Hoppa till huvudinnehåll
Analytics är samlingsnamnet för alla teknologier som syftar till att skapa större värde från data. Det handlar om Business Intelligence (BI), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML).

Ta beslut baserat på insikter och fakta med analytics

En stor och viktig del av organisationers digitaliseringsinitiativ syftar till att bli mer datadrivna. Vi hjälper dig att tydliggöra vad det innebär för din verksamhet att bli mer datadriven. Vi följer dig på hela resan till bättre beslut, effektivare processer och ett datadrivet stöd för affärsutveckling.

Oavsett om du arbetar med att fatta smartare beslut i ett gruvbolag, pappersbruk eller att ge invånarna i din kommun bättre välfärdstjänster är det viktigt att använda data för att få insikter och konkurrensfördelar.

Datadriven utvecklings- och insiktsarbete begränsas inte av bransch eller sektor, bara av tillgång till data, egen fantasi och färdigheterna hos de analytiker som gör jobbet.

💡 Så kommer du igång – 6 steg för att jobba mer datadrivet med analytics

Öka kunskapen om vilka värden som uppstår när vi jobbar på ett datadrivet sätt.

Ta reda på nuläge och önskat läge. Gör sedan en GAP-analys som beskriver vägen till målet. Atea har ett workshoperbjudande där du får stöd i alla steg.

Planen är ett riktmärke. När du jobbar datadrivet innebär analysen att planen kommer att justeras. Och ibland skrotas för att ersättas av en ny.

Förändra i små steg och skapa värden hela vägen, exempelvis: de här insikterna behöver vi, den här lösningen testar vi denna månad etc.

Att jobba datadrivet innebär stora förändringar vad gäller vanor, rutiner och processer. Rusta dig för motstånd för att lyckas på sikt.

Fastna inte i frågan: ”Vilken teknisk lösning behöver vi”? Först behöver du förstå nuläge och önskat läge, därefter är det dags att kika på lösning.

Startklar Analytics

💡 Säkerställ din förmåga att skapa affärsnytta av data 

Startklar Analytics är ett workshopkoncept som resulterat i konkreta initiativ som tillsammans kommer att utgöra resan mot att bli mer datadriven. Du får inspiration och utbildning i en blandning av teori och konkreta exempel. Vi använder beprövade modeller för att definiera nuläge, börsläge samt bryta ned gapet i konkreta, prioriterade aktiviteter.

Startklar AI

💡 Utforska möjligheterna med artificiell intelligens (AI) och initiera det första AI-projektet!

Startklar AI är en inspirations- och idéworkshop, ledd av erfarna AI-specialister, som är designad för er som vill starta (eller boosta) resan inom AI. Konceptet innefattar inspiration och utbildning kombinerat med konkreta exempel. Syftet är att identifiera och kvalificera idéer till AI-case varav minst ett definieras inför ett pilotprojekt.

AI Roadmap

💡 Säkerställ en hållbar och bred affärsnytta med AI!

AI Roadmap riktar sig till verksamheter som redan har testat AI i avgränsade pilotprojekt och som nu vill ta sig vidare för att på ett strukturerat sätt, skapa förutsättningar för en hållbar och bred verksamhetsnytta med AI! Konceptets kärna är en nulägesanalys där vi nyttjar AI Sweden’s AI Maturity Assessment Tool. Precis som namnet antyder så resulterar arbetet i en AI roadmap.

Utopin inom Analytics: Hur fantastiskt skulle inte det här vara?

  • I utopin är det enkelt att fatta rätt beslut. 
  • I utopin styrs vi av fakta, inte av ogrundat tyckande. 
  • I utopin tjänar alla på att data utbyts mellan företag, myndigheter och andra institutioner. 
  • I utopin händer det aldrig att produkter går sönder.
  • I utopin utförs alla repetitiva uppgifter automatiskt och blixtsnabbt.
  • I utopin kan brister i informations- och it-säkerhet kan inte längre uppstår.
  • I utopin är ledstjärnan ’välvillig intelligens’. 
  • I utopin är prognoser tillförlitliga. 

Men vad ÄR faktiskt möjligt med analytics?

 

 

Lär känna våra konsulter

Steve Binning

Steve Binning
Stockholm

”Så skapar du värde med dataanalys”

Svante Gradén

Svante Gradén
Borlänge

”Jag hjälper kunderna att få nya insikter”

Johan Holmberg

Johan Holmberg
Göteborg

”Arbetet har skett direkt med verksamheten”

 Anthony Mc Carrick
Stockholm

”Jag vill fortsätta göra skillnad”

Kontakta gärna mig om analytics

Johan Ripgården
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics

Johan har dryga 20 års erfarenhet inom analytics och affärssystem men lär sig nya saker varje dag. Det krävs i områden som analytics och AI. Johans styrka ligger i att göra det komplexa lite enklare och att omsätta kundernas utmaningar till strategier för att utvecklas på den datadrivna resan.

Tillsammans med Atea

Konsulttjänster

Ta hjälp av våra experter inom områden som produktivitet, strategi, automatisering, säkerhet m.fl.

Hållbar it

Skapa en optimal balans mellan återanvändning och återvinning – med säkerhet och hållbarhet i centrum.

Outsourcing

Säkra och kostnadseffektiva drifttjänster oavsett om ni har eget datacenter, publika molnplattformar eller Ateas moln.

Ramavtal offentlig sektor

Bred avtalstäckning genom ramavtal via Statens Inköpscentral vid Kammar-kollegiet och Adda Inköpscentral.

Vi har lång erfarenhet och specialistkunskap inom finansiering. Hitta en lösning för it-ekonomi som passar din verksamhet.

Nå förändring och resultat tillsammans med våra specialister

Förändringsledning

Förändringsledning

Öka dina chanser att uppnå önskat resultat, nytta och effekt. Istället för att agera reaktivt och "släcka bränder" agerar vi med förändringsledning proaktivt och bemöter väntade behov och reaktioner i tid. 

Mer om förändringsledning

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling.

Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske. 

Mer om verksamhetsutveckling

Projektledning

Med målstyrning och nytta i fokus strukturerar, planerar och utför våra projektledare Ateas leveransprojekt inom informationsteknologi. 

Vi hjälper dig att hålla fokus på målen för att tillsammans uppnå hög leveranskvalité i såväl Ateas projekt som era egna. 

Mer om projektledning

 

Med rätt verktyg kan vi skapa mer värde från data

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI ger er möjlighet att samla in, analysera och dela data från en mängd olika källor utan att skriva en enda rad kod. Med samma gränssnitt som övriga Office-program är det enkelt att komma igång och skapa nya rapporter och visualiseringar. Genom interaktiva rapporter kan data omvandlas till kunskap och nya insikter. Lyft fram viktiga insikter med anpassade dashboards och dela enkelt vidare till andra i din organisation.

Python

Python är inte ett verktyg tänker du kanske? Nej, det är ett programmeringsspråk och det har blivit ett av de facto språken inom Data Science och AI.

Python gör det snabbt att gå från prototyp till produktion. Det enorma utbudet av tillgängliga APIer, bindningar och bibliotek gör det till ett nästintill oumbärligt verktyg för såväl Data Scientists som Data Engineers att ha i sin verktygslåda.

 

Microsoft Azure

Det är ingen överdrift att säga att molnet är framtiden och Microsoft Azure är förmodligen den mest använda molnplattformen i Sverige idag. I Microsoft Azure är programvaran och olika tjänster en knapptryckning bort.

Vi använder oss av ett antal olika lösningar i Azure såsom Azure Data Factory, Azure SQL, Azure Analysis Services, Azure Datalake, Azure Storage, Azure Devops, Azure Synapse Analytics, Databricks, Azure IoT Hub och Azure Machine Learning.

Tableau

Analys för alla, med all form av data, överallt. 

Tableau hjälper människor se och förstå sitt data oavsett om du är medarbetare inom HR eller ekonomi, är chef eller är en analytiker med höga krav på analysmöjligheter.   

Tableau är en heltäckande analys- och datavisualiseringsplattform som är oberoende av ert val av molnplattform och kan med full funktionalitet även installeras på lokal server.

Ladda gärna ned en gratis 14 dagars testlicens så får du testa själv! 

TimeXtender

TimeXtender automatiserar och kvalitetssäkrar tillgången till, modelleringen av och styrningen av data. Vi kapar därmed både ledtider och kostnader för att bygga ett modernt och dokumenterat datalager oavsett om det ska ligga i molnet eller on-prem! TimeXtender bidrar också med sitt drag & drop-interface till att kunskapströskeln för att uppdatera och lägga till nya datakällor sänks.

Vill du få en känsla för hur TimeXtender fungerar? Titta på detta klipp (3 min).