Nu är det på gång och det är riktigt roligt!
 2. Windows 365 Offline-mode. Tänk dig att du ska resa med tåg och behöver arbeta med en presentation. Du vet att vissa områden på resan har dålig täckning och kan innebära anslutningsproblem. Med Offline-mode “checkar du ut“ din Windows 365 desktop så du kan arbete helt offline, utan tillgång till Internet. När anslutningen är stabil igen synkas förändringar som gjorts upp till Windows 365.

Jesper, hur kommer man igång med sina första Windows 365 klienter?

Det är busenkelt, i alla fall för de organisationer som redan har en Intune miljö och som gjort jobbet med att gå igenom sina regelverk och policys. Har man inte gjort det så behöver man göra det, det gagnar ju dessutom hela klientplattformen och inte bara Windows 365 enheterna. Om man inte kommit dit än rekommenderar jag att man kikar på vårt erbjudande kring Hantering av enheter - Modern management

Om din organisation inte vill eller inom rimlig tidshorisont kan göra detta steg - ja då finns ju faktiskt även Windows 365 klienter under prenumerationsplanen Business som Microsoft helt hanterar - men då blir det enligt Microsofts best practice och inte din organisations unika behov. Din organisation kan installera appar på dessa men det blir ett manuellt förfarande.

Enkelt förklarat och utan att gå ner i tekniska detaljer – kan den enklaste implementationen se ut som nedan 3 steg:

 1. Verksamhetsbehovet – kan inte poängtera det nog, säkerställ att du har koll på hur Windows 365 ska användas och vilka problem den ska lösa. Detta steg avgör ju också vilken prenumerationsmodell din verksamhet behöver, prestanda på enheterna och infrastrukturkrav. Lyft inte den tyngsta stenen först, börja med den lättaste och kom igång!
 2. Köp licensen
 3. Skapa dina Windows 365-datorer med hjälp av Intune. Du kan själv bestämma innehållet i Windows 365-datorn, eller så gör du det enkelt för dig och använder du Microsofts färdiga mallar med Office 365 förinstallerat!
 4. Prata med Atea! Vi har kunskapen och hjälper er med att komma igång. Med vår långa erfarenhet får ni rätt förutsättningar för en lyckad implementation och lansering!
Jenny Brandell
Kontakta mig om du vill veta mer
Jenny Brandell, Concept manager
Skicka e-post
Mer om Windows 365 💡

Den molnbaserade PC-tjänsten som låter dig kombinera kraften och säkerheten i molnet med mångsidigheten och enkelheten hos en PC.

Se mer om Windows 365