Skapa smidigare samarbeten

Sluta jobba i silos. Låt dina medarbetare använda verktygen till fullo och samarbeta på bästa sätt.

Så skapade Region Värmland smidigare samarbete

Papper och penna är ett minne blott för vårdpersonalen i Region Värmland. Nu uppdateras vårdaktiviteter och patientvärden på plattor i realtid. De nya arbetsredskapet har lett till bättre och effektivare samarbete samtidigt som patientsäkerheten stärkts.

Stöd för samarbete på distans

Verksamheters framtida framgång bygger på företagets förmåga att förse medarbetarna med en mobil, digital arbetsplats där de alltid har tillgång till nödvändiga digitala applikationer samt resurser på sina föredragna enheter, oavsett tid och plats.

På denna sida har vi samlat stöd och tips för att du ska kunna arbeta på distans på ett effektivt och säkert sätt, vilket kan vara aktuellt nu vid spridningen av Covid-19.

Utforska digitalt samarbete

Valmöjligheter för ett smidigare samarbete

Du kan samarbeta genom att chatta, ha distansmöten med en eller flera deltagare, dela dokument eller mötas över video oavsett enhet. Vi vill att dina verktyg för samarbete skall vara lika naturliga för dig att använda som dina favoritappar i din telefon, exempelvis att dela information skall vara lika enkelt som att dela på Facebook och att ha distansmöten lika smidigt som att se video på Youtube.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer