Atea Hälsa

På Atea ser vi hälsa som en viktig del av vår kultur och vi verkar för att ha de verktyg och det stöd som behövs för att må bra.

Alla medarbetare har ansvar för att ta hand om sig själva och att ta vara på tillgängliga resurser och förmåner. Att aktivt påverka hur vi mår fysiskt, emotionellt och mentalt är avgörande för hur vi presterar på jobbet, hur mycket energi vi har med varandra, vänner och familj, hur vi sover, hur vi lyckas hantera motgångar, hur klart vi tänker och hur livet känns i stort. För oss är det självklart att hjälpa och stötta varandra även i välmåendet, så att vi utvecklas och växer tillsammans.

Atea Hälsa fokuserar på tre delar:

Hur kan jag själv påverka min hälsa – Förmåner, Sverigestafetten våra utvecklingssamtal är några exempel.Mitt mående – Hälsosamtal tillsammans med din chef kan göras.Om jag blir sjuk – Stöd och hjälp kan fås från vår samarbetspartner Feelgood.

Genom att aktivt ta del av det vi erbjuder har vi kommit en bra bit på väg att själv påverka vår hälsa och arbetssituation. ​​​​​Och kom ihåg, det första steget är det viktigaste, och viljan och kraften för förändring finns hos oss själv.​​ Men om man är inne i en nedåtgående spiral – kan vi behöva byta riktning på den spiralen innan den når djupare. Oavsett vilket, så finns vi för varandra på Atea.

Atea Hälsa