Hoppa till huvudinnehåll

Robotic Process Automation, kallat RPA är en teknologi som automatiserar verksamhetsprocesser. Detta för att frigöra tid till medarbetarna så att de kan ägna sin tid åt mer värdeskapande och stimulerade arbetsuppgifter.

Vad är RPA?

RPA efterliknar mänskliga beteenden i datorn och är byggt på befintligt användargränssnitt. Processer som har tydlig affärslogik, är standardiserade och har strukturerad och digital data går att automatiseras med hjälp av RPA.

RPA-roboten arbetar alltid enligt gällande säkerhetsstandarder och känslig data kan krypteras eller inte sparas. Organisationer behåller på så sätt kontroll över robotens arbete, roboten kan endast göra det den blir programmerad till.

Fördelar med RPA

✔️ Spara tid och jobba mer effektivt

✔️ Nöjdare medarbetare

✔️ Bättre service och kortade ledtider

✔️ Bättre kvalitet i processerna

✔️ Standardisering och kontroll av arbetsflöden

Handbok för resan inom Intelligent Automation

Ladda ner en kopia av handboken för att lyckas med intelligent automation i din verksamhet.

I handboken får du läsa om:

 • Verksamhetsutveckling är grunden i Intelligent Automation.
 • Automationslivscykeln - din guide hur du kan jobba med automation.
 • Systematisk förändringsledning krävs för att lyckas.
 • Bryt ner automationsresan i fem steg.
 • Identifiera vad som behöver göras av vem och när – skapa en roadmap.
?

White paper

Vilka processer kan man automatisera?

RPA - vilka processer kan man automatisera?

De processer som är bäst lämpade för automation är sådana av manuell och repetitiv karaktär, det vill säga att det finns ett visst regelverk som ska följas med många återkommande och tidskrävande administrativa arbetsuppgifter. 

Exempel på automatiserade ekonomiprocesser
 • Kontroll av e-fakturor
 • Ekonomiska avstämning
 • Fakturakontering
 • Leverantörsreskontra
 • Månadsbokslut
 • Matchning av fakturor
 • Redovisningsorder
 • Skapa och avsluta projekt i ekonomisystem
Exempel på HR-processer
 • Hantering av anställningsavtal/onboarding
 • Lönehantering
 • Föra över löner till pensionssystem
Exempel på orderhantering
 • Hanterar ordar
 • Kontrakthantering
 • Planera prognoser
 • Hantering av inköpsrekvisitioner
 • Registrering av kontrakt
 • Hantering/registrering av frakt- och följesedlar

 

Workshop

Startklar automation och RPA

Syftet med startklar automation och RPA är att lägga en grundstrategi för automationsresan. Atea guidar er från nuläge till målläge genom vår mognadstrappa. Efter avslutade workshops levereras en roadmap med förslag på aktiviteter som gör att ni ska nå er målbild inom automation.

Målgrupp:

Offentliga och privata organisationer inom alla branscher

Nytta:

 • Långsiktig förmåga att leda organisationen mot automationsmålen
 • Struktur (prioriteringar och en plan) och samsyn över vad som behöver göras för att nå uppsatta nyttomål

Innehåll:

 • Introduktion till RPA och intelligent automation
 • Mognadsworkshop: Nuläge och målbild
 • Aktiviteter kopplat till målbilden

Workshop: Startklar Automation och RPA

Så genomför du ett RPA-projekt

Att jobba i team och ha kollegor att bolla med ger ny input och bättre resultat.

Använd ett automatiseringsnätverk som inspiration och bollplank.

Ledning / styrgrupp behöver visa engagemang för att få med hela företaget.

En genomtänkt struktur för dokumentation, planering och uppföljning underlättar arbetet.

Börja automatisera i liten skala och arbeta långsiktigt och strategiskt.

Genom att informera och vara transparant säkerställs att alla intressenter känner sig inkluderade.

Arbeta aktivt för att hitta de bästa processerna att automatisera och prioritera därefter.

Från RPA till Intelligent Automation

RPA är en del av den Intelligenta Automationsresan. För att automatisera en hel process krävs det mer än bara RPA. När en process automatiseras med hjälp av flera automationsteknologier, så som Document Understanding, Chattbot, maskinlärning osv kallas det för Intelligent Automation eller Hyperautomation.

Hur Atea arbetar med RPA

Hur Atea arbetar med RPA

RPA handlar om mer än bara teknik. Det handlar om människan. Vi stöttar våra kunder med ett långsiktigt automationsarbete. Vi utgår alltid från verksamhetens behov, tar fram processer lämpliga för automation och vilken teknologi som kan automatisera processen.

Vi gör processkartläggning, utvecklar automationsskript och förvaltar skripten samt erbjuder support. Utöver detta stöttar vi våra kunder med informationssäkerhet och förändringsledning kopplat till RPA och den Intelligenta Automationsresan.

 

Målgrupp
 • Ekonomichef
 • HR-chef
 • Verksamhetschef

 

 

Nytta
 • Inspireras av möjligheterna med RPA.
 • Frigöra tid för medarbetarna så att de kan ägna sig åt mer värdeskapande uppgifter.
 • Förstå hur tekniken bakom lösningen fungerar.
 • Standardisera och skapa en bättre kontroll på interna processer.

 

 

Vad erbjuder vi?
 • Processkartläggning
 • Processanalys
 • Risk- och konsekvensbedömning
 • Utveckling av robot
 • Pilottester
 • Produktionssättning
 • Förvaltning och support

 

Kundtjänsts AI-medarbetare sparar 1 miljon kronor om året

 

”Frank” har gjort stor succé på Ateas kundtjänst de senaste månaderna. AI-medarbetaren sköter snabbt och elegant uppgifter som tidigare krävde två heltidstjänster att utföra. Förutom att spara en miljon kronor per år ser han till att kundärenden når rätt handläggare på i snitt 10 minuter, något som tidigare tog 115 minuter.

”När vi gick live var pricksäkerheten i kategoriseringen 85 procent. När Frank var uppe i 90 nöjde vi oss, eftersom vi såg ännu mer potential om han även kunde hjälpa till att fördela ärenden till en RPA.”
— Christina Borg, Chef för Ateas kundtjänst

Läs om AI-Frank här

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.