Hoppa till huvudinnehåll
Vi vill bjuda in dig till ett nationellt skolchefsnätverk för insiktsfulla dialoger med andra i samma roll. Skolchefsnätverkets syfte är att vara en nationell mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte kring hållbar skolutveckling.

Under 2022/2023 träffades skolchefer under fyra tillfällen, för att  tillsammans arbeta fram idéer och lösningar där digitalisering blir en möjliggörare för nya angreppssätt, bemötanden av samhällsproblem och gemensamma utmaningar inom skolväsendet. Under året arbetade gruppen med temat rektorsbrist och attraktionskraften för rektorsyrket, för att bidra med innovations- och problemlösningsanda kring utmaningen.

Nu fortsätter vi med konceptet med skolchefsnätverket för läsåret 2023/2024.

Temat för året är "Rätten till digital kompetens i det demokratiska samhället."

💡 Anmäl gärna ditt deltagande redan nu, platserna är begränsade! Se datum nedan.

Varför gör vi det här?

Nätverket ska bidra med kreativitet, idéer och samarbete där digitalisering kan bidra till problemlösning, nya perspektiv och metoder för att lösa nationella verksamhetsutmaningar. Tillsammans skapar vi meningsfulla, långsiktiga utbyten och dialoger mellan skolchefer och huvudmän, genom ett tillgängligt format och motiverande innehåll.

Innehåll

Vi behandlar en utmaning per år. Temat för läsåret 2023/2024 lanseras inom kort. Intressanta gästinspel sker under programmets gång. Skolchefsnätverket ska samverka för idéer, innovation och lösningar på storskaliga utmaningar inom skolväsendet.

Det du får med dig

Som deltagare får du ta del av arbetssätt och metoder i ett kreativt forum, samt ge och få stöd i processer, som hjälper dig att navigera komplexa utmaningar i den egna verksamheten. Du som skolchef delar dina lokala tankar och exempel på skolutveckling, för att bidra till problemlösning och nya angreppssätt.

Vem passar nätverket?

Skolchefer från kommunal och fristående verksamhet. Andra roller med liknande ansvar och uppdrag är också välkomna, exempelvis utbildningschef, förvaltningschef, grundskolechef, gymnasiechef och biträdande till dessa roller.

Kommande tillfällen

2024

23 april 14.30 - 16.30

Mer info kommer.

 

Anmäl dig redan idag

Säkra din plats för att delta i nätverket, kostnadsfritt.

Har du frågor? Kontakta

Linda Rudin
Linda Rudin
Skolspecialist, Skola
Skicka e-post