Tillbaka till Nätverk
trådlöst nätverk nätverk förstudie Cloud, datacenter och nätverk

Förstudie för trådlösa nätverk

Vi tar fram en kvalificerad uppskattning av placering och antal trådlösa accesspunkter för att uppnå önskad funktion i det trådlösa nätverket.

Trådlösa nätverk med Site Survey

Vi tar fram ett designunderlag med förslag på placering och antal trådlösa accesspunkter för att uppnå önskad funktion i det trådlösa nätverket. 

Utifrån ett simulerat underlag genomför vi praktiska inmätningar hos er. Det för att fastställa att de trådlösa anslutningspunkterna är möjliga att placera enligt det simulerade underlaget, att radiosignalerna inte hindras eller störs i den verkliga miljön.

Innehåll i förstudien:

 • Intervjuer med utvalda personer i er verksamhet för att fastställa:
  - tillämpning av det trådlösa nätverket.
  - vilka typer av enheter som kommer att anslutas mot nätverket.
 • Genomgång av era kartor och ritningar för att fastställa vart trådlös funktion önskas.
 • Simulering i kartor och ritningar för att uppskatta placering av trådlösa anslutningspunkter.
 • Site Survey på plats hos er för att fastställa placering av trådlösa anslutningspunkter i er verkliga miljö.

Trådlösa nätverk med simulering

Tjänsten syftar till att ta fram en kvalificerad uppskattning av placering och antal trådlösa anslutningspunkter för att uppnå önskad funktion i det trådlösa nätverket.

Resultatet av simuleringen presenteras i en rapport där vi också ger exempel på faktorer som påverkar det uppskattade resultatet, till exempel fysiska hinder och störkällor.

Innehåll:

 • Intervjuer med utvalda personer i er verksamhet för att fastställa:
  - tillämpning av det trådlösa nätverket.
  - vilka typer av enheter som kommer att anslutas mot nätverket.
 • Genomgång av era kartor och ritningar för att fastställa vart trådlös funktion önskas.
 • Simulering i kartor och ritningar för att uppskatta antal och placering av trådlösa anslutningspunkter.

Få mer information om förstudien

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Tillbaka till Nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer