Hoppa till huvudinnehåll
2020-01-15

Malin Sölsnaes ser hur AI skapar värde för äldre

AI är en av nycklarna till framtidens äldreomsorg. Rätt använd bidrar tekniken till ökad trygghet och självständighet för de äldre samtidigt som den sparar tid för personalen.

Henrik Rådmark Journalist
Kvinna sitter och poserar leende
Foto: Robin Lundin

Lilly börjar bli orolig. Det har varit stilla i vardagsrummet alldeles för länge. Så här lugnt brukar det inte vara. Kanske har något hänt. Bäst att kontakta personalen, tänker hon och skickar ett meddelande till dem. 

”Tänker” är för all del väl mycket sagt. Lilly är ingen levande varelse, utan en digital assistent som bygger på artificiell intelligens. Det är Malin Sölsnaes på Atea som berättar om Lilly. Malin är chef för området Äldreomsorg på Atea och har bra koll på hur tekniken kan användas. Fram till i höstas har hon större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom offentlig sektor och socialtjänst. 

- Eftersom jag alltid velat göra skillnad i de jobb jag har haft är min nuvarande roll på Atea väldigt stimulerande och unik i sitt slag. Jag vill verkligen att fler får upp ögonen för hur smart teknik kan underlätta både för personalen och samtidigt göra livet tryggare för äldre, berättar hon.  

Så skapar digitala lösningar värde för äldre
 • Att kunna ta sin medicin själv främjar ett självständigt liv och skapar trygghet för såväl äldre som anhöriga. 
 • Med hjälp av VR (Virtual Reality) kan personer med exempelvis demens göra virtuella besök i välkända miljöer, vilket stimulerar hjärnan och minskar oro och ångest.  
 • Digitala lösningar ger förutsättningar för äldre och anhöriga att vara mer delaktiga och påverka sin omvårdnad, vilket ökar tryggheten.

Vill du veta mer om hur digitala lösningar kan skapa värde för äldre i din kommun? Klicka här

Digital assistent som stöd

Det Lilly gör i inledningen är för all del påhittat. Men scenen är inte tagen ur luften. Den digitala assistenten existerar och kommer snart att kunna utgöra ett reellt stöd åt såväl äldre som personal. 

- Redan idag finns en mångfald av tekniska lösningar som skapar ett stort värde för både kommuner och invånare, flera av dem används redan. Vi har bland annat hjälpt ett antal kommuner att koppla sensorer till trygghetslarm som signalerar om någon ramlat. Vi har också en medicinrobot, en mjukvara med automatiserad funktion, som hjälper oss att få en säkrare läkemedelshantering.  

Själva utrustningen som finns hos de äldre är bara en av flera pusselbitar i ett framgångsrikt teknikstöd, förklarar Malin Sölsnaes. En annan pusselbit handlar om avancerad analys och AI, tekniker som innebär verkligt betydande steg på digitaliseringsresan.

Genom att koppla samman sensorer av olika slag och analysera informationen från dem är det möjligt att skapa en bild av vårdtagaren och dennes situation, förklarar Malin Sölsnaes

- AI är inte en specifik lösning eller metod. Vi använder tekniken dels för att ge bättre underlag för beslut och utforma effektivare arbetssätt, dels för att skapa förutsättningar för ett bättre liv för de äldre. 

Kvinna pratar i en mobil och skrattar

Ser värdet som tekniken skapar

Att Malin Sölsnaes skulle börja på Atea var långt ifrån självklart. Hon har aldrig varit någon ”it-tjej”, som hon själv uttrycker det. Hon är inte intresserad av tekniken  för dess egen skull. Däremot har hon ett väldigt stort engagemang för vad tekniken kan åstadkomma, om den används på rätt sätt. 

– Kunskapen om de möjligheter som tekniken öppnar för behöver bli ännu bättre inom socialtjänsten. Det är viktigt, eftersom kommunerna och de äldre annars går miste om många smarta lösningar och värdefulla effekter om de saknar den kunskapen, förklarar hon.

Många äldre efterfrågar också ny teknik, så länge den kan hjälpa dem. ”Jag vill ha alla tekniska möjligheter som du kan erbjuda, så jag kan sköta mig själv och bo kvar i mitt hus. Jag vill bo kvar tills ni får bära ut mig”, är något som många äldre uttrycker, enligt Malin Sölsnaes.

– När jag frågar äldre som jag har i min närhet så skrattar de åt mig och säger att det är ju bara utsidan som är förändrad, på insidan är jag fortfarande 25 och vill göra allt det där som jag alltid har gjort. 

Så skapar digitala lösningar värde för kommunen
 • En medicinrobot, den Atea erbjuder baseras på mjukvara med automatiserad funktion, sparar cirka 400 timmar per vårdtagare och år i en genomsnittskommun. 
 • Analys av data medför att rättssäkerhet inom vården ökar och ger möjligheter att skapa förändra arbetssätt som gagnar såväl verksamhet som vårdtagare. 
 • Mobila arbetssätt sänker kostnader, minskar miljöbelastningen och motverkar en stressig arbetssituation. 
 • Nyckelfria lås förbättrar arbetsmiljön och ökar säkerheten. 

AI hjälper oss behålla kvalitén i vården

Enligt en färsk undersökning ställer sig fyra av tio svenskar positiva till AI inom äldreomsorgen. Men det finns tydliga utmaningar när det gäller införandet av ny teknik. Den låga kunskapen inom området är en. Missuppfattningar om vad AI innebär är en annan. 

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor och undersköterskor tror att tekniken ska ta över deras jobb och göra dem arbetslösa, enligt Malin Sölsnaes. Inget kunde vara mer felaktigt, understryker hon och pekar på den demografiska utvecklingen med en minskande andel arbetsföra i förhållande till andelen äldre. 

– Om vi ska klara utvecklingen behöver vi förändra vårt sätt att arbeta. Och det behöver ske bland annat med hjälp av digitalisering.

Kvinna sitter och arbetar med en dator

Ökad frihet och mer socialt umgänge 

Malin Sölsnaes påpekar också att klimatutmaningar och miljöpåverkan är en annan avgörande drivkraft bakom den ökande digitaliseringen, och även här ser hon AI som en del av lösningen. Rätt använd kan teknik innebära färre resor för personalen, samtidigt som vården och omsorgen förbättras och i större utsträckning kan ske på vårdtagarens villkor.

Den digitala assistenten Lilly, som presenterades i inledningen, ska inte bara fungera som en länk mellan personal och den äldre. Hon ska också kunna ge människor en ökad frihet och större möjligheter till socialt umgänge, trots att de kanske inte längre har möjlighet att förflytta sig från sin bostad. Som att träffa sina PRO-kompisar eller anhöriga på distans, med stöd av Lilly.

Här handlar det visserligen inte enbart om AI. Men en av Malin Sölsnaes poänger är att olika tekniska lösningar behöver fungera tillsammans, exempelvis AI, sensorer och kommunikationslösningar. 

För Malin Sölsnaes har teknik inget egenvärde. Men under sina 20 år inom socialtjänsten lärde hon sig hur behoven inom äldreomsorgen ser ut och vilket värde som tekniken kan bidra med när den används rätt. 

Ateas erbjudande, lösningar som lyfter äldreomsorgen
 • Viva Omsorg. Hjälper dig att skapa effektivare flöden, kortare ledtider och bidrar till ökad kvalitet inom äldreomsorgen. 
 • Digitala Assistenter och kognitiv AI hjälper dig att automatisera tidskrävande och repetitiva administrativa uppgifter, exempelvis handläggning av avgifter.  
 • VR som plattform. Låter vårdtagare uppleva platser som de tidigare besökt eller andra rogivande upplevelser med virtual reality. 
 • Appva och Medication and Care Support System, MCSS, hjälper dig att skapa en god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv samt ger dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att klara detta. 

Mer om vårt erbjudande inom äldreomsorg