2024-06-10

”Hela organisationen måste förstå möjligheterna med AI”

Många befinner sig i början av sin AI-resa och vet inte riktigt hur de ska ta sig vidare. Men det finns hjälp att få för att omvandla idéerna till värde för verksamheten.

Jonas Emilsson och Johan Lennartsson
Foto: John Resborn
Från vänster: Jonas Emilsson, chefsarkitekt och Johan Lennartsson, senior rådgivare inom AI & analytics

AI är begreppet för dagen. Nästan samtliga talare under årets Bootcamp tar upp ämnet. Alla företag och organisationer är också medvetna om att de kommer att beröras på ett eller annat sätt, de flesta dessutom genomgripande.

Enligt statistik från AI Sweden ser nio av tio företag AI som viktig för sin verksamhet. Samtidigt fastnar många i sitt proof of concept utan att komma vidare. Bara två av fem har lyckats skapa någon form av värde.

– Värdet kommer vid införandet. Jag tror att många testar för att se om idén är möjlig, men man måste ta det vidare bortom det läget för att uppnå den nytta man är ute efter, säger Jonas Emilsson, chefsarkitekt på Atea.

Två tydliga metodiker 

En organisations AI-mognad kan delas upp i fem steg (se faktaruta). I Sverige befinner sig merparten fortfarande i den nedre delen av trappan och är antingen nybörjare eller utforskare.

Ingen behöver treva ensam genom det okända AI-landskapet. Det betonar Jonas Emilsson och hans kollega Johan Lennartson, senior rådgivare inom AI & analytics, under sitt gemensamma breakoutpass.

Atea hjälper gärna till och kan införa hela projektet från a till ö med hjälp av ett välbeprövat bäst praxis-ramverk, ursprungligen utformat av AI Swedens systerorganisation appliedAI.

– Vi har två tydliga metodiker för att hjälpa våra kunder att ta kontroll över och få fart på sin AI-resa. Ramverket “Utforska AI” riktar sig till dem som är nya på området och behöver komma i gång med sina första initiativ. “AI Roadmap” är för dem som redan har känt lite på tekniken och vill skala sina satsningar, säger Johan Lennartsson.

It-avdelningen måste hänga på

Ett lyckat AI-projekt består normalt av tre delar, som hänger intimt samman: kunskap om verksamheten, AI-expertis och datainfrastruktur.

AI-mognadens fem steg
  1. Nybörjare: Har knappt kommit i gång.
  2. Utforskare: Har börjat labba och testa men har inget riktigt färdigt än.
  3. Utövare: Har förverkligat i vart fall några idéer och infört en del klara lösningar.
  4. Professionell: Har lyckats göra AI till ett verktyg som används brett inom hela organisationen.
  5. Ledare: Har kommit så långt att de med sitt sätt att jobba har en förmåga att förändra hela branscher.

– Hela organisationen måste förstå möjligheterna med AI. Det är först när du vet vad du kan göra med tekniken som du kan hitta nytta för verksamheten. Så ett kunskapslyft är steg nummer ett. Därefter kan du börja rikta blickarna inåt för att se hur det här kan skapa värde just hos dig. Slutligen måste du snabbt öka förmågan att testa, säger Johan Lennartson.

Det gäller också att identifiera vilka idéer som har störst potential och se till att it-avdelningen är med på tåget. Även om AI Swedens siffror visar att 90 procent av AI-satsningarna beslutas av verksamhetsledningen eller i chefsledet är Jonas Emilssons erfarenhet att 100 procent av förvaltningen i slutändan landar hos it. 

Rätt idé motiverar kostnaderna

Hur resurskrävande en AI-satsning blir beror på ambitionsnivån. Relativt enkla lösningar behöver inte så mycket processorkraft eller lagring, medan mer omfattande projekt inom exempelvis generativ AI och deep learning kan vara mer krävande.

– Ju längre man kommer in i bearbetningen av ostrukturerad data, desto mer resursintensivt blir det, säger Jonas Emilsson.

Johan Lennartsson tipsar om en bra tumregel: om kostnaderna inte går att motivera är det sannolikt fel idé.

– Att börja med AI behöver inte vara särskilt svårt eller dyrt, om man börjar i rätt ända och väljer rätt saker.

*********************

Text: Johan Bentzel
Foto: John Resborn