2022-06-22

”Meningsfullt att hjälpa verksamheter få ut mer av digitaliseringen”

Som konsult inom Ateas snabbt växande gruppering ”Strategi och Arkitektur" har du ingen brist på spännande uppdrag. Efterfrågan på it-arkitekter och verksamhetsutvecklare har aldrig varit större än den är nu. Här berättar it-arkitekten Per Sällström och verksamhetsutvecklaren Elin Högdahl, om meningsfullheten de känner i sina jobb – och varför de väljer att vara konsulter på just Atea.

Även om Atea är Nordens största leverantör av it-tjänster, handlar Per Sällströms och Elin Högdahls roller om det som går bortom it-tekniken. Deras vardag går ut på att hjälpa verksamheter att dra nytta av digitaliseringsvågen och se till att de får ut så mycket värde som möjligt i den nya verkligheten.

– För 10-15 år sedan pratades det om ”verksamhetsdriven it”. Idag är det omvänt: ”it-drivna verksamheter”. Detta skifte måste man förhålla sig till, oavsett om man ägnar sig åt att baka bröd, bygga bilar eller ta hand om våra äldre, säger it-arkitekten Per Sällström, som sällan pratar teknik med kunderna utan mest om nyttan som kan skapas.

Han lyfter fram hur Atea traditionellt armkrokat med it-chefen, men nu lika ofta kommer in och jobbar med ledningsgrupper, med eller direkt stöttar hr, ekonomi, skola och omsorg i deras utveckling.

Mycket att göra – och stor meningsfullhet

Ateas Strategi och Arkitektur-grupp har fördubblats till nästan 50 personer på två år för att möta upp den stora efterfrågan av dessa kompetenser bland Ateas kunder. Kärnan i vad gruppen gör är att hjälpa verksamheter att bli mer framgångsrika i sina digitaliseringsresor, och det gör jobbet meningsfullt, menar Per och Elin.

– I början av pandemin jobbade jag med förändringsledning på en kommun där många medarbetare kände sig osäkra kring de digitala arbetssätten, säger Elin och fortsätter:

– På kort tid kunde vi se en tydlig effekt och konkret förbättring. Den typen av tydliga förändringar tycker jag är väldigt roligt att se. Att skapa förutsättningar för att öka den digitala mognaden handlade inte så mycket om teknik, utan mer om att skapa den trygghet som krävs för att ändra beteenden och etablera nya arbetssätt.

Har kundernas bästa framför ögonen

För Per kommer den största tillfredsställelsen, lite paradoxalt kanske, av att hjälpa kunder framåt på sätt som inte omedelbart involverar Ateas produkter eller tjänster.

– Det som ger mest är när jag kan påvisa värdefulla förändringar som är möjliga för kunderna att skapa. Jag vill hjälpa kunderna att se hur de kan göra mer av det som de är duktiga på, säger han.

– Att ge råd som går bortom Ateas erbjudanden är den största framgångsfaktorn i den här rollen. När jag ger väl genomtänkta råd, baserade på deras smärtpunkter, behov och prioriterade områden med kundens bästa för ögonen, då är det en bra segling framåt sen.

Målet är att bli en nära rådgivare

Målet för dem som jobbar inom gruppen Strategi och Arkitektur är att bli en nära rådgivare hos kunderna. Bör du vara engagerad i den senaste tekniska utvecklingen? Absolut. Expert på tekniken? Nej, det är inte nödvändigt. Mattias Bruhn, chefsarkitekt och ledare för gruppen, förklarar:

– Du måste inte förstå hur saker funkar tekniskt, men du måste se vad som är möjligt med tekniken, och exempelvis kunna avgöra om exempelvis AI är en lämplig teknik att använda för att skapa värde i det enskilda fallet.

Per lägger till:
– Mycket av mitt jobb handlar om att vara en pedagog, kunna lyssna och förstå och ställa frågor. En viktig del är också att utmana. Om du är i ledningsgruppen behöver du kunna bottna i erfarenhet och kompetens för att vinna deras förtroende.

Verksamhetsutveckling - möt nutidens och framtidens krav

Vi verksamhetsutvecklare arbetar rådgivande med effektivisering, kravställning och förändringsledning för att stötta organisationers och processers utveckling.

Läs mer om hur vi kan skapa värde i din verksamhet

Mattias Bruhn, chefsarkitekt på Atea

Hjälper kunderna att definiera vision och mål

Att kunna lyssna in, förstå, ställa frågor och förklara liknar vad Elin gör i sitt jobb som verksamhetsutvecklare, där hon med fokus på förändringsledning hjälper organisationen och framförallt medarbetarna att göra avgörande beteendeförflyttningar.

– Mycket av mitt arbete handlar om att hjälpa kunden att definiera vision och mål när ett förändringsarbete ska genomföras och sedan stötta längs vägen för att nå målen. Det är då verksamheten faktiskt kan få verklig nytta av investeringen, säger hon.

– Jag coachar medarbetare att sätta ord på vad som upplevs otillfredsställande i nuet, och identifiera vad det är man önskar sig i stället. Det är viktigt att tydliggöra det, och även att fånga upp det subtila, det motstånd som kan finnas, att medvetandegöra både synliga och osynliga hinder så att man kan jobba sig förbi dem.

Elin och Per drogs till Ateas starka kultur

De som börjar jobba på Atea slås ofta av den starka kulturen. Så var det även för Elin och Per. Båda framhåller just kulturen som det starkaste skälet att vara konsult på just Atea.

– På min anställningsintervju för sex år sedan frågade jag chefen om värderingarna bara är tomma ord, eller om de faktiskt betyder något. Hon beskrev det väldigt bra. Hon berättade hur värderingarna är ryggraden i hur vi jobbar. Och så är det verkligen. ”Laget före jaget”, ”vi tar personligt ansvar”, "vi brinner för det vi gör" och "vi vill mer!" är de fyra värderingarna som genomsyrar det vardagliga arbetet.

Räkna med mycket utveckling

Lärande i vardagen är bara en del av den utveckling som ligger och väntar på dig som konsult på Atea.

– I och med vår storlek och den stora bredden vi har så finns goda möjligheter att gå i den riktning du vill. Dessutom finns en långsiktighet. Man ser värdet av att investera i oss konsulter, även om man kortsiktigt skulle tjäna mer pengar på att hålla uppe faktureringen, säger Per.

– Ja, Atea är verkligen är öppet för utveckling, inflikar Elin och fortsätter:

– Det är lätt att tänka att man bara är en myra i ett så här stort bolag, men till skillnad från många mindre bolag så finns här kapacitet, resurser och vilja att lägga tid på att utveckla goda idéer. Öppenhet för utveckling märks både i hur organisationen utvecklas, och på det individuella planet.

Lätt att ta nya vägar inom Atea

Själv har Elin bytt roll sedan hon började på Atea. Hon började jobba som produktivitetskonsult men har sedan fått möjlighet att bredda sig och arbeta mer strategiskt.

– En anledning till att många stannar kvar länge på Atea är att man månar så om individens utveckling, och att utvecklingsvägarna är så många. Det var lätt att få gehör när jag sa att jag ville börja jobba med förändringsledning.

Våra it-arkitekter och verksamhetsutvecklare som samlades på "Strategy and Architecture Summit" i juni 2022.

”Att träna tillsammans är viktigt, och den här typen av events stärker något som vi eftersträvar på Atea: att jobba tillsammans för att skapa mer nytta för kunden.”

— Mattias Bruhn

Mer samarbete med andra i samma roll

På senare tid har samarbetsformerna mellan Ateas 35 kontor runt om i landet stärkts. Det gör att du aldrig behöver känna dig ensam i ditt konsultande även om du blir den enda verksamhetsutvecklaren eller it-arkitekten på ditt lokala kontor.

–  Det är otroligt värdefullt att kunna bolla saker, stötta, hjälpa och lära av andra i samma roll, säger Elin.

I juni genomfördes Strategy and Architecture Summit där i princip alla verksamhetsutvecklare och it-arkitekter på Atea samlades i två dagar för att nätverka, utveckla relationerna, inspireras och utvecklas. En av höjdpunkterna var ett ”hackaton”, där konsulterna i 30 minuter fick höra en livs levande kund berätta om sina utmaningar och problem i verksamheten, för att sedan i 45 minuter bygga case tillsammans med några av sina kolleger.

Verksamhetsutveckling - möt nutidens och framtidens krav

Vi verksamhetsutvecklare arbetar rådgivande med effektivisering, kravställning och förändringsledning för att stötta organisationers och processers utveckling.

Läs mer om hur vi kan skapa värde i din verksamhet