Hoppa till huvudinnehåll
2024-06-05

”AI är det största som har hänt på hundra år – låt oss ta vara på det”

AI, innovation och vikten av att våga tänka annorlunda blev den röda tråden under årets tankeväckande Peptalks på Atea Bootcamp.

Foto: John Resborn
Annika Gustad, partneransvarig på Atea, introducerar årets peptalks på scenen.

När Ateas partners traditionsenligt höll korta inspirationstal under Bootcamps andra dag bjöd de som väntat på många viktiga insikter och tydliga uppmaningar. 

Mats Jentzen, försäljningschef för klientlösningar på Dell, började med att visa en gruppbild på de tio forskare som i Dartmouth 1956 myntade uttrycket AI. Där och då lade de grunden till den utveckling som fullkomligt har exploderat de senaste åren. 

– Man brukar tala om hur lång tid det tar innan hundra miljoner människor får tillgång till en viss teknologi. För mobiltelefonen tog det 16 år. För ChatGPT tog det tre månader. Så fort går det. 

I en undersökning som Dell har gjort om inställningen till AI bland företagare och it-beslutsfattare runt om i världen säger sig åtta av tio vara ”largely excited”. Tur är väl det, för alla branscher kommer att påverkas för all framtid, underströk Mats Jentzen. 

– AI är det största som har hänt på hundra år – låt oss ta vara på det!

Mats Jentzen, försäljningschef för klientlösningar på Dell.

Gå rakt på det innovativa steget 

VMware/Broadcom representerades av Joe Baguley, it-chef EMEA, inte fysiskt men väl via en inskickad film. Han ville inte missa chansen att bidra till årets tema, innovation och resiliens, som han känner starkt för. 

Det är svårt att agera kvickt och vara anpassningsbar om man ständigt fastnar i tidsödande detaljer, konstaterade han. Därför har VMware som ambition att erbjuda den grundläggande struktur som behövs för att verksamheter ska kunna gå rakt på det innovativa steget. 

– Du kan inte vara innovativ och röra dig snabbt framåt om du hålls tillbaka av krångel med onödiga smådetaljer. Fokusera på de aktiviteter som skiljer ut ditt företag från mängden. 

Kreativiteten är den stora utmaningen 

Datavetaren och AI-utvecklaren Robert Luciani, som företrädde HP, förde fram teorin att AI-tekniken snarare är under- än överhajpad. Det är lätt att få uppfattningen att AI inte går att lita på, men sådana brister är borta inom ett år. 

Snarare är det kreativiteten som är utmaningen, att vi är relativt begränsade i vår syn på vad AI kan användas till. Om vi bara har rätt idé går den med all sannolikhet också att genomföra. Lek därför med de verktyg som finns tillgängliga, kom på galna idéer och utforska möjligheterna, uppmanade Robert Luciani. 

– Paradigmskiftet är mycket större än ni anar. Tänk efter hur internet har förändrat världen på 20 år. AI kommer att förändra världen lika mycket men på kortare tid.

Datavetaren och AI-utvecklaren Robert Luciani.

Ha mod att tänka nytt 

Morgondagens teknik är redan här och kommer att skapa utrymme för den innovation och kreativitet som föregående talare efterlyser. Det framhöll Jesper Andersson, Partner Manager för Apple. 

Han har jobbat i it-branschen sedan 2001 och har aldrig sett så många möjligheter som nu. Men det kräver mod att tänka både nytt och annorlunda. 

– För att kunna nyttja den här tekniken på bästa sätt kan vi inte göra som vi alltid har gjort.

Jesper Andersson, Partner Manager för Apple.

Säkerheten är inte viktigast 

Bobby Ford, säkerhetschef på HPE, kom med ett chockerande avslöjande, i vart fall från en person i hans yrkesroll: säkerheten är inte viktigast. Därmed inte sagt att den inte är viktig, bara att den i många organisationer inte står överst på listan.

Det är en viktig insikt för att förstå hur säkerheten kan bli en naturlig del av verksamheten.

– De flesta företag vill skapa värde för sina aktieägare. Jag är därför bekväm med att kostnader och prestation prioriteras högre än säkerhet. Som säkerhetschef är det sedan mitt ansvar att anpassa mina behov efter organisationens prioriteringar.

Enligt en undersökning från Poneman Institute uppger 35 procent att de saknar säkerhetskompetens och resurser, berättade Bobby Ford.

– Men jag tror faktiskt inte att vi har en talangklyfta inom cybersäkerhet, däremot ett erfarenhetsgap. Så tänk ut kreativa sätt att ge era medarbetare mer erfarenhet.

Kompetensutveckling är avgörande 

Sist ut bland inspirationstalarna var Thomas Floberg, vice vd på Microsoft Sverige, som lyfte fram att regeringen har tagit flera betydande steg för att förverkliga intentionen om att AI är en stor del av vårt lands konkurrenskraft och välfärd. 

– 45 procent av Sveriges företag och organisationer använder AI regelbundet. Det är några procentpunkter bakom övriga nordiska länder, men det är glädjande att se att 70 procent säger att de kommer att öka AI-användningen de kommande åren. 

Enligt Tech Sverige saknar branschen 18 000 personer varje år fram till 2028, främst inom AI och cybersäkerhet. Samtidigt har AI-utvecklingen aldrig varit så snabb som de senaste 18 månaderna. 

– Därför är det viktigt för oss alla att kompetensutveckla oss och också se till att de medarbetare som rekryteras har rätt kompetens, både i dag och för framtiden.

Bobby Ford, säkerhetschef på HPE.

5 uppmaningar från Atea Bootcamps inspirationstalare
  • Var inte rädd för den nya tekniken. Ta den till dig, för den kommer att påverka oss alla på djupet.
  • Fastna inte i små onödiga detaljer. Hitta de innovationer som för din verksamhet framåt.
  • Lek med de AI-verktyg som finns tillgängliga och våga vara kreativ.
  • Våga tänk nytt och annorlunda utanför invanda mönster. Där finns potentialen i den nya tekniken.
  • Satsa på kompetensutveckling. AI-utvecklingen går i en rasande fart och det gäller att hänga med för att ha rätt kompetens på plats både nu och i framtiden.

**************************

Text: Johan Bentzel 
Foto: John Resborn