Tillbaka till Datacenter

Snabbstarta ditt nya mjukvarudefinierade datacenter och ge din verksamhet ett effektivare sätt att konsumera it

Med Atea Automation Control erbjuder vi dig att få ett automatiserat och självbetjänat datacenter levererat till fastpris för en snabb och trygg etablering av ditt nya hybrida datacenter.

Ett erbjudande från Atea för att automatisera och erbjuda självbetjäning av ditt datacenter.

Bygger på Ateas och VMwares best practices för privata och hybrida moln baserade på VMwares molnprodukt vRealize Automation.

Ger dig

 • En körklar plattform för automation av ditt datacenter
 • En självbetjäningsportal för era användare för hantering av virtuella servrar och tjänster
 • En full integration med Atea Molnserver VMware (i tillämpliga fall)

Målgrupp

 • Tekniska beslutsfattare
 • Arkitekter
 • Verksamhetsledare
 • IT-avdelning i organisation med behov av mjukvarudefinierade datacenter och automation.
 • Organisationer med behov att snabbt implementera ett mjukvarudefinierat självkörande datacenter.
 • Organisation som behöver hjälp med arbetet kring automation och digitalisering av tjänstekatalogen.

Nyttan för dig

 • Trygg och säker implementation till fast pris 
 • 1 dagsutbildning för era administratörer och användare
 • Implementeras inom 60 dagar från installationsstart
 • En snabbstart till digitalisering av tjänstekatalogen och ger ett webbaserat självbetjäningsgränssnitt för era tjänster
 • Erbjuder integration med Atea Molnserver för enkel konsumtion av Ateas publika moln

 

Erbjudandets innehåll

 • Atea levererar en färdigpaketerad plattform med tillhörande självbetjäningsportal
 • Atea bygger design och arktitektur utifrån er befintliga VMwareplattform
 • Vi utbildar era administratörer  och slutanvändare
 • Atea hjälper er med integration mot befintlig vSphereplattform samt integration med befintlig AD-baserad katalogtjänst.
 • Paketet byggs kring VMware VMware vCloud Suite Advanced
  (eller vRealize Automation Advanced) där licenser köps
  kundspecifikt.

 

Tjänsten genomförs i följande olika delar:

 • Installation och konfiguration av vRealize Automation, identitetshantering och integration mot katalogtjänst (AD) samt konfiguration av IaaS-komponent (IaaS Server).
 • Konfiguration och anpassning av den självbetjäningsportal som är en integrerad del av VMware vRealize Automation.
 • Konfiguration av automationsprocesser för att kunna provisionera servrar mha vRealize Automation och dess integration mot VMware vSphere.
 • Integration mot extern molntjänst – Atea Molnserver. Här erbjuds kunder som kör eller vill köra Atea Molnserver VMware en full integration med Ateas tjänst och deras egen vRealize Automationplattform. Atea etablerar därmed ett hybridmoln tillsammans med kunden.
 • Utbildning av administrationspersonal och slutanvändare av självbetjäningsportalen (1-2 dagar).
Tillbaka till Datacenter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer