2022-03-16

En teknik för fjärrhantering som imponerar där andra går bet

Fjärruppdatera på natten, sänk energiförbrukningen – eller blås ut en hel hårddisk på en dator som blivit stulen. Plattformen Intel vPro kompletterar och fyller luckor där andra verktyg för fjärrmanagering går bet.

Behovet av att jobba var som helst, men ändå få full support från it, har ökat lavinartat de senaste åren.

Anders Weimarsson, lösningsarkitekt på Atea, liknar Intel vPro vid en dold skatt. Många har hårdvaran, men få känner till de värdefulla funktioner som går att koppla på.

"Några av de största vinsterna som våra kunder lyfter fram är att medarbetarna får fler timmar att fokusera på jobbet, då it-teknikerna sköter uppdateringar på natten eller andra tider då personalen inte är i tjänst" Säger Anders Weimarsson, Lösningsarkitekt.

– Om era medarbetare redan har datorer där moderkortet och chipet baseras på Intel vPro så är steget för att installera mjukvaran med fjärrstyrningsfunktioner kort, konstaterar han.

Konfigurera avstängda datorer

En av de största fördelarna med Intel vPro är att du som jobbar med it kan göra nästan vad som helst på distans. Följden blir nöjdare medarbetare och färre restimmar för dig som tekniker.

– Du kan sköta konfigureringar och uppdateringar även när datorn är avstängd. Det är också möjligt att starta om en dator som användaren inte själv får i gång, även om ni sitter hundra mil från varandra, säger Anders Weimarsson och lägger till:

– Det enda som krävs är att datorn är ansluten till ett nätverk, trådat eller trådlöst, och en strömkälla. Om en dator blivit stulen så kan vi skicka ut ett kommando till datorn och blåsa ut eller formatera disken med funktionen Remote Secure Erase.

Även om Intel VPro har många unika egenskaper, så betonar Anders att man bör se plattformen som ett kompletterande verktyg till exempelvis Microsoft Intune/SCCM/MEM, Ivanti med flera. Dessa utgör fortfarande basen för fjärrhanteringen – Intel vPro kompletterar och fyller i luckor.

Slipper avbrott i arbetsdagen

Intel vPro är utvecklat för att underlätta it-administration på distans, till exempel konfigureringar i nätverk, uppdateringar av säkerhetsfunktioner och ge ett ökat skydd mot cyber-angrepp.

– Några av de största vinsterna som våra kunder lyfter fram är att medarbetarna får fler timmar att fokusera på jobbet, då it-teknikerna sköter uppdateringar på natten eller andra tider då personalen inte är i tjänst, säger Anders Weimarsson.

Intel vpro, teknik för fjärrhantering

Spar ström och sänk kostnader

Att datorerna alltid är rätt konfigurerade och uppdaterade bidrar också till ökad säkerhet. När man (som medarbetare) har mycket att göra är det lätt att klicka på alternativet ”Påminn mig senare” när det dyker upp en avisering om en uppdatering.

– It-avdelningen kan också stänga av datorerna när de inte används, vilket ger en strömbesparing som är positiv både för klimatet och leder till minskade kostnader.

Fjärrhantering med Intel vPro – några populära funktioner

Beyond firewall support gör att du som jobbar med it kan hantera datorer både innanför och utanför brandväggen.

Cloud based managebility gör det enkelt att integrera med tredjeparts-leverantörers lösningar som Microsoft Intune/SCCM/MEM, ServiceNow, Ivanti, Workspace One med flera.

Remote Power Controls gör det möjligt att alltid starta upp datorn på distans, exempelvis när operativsystemet lagt av.

Threat Detection Technology) (TDT) ses som hjärtat i Intels vPro:s hårdvaruskydd
Funktionen bygger på att systemet använder telemetri-data* från datorns processor (CPU, Central Processing Unit) i kombination med maskininlärning. Algoritmerna håller ett vakande öga på avvikande händelser och kan tillsammans med datorns säkerhetsskydd sätta viruset i karantän och rensa bort det.

Remote Secure Erase. Om en dator blir stulen, så är det möjligt att skicka ut ett kommando till datorn och blåsa ut eller om formatera disken.

Fjärrhantera robotar och IoT-lösningar

Intel vPro fungerar inte bara för persondatorer – tekniken gör det också möjligt att fjärrhantera exempelvis IoT-lösningar, robotar och digitala skyltar, även känt som digital signage.

– Fjärrhantering är extra värdefull i krävande miljöer som på oljeplattformar, i gruvor, i vården eller i skogsbruk, där man kan använda robotar för att utföra vissa farliga moment. Tekniken finns även monterad i toppen av vissa vindkraftverk, för att sköta uppdateringar på distans, säger Anders Weimarsson.

”Våra it-tekniker kan inte vara överallt”

Företag och verksamheter med kontor på många orter eller i många länder, ser också stora vinster med fjärrhantering. Aleris Diagnostik erbjuder specialistvård och radiologisk bilddiagnostik i Sverige, Norge och Danmark – och är en av de verksamheter som använder Intel vPro.

– Möjligheten att fjärrhantera datorer är vår högsta prioritet. Våra it-tekniker kan inte vara överallt på en gång – och vi vill heller inte att vår personal ska behöver vänta in ett driftstopp. Att vi nu kan fjärrpatcha och uppdatera enheter utanför kontorstid är avgörande för att skydda medarbetarnas produktivitet, säger Heimir Snorrason, it-specialist på Aleris Diagnostik.

Intel vpro fjärrhantering i sjukvården

Funktioner som bidrar till lönsamhet

Men om man fortfarande behöver en plattform för fjärrhantering i botten, då kan det ju kännas onödigt att lägga till ytterligare ett verktyg som it-avdelningen ska hantera?

– Det är ju en sund invändning som man kan ha spontant. Min erfarenhet är att Intel vPro redan efter några veckor visar att den gör verksamheten effektivare på flera plan. Eftersom du nu kan uppgradera programvara utan att störa medarbetarna, dina it-tekniker behöver inte resa för att ge support – och du kan sänka strömförbrukningen genom att stänga av datorer som inte används, säger Anders Weimarsson.

Intel Vpro är kraftfull teknik för fjärrhantering

Kan sätta virus i karantän

Något som kan bli rejält kostsamt för en verksamhet är att utsättas för en cyber-attack. Vi minns alla cyber-attacken mot Coops kassa-system sommaren 2021 som fick förödande konsekvenser. Även här har plattformen Intel vPro flera funktioner som ger ökat skydd.

– Det har blivit allt viktigare att rusta sig mot cyberskurkar som ägnar sig åt bland annat Cryptojacking för att komma åt verksamhetens tillgångar. De satsar på att infektera dina datorer med virus som slöar ner datorn eller krypterar hårddisken. Sedan utkrävs stora summor pengar, konstaterar Anders Weimarsson.

It-lingo – förklaringar

Telemetri innebär insamling av data från olika objekt eller mätpunkter. Informationen används för att förbättra upplevelsen för användare, säkra system och applikationer, titta på avvikande beteenden, så kallade anomaliteter, med mera.

Funktionen Threat Detection Technology) (TDT) använder sig av telemetri-data från datorns processor (CPU) i kombination med maskininlärning. Algoritmerna håller ett vakande öga på avvikande händelser i nätverk och hårdvara – och kan tillsammans med datorns säkerhetsskydd (exempelvis Windows Defender) sätta viruset i karantän och rensa bort det.

Inleder med behov och test i liten skala

För den som är nyfiken på plattformen Intel vPro så är det enkelt att komma i gång.

– Vi brukar inleda med ett möte där vi kartlägger kundens behov och vilka funktioner som kan göra störst nytta i just den här verksamheten. Sedan går vi vidare med ett test i mindre skala. Efter några veckor vill de flesta kunder köra mer storskaligt på en gång, då värdet snabbt blir både synligt och mätbart, säger Anders Weimarsson.

Från behov till utrullning – så kommer du i gång

Verksamheter som har datorer där moderkortet och chipet är kompatibelt med Intel vPro har redan rätt att använda mjukvaran med fjärrstyrningsfunktioner.

Atea kan hjälpa till att inventera hårdvaran, om det behövs.

I ett första möte kartläggs behovet av Intel vPro/EMA (Endpoint Management Assistent) och vilka funktioner som bäst kan möta behoven.

Nästa steg är att ta fram ett antal användarscenarios (use cases). Det kan handla om att väcka och uppdatera datorer, fjärrhantera datorer innanför men även utanför företagets nätverk, utan att använda VPN (Virtual Private Network) eller att göra en uppstarts kontroll.

Vi bygger miljön i ert lokala nätverk (On-Prem), i molnet eller varför inte hos oss på Atea.

Atea har Intel vPro-certifierade konsulter som ger stöd och råd under start, drift, utvärdering och förändringar.

Text: Ulrika Nybäck

Foto: Fredrik Andersson