2020-03-11

”Att jobba datadrivet handlar om nyfikenhet, mod och affärsnytta”

Att landa i en gemensam bild av nuläget för att kunna fatta avgörande beslut om framtiden. Det är två av de främsta fördelarna med att vara datadriven. Vi träffade tre av Ateas mest rutinerade experter inom området: Johan Ripgården, Camilla Arenhäll och Steve Binning – för att prata om analytics och värdet av att bli mer datadriven.

Foto: Beatrice Graalheim