Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till appar för verksamheter

Viva omsorg

Appen Viva omsorg bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten.

Enkelt gränssnitt för vårdpersonal

Viva omsorg ska göra vardagen så enkel som möjligt för personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Det enkla gränssnittet visar vad jag som vårdare ska göra nu, senare och imorgon. Kundkorten visar den grundinformation som inledningsvis behövs, t ex foto på brukaren, adress, portkod och kontaktuppgifter till närmaste anhörig. Informationen kan sorteras på olika sätt efter behov.

Effektivitet och kvalitet

Kundhistorik, statusuppdatering och rapportering noteras direkt i appen. Viva omsorg möjliggör effektivare arbetsflöden med kortare ledtider genom att uppdaterad besöks- och kundinformation alltid finns tillgänglig i appen. Kvaliteten på uppdragen ökar och mera tid kan läggas hos brukaren istället för på administration. Viva omsorg inkluderar stöd för arbets- och vårdplanering.

Med it-stöd för framtiden säkerställs:

  • alltid uppdaterad kund- och besöksinformation
  • uppföljning av alla besök
  • ökad delaktighet och interaktion mellan personal, kunder och närstående

Uppföljning

Uppföljning, tidrapportering och besöksstatistik möjliggörs genom enkel incheckningsfunktion. Geoposition och besöksdata sparas för att säkerställa att besöket sker på rätt plats vid rätt tillfälle. Viva omsorg ger ökade möjligheter till analys och uppföljning av uppdrag och arbetsflöden med viktiga nyckeltal inom dessa.

Helskärmsvy med uppdragsbeskrivning

Översikt som innehåller kunduppgifter och genomförandeplan finns. Genomförandeplanen visar aktiviteter varje dag, övergripande och med detaljer. Möjlighet att ange avvikelser finns. När en aktivitet bockas av läggs den i statusflöden för enkel uppföljning. Statusflödet ger också möjlighet att skriva egna texter, bifoga bilder och flaggor för uppföljning och sortering.

Kartor och vägbeskrivning för alla uppdrag noteras i Viva omsorg som har en integrerad karttjänst för att enkelt hitta till kunden och se vilka besök som ligger i närheten av varandra för att möjliggöra en effektiv planering av resan till brukarna.

Lars Heikkilä

Lars har verkat i it-branschen sedan 1995 och har med det en bred erfarenhet baserat på varierande uppdrag för olika verksamheter. Det har uteslutande handlat om ledarskap såsom projektledare, förvaltningsledare, applikationsförvaltare, produktägare, verksamhetsutvecklare och konsultchef. Lars sociala egenskaper leder till en rak och öppen dialog som snabbt bidrar till att hitta lösningar i våra uppdrag. Lars är en mycket erfaren förändringsledare som kommer både kunder och medarbetare tillgodo.
Tillbaka till appar för verksamheter