2024-06-03

AI - ur ett nationellt perspektiv

AI ligger högt upp på den globala ekonomiska och politiska agendan. Förändringstakten inom teknikområdet är stor och AI-tillämpningar gör intåg över ett brett spektrum, från matematisk och biologisk forskning till hållbarhetsarbete.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Generativ AI:s genomslag är stort och brett, särskilt inom utbildnings- och kommunikationssektorn, och inte minst på arbetsmarknaden. Utmaningen blir framförallt att förbli relevant i ett ständigt föränderligt landskap, där vi står inför flera sammanflätade utmaningar som åldrande befolkning, förväntningar från medborgare och medarbetare, klimatomställning och inte minst den snabba tekniska utvecklingen.

Men hur ser det ut i Sverige? Vad sker, vad sker inte, vilka aktörer finns, vilka styrkor har vi och vilka är våra utmaningar? 

Med syfte att få olika perspektiv på dessa frågor bjöd vi in Anna Eriksson, Generaldirektör på DIGG, och Jannike Tillå, Kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen, till ett samtal i webinaret - AI - ur ett nationellt perspektiv.

I den här bloggposten kommer jag att resonera kring och referera till det här webinaret samt de perspektiv som Anna och Jannike lyfte kring AI ur ett nationellt perspektiv. Men först, lite kontext. 

Vår omvärld 

Val i Indien  

Indien, med världens största befolkning (över 1 miljard), går till val. Landet har 22 officiella språk, och nu används AI och bland annat deepfake-teknik för att nå ut med mer personlig information till väljarna. Väljarna har dock inte alltid förståelse för att det är just deepfake. 

”Politicians are using audio and video deepfakes of themselves to reach voters—who may have no idea they’ve been talking to a clone.” 

Det finns många perspektiv att förhålla sig till när det gäller AI. Det är en paradox. 

World Happiness report 2024 

I den nyligen publicerade "World Happiness Report 2024" hamnar Sverige på fjärde plats. När det gäller åldersgruppen under 30 ligger dock Sverige sämre till; vi hamnar på 18 plats i världsrankningen. 

Hur ska vi tolka detta, och vad kan vi lära oss av det på vår resa framåt? Det är viktiga frågor för samhället. Vilka faktorer främjar lycka? Och hur kan vi nyttja möjligheterna med AI för att främja just lycka? Vi kanske kan lära oss av Japan och deras koncept Society 5.0. 

The pursuit of Happiness  

AI Sweden vision  

”A future Swedish society making the most of the potential of AI should draw on existing strengths centered around democracy, social stability, a highly developed welfare state, high levels of equality, and a business environment that fosters innovation and entrepreneurship.” 

Svenska AI kommissionen  

I veckan kom beskedet via en artikel i Dagens Industri att AI-kommissionen planerar att lämna in sin slutrapport detta år, med motiveringen att nationens framtid står på spel och att vi inte har råd att vänta. Därmed har man beslutat att tidigarelägga rapportens publicering till mitten av hösten 2024, istället för den 1 juli 2025 enligt ursprungligt uppdrag. Detta är ett tydligt budskap som vi bör ta till oss." 

"Jämfört med många andra länder framstår vår hantering av AI på myndighetsnivå som fragmentiserad, och i internationella jämförelser har vi halkat efter på många plan, inte minst vad gäller den digitala infrastrukturen." 

DIGG och Internetstiftelsen - Vad gör de?  

Innan jag försöker ge mig på att sammanfatta huvudbudskapet från webinaret AI - ur ett nationellt perspektiv är det väl bra att säkerställa att alla är på det klara med vilka DIGG och Internetstiftelsen är, och vilket uppdrag respektive organisation har. 

Diggs vision: Ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors framtida behov.

Läs mer från DIGG 

DIGG

Uppdraget är att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Följer upp och analysera samhällets digitalisering. Hjälper regeringen att fatta välinformerade beslut. Ansvarar för Ena   Sveriges digitala infrastruktur.

Internetstiftelsen vision: Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Mer om Internetstiftelsen 

Internetstiftelsen  

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.  
Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av Internetstiftelsen. Intäkterna finansierar satsningar som gör att människor kan använda internet på bästa sätt, och stimulerar kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. 

AI ur ett nationellt perspektiv  

Både Digg och Internetstiftelsen är viktiga aktörer i arbetet som ligger framför oss i Sverige för att ta tillvara på potentialen inom AI-fältet och därigenom skapa ett större mervärde för våra medborgare, medarbetare och samhället i stort. Men som vi vet är AI en paradox, likt många andra områden, med enorm potential att skapa ett större mervärde men också potential att orsaka skada i stor skala, såsom med deep fake och fake news, vilket kan utgöra hot mot vår demokrati. Dock, i en korrekt kontext och med ökad transparens kan AI kanske hjälpa oss i vår demokratiska resa." 

I slutet av webinaret så ställda jag några frågor. Här kommer en summering av frågor och svar. 

Vad är din viktigaste uppgift i din roll? 

Anna: Kompetensförsörjning.
Jannike: Utbilda, fortbilda och bidra med kunskap. 

Vad tror du är det största potential med AI? 

Anna: DIGG har gjort en beräkning som visar att AI har potentialen att spara 140 miljarder kronor per år och kan komma att omforma hela samhället.
Jannike: Hälsa och sjukvård, tillgång till forskning, personlig utbildning – dessa faktorer genomsyrar hela samhället. 

Vad tror du är den största utmaningen med AI inom offentlig sektor? 

Anna: Data – att vi har koll på vår data och därmed ta vara på potentialen.
Jannike: Kompetensförsörjning och rädsla för lagstiftningen. 

Om du ska ge två råd om AI, vilka råd är det? 

Anna: Förstå din data och använda information från Internetstiftelsen. 
Jannike: Se till att börja, säkerställ att lagstiftning inte blir ett hinder. 

Är du rädd för AI? I så fall, vad är du rädd för? 

Anna: Jag är inte rädd för AI, men jag är rädd för att vi bygger AI på dålig datakvalité.
Jannike: Jag är inte rädd, men för hur AI kan användas på fel sätt. 

Under samtalet med Anna och Jannike framkom en tydlig röd tråd där AI-kompetenser på olika nivåer är och kommer att förbli en avgörande fråga för individer, organisationer och länder. Har du inte märkt att Storbritannien har beslutat att satsa 1,1 miljarder pund på AI-forskning och kompetensutveckling? Det finns redan mycket bra material tillgängligt som stödjer AI-kompetenser, men i Sverige behöver vi bli bättre på att hjälpas åt att sprida detta, och inte minst undvika att uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Vi måste samla våra resurser så att kan mer systematiskt adressera AI kompetens frågor.

Jag tycker att vi får tydliga besked från både Anna och Jannike, de är inte rädd för AI. Detta är inte en tid att låta rädsla styra. Audrey Tang digitaliserings minister för Taiwan menar att vi alla behöver betrakta vår omvärld såsom vi är journalister. Det handlar om data, kvaliteten på vår data och vår gemensamma förmåga att dra nytta av den data vi besitter. 

Anna berättade om den framtidsscenario hon har tagit fram, berättelsen om Eva. Jag håller verkligen med att det är viktigt att vi tar fram olika framtidsscenarion, jag blev inspirerad av Anna och skrev min egen Sverige 5.0 - Ett framtidsscenario 

"Möjligheterna att skapa ett större mervärde för medborgare som medarbetare är enorma. Framtiden ligger i våra egna händer, och vår förmåga att samskapa och ta vara på Sveriges kreativa och innovativa förmåga blir avgörande för Sverige nu och i framtiden. Vi behöver definitivt bli bättre på att samarbeta för att ta tillvara på olika perspektiv, samt sprida och skala befintliga AI-koncept, både när det gäller AI-kompetens och AI-lösningar. Jag delar verkligen AI Swedens vision om att bygga på våra styrkor. Det är dags för Folkbildning 5.0, Välfärd 5.0, Samtal 5.0, Tänkande 5.0 och Sverige 5.0.

Att tänka på tills vi ses igen… 

  • Vad tror du är största potentialen med AI inom offentlig sektor? 
  • Vilka gamla sanningar behöver din organisation utmana? 
  • Är du rädd för AI , och i så fall för vad? 

Denna gång avsluta jag med ett citat från Dr Fej Fej Li från hennes bok ”The World I see” 

”Stay curious,  stay bold, be forever willing to ask the impossible questions”  

Dr Fej Fej Li påbörjade arbetet med ImageNet 2007, ImageNets arv är fast etablerat i artificiell intelligens historia. Det har inte bara drivit framstegen inom datorseende utan har också blivit en katalysator för diskussioner om AI-etik, behovet av rättvisa och opartiska datamängder samt AI-forskningens miljöpåverkan. 

Följ mig på linkedin | Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare 

Vi på Atea hjälper gärna din organisation med frågor kopplat till AI och andra tekniska fält vi har just den breda kompetensen som behövs för att vara en god partner i detta arbete.  

Hör av dig. På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.  

Vi på Atea är med er på hela AI-resan