2022-11-17

Digitaliseringsgurun Tony Mc Carrick om sitt nya jobb på Atea: ”Jag vill fortsätta göra skillnad”

Han var digitaliseringsstrategen som framgångsrikt fick fart på Södertäljes digitalisering. I sin nya tjänst som strategisk rådgivare på Atea vill Tony Mc Carrick hjälpa fler att lyckas. Här berättar han hur det kan gå till.

Anthony Mc Carrick

Tony Mc Carrick har hyllats för sina samordnande insatser för att ta fram och sjösätta Södertäljes digitaliseringsstrategi i syfte att öka tillgänglighet, kompetens, utveckling, och effektivitet i verksamheten.

Under sina 4,5 år i kommunen byggde han även upp en digitaliseringsenhet och satte nödvändig grundinfrastruktur på plats inom ett brett fält av IoT, öppna data, e-tjänster och RPA. Nu har Tony alltså tagit klivet över till Atea. Hur landade han i det beslutet?

– Det som driver mig mest är att påverka. I min nya roll finns en möjlighet att göra ännu större avtryck, säger Tony.

Exakt hur de avtrycken kommer att se ut, återstår att se.

– Tillsammans med mina nya kolleger hoppas jag kunna hjälpa framför allt den offentliga sektorn att skapa både ökade mervärden i verksamheten, och för att tackla utmaningarna, allt från en åldrande befolkning till tuffa hållbarhetsmål.

Leveranser som alla kan förstå är viktiga för förtroendet

Som digitaliseringsstrateg i den offentliga sektorn banade Tony och hans dåvarande kolleger väg för en lång rad digitaliseringar som är lätta för vem som helst att begripa. Bland annat:

  • papperskorgar som själva berättar när de är fyllda och behöver tömmas, och optimering av logistiken kring dessa tömningar.
  • sensorer som kontinuerligt skvallrar om temperaturen i rummen på äldreboenden, så att de inte ska fara illa i sommarhettan.
  • ett koncept för en Google Maps-liknande app som visar för rullstolsburna hur de bäst tar sig fram i rullstol till en destination.
  • rörelsehindrade kan i realtid se var det finns lediga handikappsanpassade p-platser när de behöver utföra sina ärenden.

Att kunna visa upp konkreta exempel som är begripliga för alla är avgörande för att lyckas i sin digitaliseringsresa, menar Tony McCarrick.

– Om du kan visa upp leveranserna, då skapas förtroende för digitaliseringen bland medarbetare, medborgare och näringsliv. Det ökar även deras förmåga att se fler möjligheter med tekniken, och hur den skulle kunna användas för att göra mer nytta. Att enbart prata om IoT, öppna data och AI, det blir bara ord och får inte människor att känna sig involverade.

Det här är Tony

Namn: Tony Mc Carrick
Ålder: 62 år
Bor: I Skarpnäck söder om Stockholm.
Aktuell: Som ny strategisk rådgivare på Atea efter en framgångsrik karriär i den kommunala sektorn.
Gjort senaste åren: Digitaliseringsstrateg i Södertälje i fyra år, it-strateg inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka i tre år. Innan dess både projektsamordnare, biträdande rektor och lärare.
Favorit-koncept för nytänkande: ”’Critical friend’-konceptet.  I korthet går det till så att man söker upp en eller flera personer som vill en väl, och som man litar på. Sen säger man ungefär ’jag vill att du/ni sågar den här strategin i bitar’. Jag använder det konceptet även ute i verksamheten.”

Digitaliseringens nordstjärna:  Att vilja vara relevant när omvärlden förändras

Det räcker förstås inte med begripliga, konkreta leveranser för att lyckas med digitaliseringen. Tony understryker att vägen framåt behöver bottna i en genuin vilja att vara relevant för sina medborgare, lokala företag och egna medarbetare. Deras nya behov måste vara nordstjärnan som pekar ut riktningen.

– Estland gick för en tid sedan ut och sa att de radikalt ska förändra sin service mot medborgarna. Det är den inställningen som behövs. För att vara relevanta i den tid vi nu lever måste offentliga sektorn anpassa sig efter de nya förväntningar som finns på service idag. Och det har Estland insett. Så behöver vi i Sverige också tänka.

För att ”radikalt” göra saker bättre hjälper det inte att några tjänstemän samlas i trångt kontorsrum på kommunhuset och planerar, menar Tony.

– Utveckling och innovation sker inte på det sättet. Du måste ha in helt andra perspektiv. Du måste lämna kontorsrummet, vända dig mot omvärlden och säga: Hjälp oss!

Tony: Släpp silotänket helt

När Tony jobbade som it-strateg inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka i mitten av 2010-talet tog han själv med sig några medarbetare till Singapore, just för att vidga perspektiven.

– Singapore är väldigt bra på att få in input från medborgare och företag. Ett av de koncept de använder är så kallade ”hackatons”, där man samlar engagerade personer från olika håll att lösa konkreta utmaningar.

Hackaton-konceptet var bara ett av många verktyg han använde i Södertälje och gav kommunen 24 olika pitchar för förbättringar.

– När det gäller nytänkande skapas magin i utrymmet mellan näringsliv, medborgare och medarbetare. Det är då innovation händer, konstaterar Tony.

Att låta omvärlden ha åsikter, komma med tankar och ge förslag. Det är dörren som leder ut från silotänket, menar Tony.

– I och med att digitaliseringen är global, kan vi inte isolera oss. I stället behöver vi lära oss från vår omvärld. Där finns mycket att hämta. När det gäller digitalisering så är vi ”in it together!”.

Tony är en av våra bloggare

Läs gärna hans kloka och reflekterande inlägg!

Förstår vi vår samtidHållbar utveckling - vi kan ju inte fortsätta som förut…

Bygg ett ekosystem för verksamhetens data

Även data mår bäst av att inte vara låst i silon. Med en övergripande datainfrastruktur kan data färdas lätt och obehindrat i verksamheten (utan att för den skull äventyra integritet och säkerhet). Data – oavsett om den är kopplad till IoT, ai, öppna data, automationsprocesser, blockkedjor eller annan teknik – får mest hävstång i ett ekosystem, inte när den är fast i silon. Tony menar att ni behöver ta ett helhetsgrepp över er digitalisering.

– När jag var i Södertälje sa en chef ”Skulle vi kunna sätta in ljudsensorer på förskolorna för att kolla ljudnivåerna?”. Det tog 1-2 timmar att få upp sensorerna och börja strömma data, och analyser av den kunde göras snabbt. Sådant blir möjligt när data-infrastukturen är på plats.

Lycka är hans yttersta vision

Tillbaka till avtrycket han vill sätta i sin nya roll som strategisk rådgivare på Atea.

– Jag läste en bok som heter ”Team Human”. I den ställs en fråga: ”What do we want the world to look like?”. Den frågan är viktig att ställa sig för oss som jobbar med att utveckla samhället. Det är vi som skapar framtiden, och vi skapar den nu. Jag vill ge förutsättningar till ett bättre samhälle, säger han.

Bättre på vilket sätt? Så här svarar Tony:

– I den vision som Japan har för framtiden i Society 5.0 så ingår det att man eftersöker att medborgarna ska vara lyckliga. Är inte det en ganska bra grej?

Strategi och arkitektur

I dagens snabbföränderliga värld är det viktigare än någonsin att ha en tydlig definierad strategi. Med en välgrundad digital strategi fattas beslut som ger en kostnadseffektiv och stabil digital plattform.

Kika in här hur vi tillsammans kan lyckas på er resa

// skribent: Kristian Borglund