Laddar meny

Bättre samarbete med Office 365

Atea 365 är vårt koncept för hur vi arbetar med Office 365 och de tjänster och mervärden som vi erbjuder.

Vi stödjer dig både vid det tekniska införandet samt även vid information och utbildning kopplat till införandet. I samband av en implementation i är det viktigt med information och utbildning till verksamheten för att få ut maximal nytta av den gjorda investeringen.

Hur tar du dig till Office 365?

Resan till Office 365 består av olika steg och inslag. En tydlig process gör att du strukturerat tar dig till en molnbaserad leverans. Vi har tagit fram olika tjänster som ger dig underlag och förutsättningar för att välja rätt väg. 

Läs mer

Införande av Office 365

Vid ett införande av Office 365 behöver du planera för hur hanteringen och utvecklingen av it-miljön ska ske i förlängningen. Det finns flera funktioner att nyttja och det är viktigt att se hur de samspelar med varandra på bästa sätt.

Områden som också behöver diskuteras och tas ställning till är support och säkerhet och på vilket sätt du håller dig ajour med förändringarna i tjänsten.
Det är också viktigt att se över användarmottagandet. Se till att användarna behärskar så många funktioner som möjligt redan från start.

Mer information
Cecilia Mattfolk
Specialist inom samverkanstjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer