Tillbaka till Information Management

Bli mer datadriven med analytics

Analytics är samlingsnamnet för alla teknologier som syftar till att skapa större värde från data. Det handlar om Business Intelligence (BI), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML).

”Att jobba datadrivet handlar om nyfikenhet, mod och affärsnytta”

— Ateas experter inom Analytics

Ta beslut baserat på insikter och fakta med Analytics

En stor och viktig del av organisationers digitaliseringsinitiativ syftar till att bli mer datadrivna. Vi hjälper dig att tydliggöra vad det innebär för din verksamhet att bli mer datadriven. Vi följer dig på hela resan till bättre beslut, effektivare processer och ett datadrivet stöd för affärsutveckling.

Oavsett om du arbetar med att fatta smartare beslut i ett gruvbolag, pappersbruk eller att ge invånarna i din kommun bättre välfärdstjänster är det viktigt att använda data för att få insikter och konkurrensfördelar.

Datadriven utvecklings- och insiktsarbete begränsas inte av bransch eller sektor, bara av tillgång till data, egen fantasi och färdigheterna hos de analytiker som gör jobbet.

💡 Så kommer du igång – 6 steg för att jobba mer datadrivet

Öka kunskapen om vilka värden som uppstår när vi jobbar på ett datadrivet sätt.

Ta reda på nuläge och önskat läge. Gör sedan en GAP-analys som beskriver vägen till målet. Atea har ett workshoperbjudande där du får stöd i alla steg.

Planen är ett riktmärke. När du jobbar datadrivet innebär analysen att planen kommer att justeras. Och ibland skrotas för att ersättas av en ny.

Förändra i små steg och skapa värden hela vägen, exempelvis: de här insikterna behöver vi, den här lösningen testar vi denna månad etc.

Att jobba datadrivet innebär stora förändringar vad gäller vanor, rutiner och processer. Rusta dig för motstånd för att lyckas på sikt.

Fastna inte i frågan: ”Vilken teknisk lösning behöver vi”? Först behöver du förstå nuläge och önskat läge, därefter är det dags att kika på lösning.

”Tidigare behövde ledare logga in i olika system för att hämta data och lägga tid på manuella rapporter. Genom att samla data i en plattform kan vi snabbare prognostisera risker och investeringar.”

— Andreas Stenlund, it-chef på Boliden

”När rapporteringen av covid-19 blev datadriven så blev det också väldigt svårt för någon att tycka eller gissa om framtiden. Det är bara personer med relevant kunskap och erfarenhet kombinerat med data som blir trovärdiga.”

— Johan Ripgården, erbjudandeansvarig Analytics

Är du också intresserad av:

1 / 2

För rådgivning kontakta

Johan Ripgården
Johan Ripgården
Concept Manager
johan.ripgarden@atea.se
Tillbaka till Information Management
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer