Laddar meny

Säkerhet för användaren

Klientsäkerhet har aldrig varit viktigare. De flesta dataintrång sker via klienter samtidigt som kraven och arbetssätten runt klienter förändras kraftigt.

Idag vill många företag erbjuda en dynamisk klientplattform som är anpassad till individen snarare än en standardklient som är lika för alla. I en sådan dynamisk värld blir det ännu viktigare med kontroll och uppföljning. Att ha kontroll på att klientskyddet fungerar och att få tidiga indikationer på risker och problem är helt avgörande.

Vi erbjuder produkter och lösningar för malwareskydd, host-IPS, kryptering, smarta kort-inloggning och säker uppkoppling till din information.

Vi tar totalansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med tjänster för design, implementation och support.

Tjänster

  • Skydda din e-postE-post är den främsta kommunikationskanalen för företag idag. Atea E-postfilter skyddar dig mot hoten.
  • Skydda dig mot internetburna hot: Vi skapar kontroll, övervakning och upprättande av riktlinjer för att din verksamhet skall bli säker.

Missa inte Strategi Säkerhet 2018

Mötesplatsen där säkerhet står i fokus och skapar möjligheter till en säker och framgångsrik digitalisering och infrastruktur. Här samlas beslutsfattare från samhällets alla aktörer för att kraftsamla och strategiskt ta nästa kliv för ett säkrare Sverige.

Ateas specialister på it-säkerhet levererar säkerhetsfunktioner som konsekvent följer era verksamhetskrav. Vi tillhandahåller kunskap och tjänster för it-säkerhet tillsammans med produkter från de största tillverkarna på marknaden i en komplett lösning.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer