2019-01-18

En inledande tanke om nuläget av skolans digitalisering för skolledare

Första blogginlägget som Atea, Intel, HP och Umeå universitets doktorand inom adekvat digital kompetens för skolledare. Ingen press. Det känns fantastiskt roligt att jobba med just den här frågan i just denna konstellation av praktik och forskning. Motivationen är verkligen på topp.

Josef Siljebo
Doktorand vid Umeå Universitet

Har ägnat de här första månaderna åt att sätta mig in i nuläget av skolans digitalisering för skolledare, på en mer övergripande nivå. Policyfrågor kring digitalisering och digital kompetens är alltid spännande att ställa och inte sällan kluriga att omsätta i praktiken. Svaret på frågan ”vad är adekvat digital kompetens för skolledare?” är jag glad att jag har fem år på mig att svara.

En intressant utveckling av hur man kan tänka kring skolutveckling för skolans digitalisering tycker jag vi kan se i öppna onlineverktyg. Jag syftar då på verktyg som tar sikte på hela nationers utveckling, t.ex. LIKA eller till och med internationell utveckling, t.ex. SELFIE. De är så klart tänkta att kunna användas på enskilda skolor, men något säger man ändå genom att mena att alla i ett land, eller alla som talar ett av över tjugotalet språk, kan använda det som hjälp i det praktiska arbetet med skolors digitalisering. Ambitiöst säger jag. Det skulle vara intressant att gå in på djupet i denna typ av onlineverktyg och titta närmre på vad som uttrycks som exempelvis adekvat för skolledare.

London är ju runt hörnet och jag ser fram emot alla spännande diskussioner kring skolans digitalisering där!

Vi hörs!

Josef Siljebo
Doktorand i pedagogik
Pedagogiska institutionen
Umeå universitet