omsorg äldreomsorg Digital arbetsplats

Framtidens äldreomsorg

Med vår utveckling av erbjudandet mot äldreomsorg menar vi lösningar för hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi med hjälp av våra verksamhetsutvecklare kan analysera era behov och spegla dessa mot digitala lösningar som ger er verksamhetsnytta som bland annat frigör tid för personal och ger bättre livskvalité för brukarna.

Innovativ omsorg skapad av människor för människor

För att klara av att ta hand om våra äldre i framtiden behöver vi utveckla och effektivisera sättet vi gör det på.

Nyckeln blir att samordna sina utvecklingsprojekt och använda ett ekosystem av lösningar som pratar med varandra. Den svenska äldreomsorgen behöver inte bara tekniska lösningar som fungerar var och en för sig - utan samverkar med varandra.

Så skapar digitala lösningar värde för äldre 

  • Att kunna ta sin medicin själv främjar ett självständigt liv och skapar trygghet för såväl äldre som anhöriga. 
  • Med hjälp av VR (Virtual Reality) kan personer med exempelvis demens göra virtuella besök i välkända miljöer, vilket stimulerar hjärnan och minskar oro och ångest.  
  • Digitala lösningar ger förutsättningar för äldre och anhöriga att vara mer delaktiga och påverka sin omvårdnad, vilket ökar tryggheten.

Så skapar AI värde för äldre

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer