Examensarbete inom Intelligent Automation och Business Intelligence

Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Borlänge
2023-12-05

Hela Sverige står och faller med it och digitalisering. Genom att skriva ditt examensarbete med oss på Atea får du chansen att utforska spännande ämnen och vara del av att forma morgondagens lösningar för att lägga grunden för ett smartare och mer innovativt Sverige. Vi bygger Sverige med it. Vill du vara med?

Syfte

Syftet med examensarbetet är att ta fram en modell för att mäta och visualisera effekter som skapats vid införandet av ett automationsprojekt (RPA) i en medelstor kommun.

Om RPA

Robotic Process Automation, kallat RPA är en teknologi som automatiserar verksamhetsprocesser. Detta för att frigöra tid till medarbetarna så att de kan ägna sin tid åt mer värdeskapande och stimulerade arbetsuppgifter. RPA efterliknar mänskliga beteenden i datorn och är byggt på befintligt användargränssnitt. Processer som har tydlig affärslogik, är standardiserade och har strukturerad och digitaldata går att automatiseras med hjälp av RPA. 

Atea hjälper våra kunder med hela automationsresan. 

 • Verksamhetsutveckling 
 • Processkartläggning 
 • Utveckling av skript 
 • Support och förvaltning 
 • Strategi kopplat till automation

RPA är en del av den Intelligenta Automationsresan. När en process automatiseras med hjälp av flera automationsteknologier, så som AI, Document Understanding, Chattbot, maskinlärning osv kallas det för Intelligent Automation eller Hyperautomation. 

Bakgrund

Atea hjälper flera av våra kunder med deras automationsprojekt, varav en kund är i uppstartsfas under hösten 2023. Under våren 2024 har projektet kommit en bit på väg och då vill kunden hitta ett sätt att mäta effekterna av projektet. Det kan röra sig om hårda värden; tid, pengar, datakvalitet, men också mer mjuka värden som t.ex. att personal får mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Arbetets innehåll

Examensarbetets mål är att identifiera effekterna av införandet, utreda hur detta data kontinuerligt kan samlas in på ett bra sätt och visualisera detta på ett användarvänligt sätt för verksamhetens personal för att tydligt visa projektets progress. Resultatet kan visualiseras i exempelvis en BI-rapport eller på en webbsida.

Kvalifikationer

Vi söker dig/er som

 • Är driven och tycker att automation är ett spännande område.
 • Har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och tycker om att ha kontakt med kunder.
 • Håller på att avsluta högskoleutbildning inom IT, Industriell ekonomi eller Statistik.
 • Har mycket goda kunskaper i tal och skrift (svenska)

Övrig Information

 • Teknik/Metod: Intelligent Automation, Robotic Process Automation, Business Intelligence, User Experience
 • Genomförandeperiod: våren 2024

Varm välkommen med din ansökan!

 

Stolta


Följ oss i sociala medier
LinkedIn Facebook Instagram Twitter YouTube

 

Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Borlänge
2023-12-05