Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan
forskning it i skolan Skola

Forskning om skolans ledarskap

I ett gemensamt projekt har Atea, HP, Intel och Umeå universitets Företagsforskarskola finansierat Josef Siljebo som doktorand vid pedagogiska institutionen. Josef ska under kommande fyra år studera vad som är adekvat digital kompetens för skolledare.

Digital kompetens och digitalisering

Som doktorand i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering är just digitalisering ett begrepp jag brottas med dagligen. Mer specifikt handlar mitt forskningsprojekt om adekvat digital kompetens för skolledare, vilket ger en riktning till vad inom skolans digitalisering det är jag ska fokusera på: digital kompetens. Men vad är förhållandet mellan digital kompetens och digitalisering?

Tudelade åsikter om digital teknologi i skolan

Som forskare i pedagogik intresserad av skolans digitalisering finns det en vanligt förekommande problematik när digitala teknologier införs i undervisning och lärande. Problematiken uttrycker sig ofta som två olika ståndpunkter.

Med handlingsplanen i handen

Handlingsplanen är nu två veckor gammal och jag har äntligen haft tid att sätta mig in i den lite mer ingående.

Kommer i detta inlägg dels återknyta till mitt föregående inlägg innan handlingsplanen, dels att belysa några delar i handlingsplanen som är extra intressanta.

Vem äger skolans epistemologiska ställningstagande?

Vad är kunskap? Vad kan vi veta? Hur lär vi oss? Vilken kunskap är bäst?

Tänkte skriva något kort om epistemologi i detta inlägg, ska försöka inte bli för långrandig även om det är svårt i ett så komplicerat och spännande begrepp. Kortfattat kan man säga att epistemologi är vetenskap om kunskap och lärande. Grundläggande frågeställningar kan vara: Vad är kunskap? Vad kan vi veta? Hur lär vi oss? Vilken kunskap är bäst? Är man intresserad av frågor av den typen är man intresserad av epistemologi. Givetvis finns det så mycket mer, men, som sagt, jag försöker inte bli långrandig.

En inledande tanke om nuläget av skolans digitalisering för skolledare

Första blogginlägget som Atea, Intel, HP och Umeå universitets doktorand inom adekvat digital kompetens för skolledare. Ingen press. 

Har ägnat de här första månaderna åt att sätta mig in i nuläget av skolans digitalisering för skolledare, på en mer övergripande nivå. Policyfrågor kring digitalisering och digital kompetens är alltid spännande att ställa och inte sällan kluriga att omsätta i praktiken. Svaret på frågan ”vad är adekvat digital kompetens för skolledare?” är jag glad att jag har fem år på mig att svara.

Vad innebär projektet?

I ett gemensamt projekt har Atea, HP, Intel och Umeå universitets Företagsforskarskola finansierat Josef Siljebo som doktorand vid pedagogiska institutionen. Josef ska under kommande fyra år studera vad som är adekvat digital kompetens för skolledare.

Josef kommer att ha tre huvudsakliga kontaktpersoner för vägledning;  

  • Ulrika Haake, Docent vid pedagogiska institutionen för Umeå Universitet
  • Ola Lindberg, Professor vid Umeå Universitet
  • Örjan Johansson, Ateas nationella affärsområdeschef för skola

Genom projektet uppmärksammas särskilt de förutsättningar för skolans digitalisering som skapas av skolledarens aktiva ledarskap.

Josef kommer att fokusera på att beskriva, förklara och förstå de förutsättningar som finns för skolledare att kunna utöva ett strategiskt ledarskap med avsikten att stärka skolans verksamhet med stöd av digitalisering. I forskningen kommer lokala faktorer som påverkar den adekvata digitala kompetensens innehåll och innebörd att uppmärksammas. Detta tas i hänsyn för att nya pedagogiska modeller ska kunna arbetas fram och prövas.

Forskningen kommer att kombinera flera olika metoder i de olika delstudierna för bästa resultat. Viss kartläggning av skolverksamheten kommer exempelvis att ske med kvantitativa data, medan skolledares deltagande i fortbildning tillsammans med lärare kommer att generera kvalitativa data. Dessa sammanställs sedan för analys.

Projektet ansluter tydligt till den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet som publicerades i oktober 2017 och den tillhörande handlingsplanen (som är under utarbetning) i vilken digital kompetens för alla ges särskild vikt. Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter. I det här projektet ligger Atea, HP, Intel och Umeå universitet i framkant med forskning om vad adekvat digital kompetens är för skolledare.

Vill du komma i kontakt med oss?

?
?

Josef Siljebo

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer