Tillbaka till Digitalisering i skolan

Forskning och doktorand

Möt Josef Siljebo - doktorand vid Umeå Universitet

Josefs utbildning är en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer, med pedagogik som huvudämne, samt en masterexamen i ledarskap och organisation, med pedagogik som huvudämne. I Josefs examensarbeten har han drivits av att undersöka vilka utmaningar skolorganisationer ställs inför när nya digitala teknologier införs, i frågor om exempelvis digital kompetens, lärplattformar med mera.

Josef kommer att ha tre huvudsakliga kontaktpersoner för vägledning;  

  • Ulrika Haake, Docent vid pedagogiska institutionen för Umeå Universitet
  • Ola Lindberg, Professor vid Umeå Universitet
  • Örjan Johansson, Ateas nationella affärsområdeschef för skola

Genom projektet uppmärksammas särskilt de förutsättningar för skolans digitalisering som skapas av skolledarens aktiva ledarskap.

Josef kommer att fokusera på att beskriva, förklara och förstå de förutsättningar som finns för skolledare att kunna utöva ett strategiskt ledarskap med avsikten att stärka skolans verksamhet med stöd av digitalisering. I forskningen kommer lokala faktorer som påverkar den adekvata digitala kompetensens innehåll och innebörd att uppmärksammas. Detta tas i hänsyn för att nya pedagogiska modeller ska kunna arbetas fram och prövas.

Forskningen kommer att kombinera flera olika metoder i de olika delstudierna för bästa resultat. Viss kartläggning av skolverksamheten kommer exempelvis att ske med kvantitativa data, medan skolledares deltagande i fortbildning tillsammans med lärare kommer att generera kvalitativa data. Dessa sammanställs sedan för analys.

Projektet ansluter tydligt till den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet som publicerades i oktober 2017 och den tillhörande handlingsplanen (som är under utarbetning) i vilken digital kompetens för alla ges särskild vikt. Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter. I det här projektet ligger Atea, HP, Intel och Umeå universitet i framkant med forskning om vad adekvat digital kompetens är för skolledare.

 

Vill du veta mer?

?
?

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer