Tillbaka till Om Atea
karriär mångfald På vårt sätt

Tillsammans stärker vi it-branschen med ny kompetens

Vi på Atea vill vara med och bygga ett bättre Sverige, där vi tillsammans tar tillvara på olika kompetenser och bakgrunder. Ett sätt att göra detta är genom att erbjuda människor, som av olika skäl lämnat sitt hemland, en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och påbörja sin karriär inom it-branschen. När vi berikas av människor med olika bakgrunder ökar förståelsen för våra kunder och vi blir starkare. Det vinner vi alla på.

Ökat behov av it-kompetens

En stor utmaning för Sverige är det ökade behovet av it-kompetens. Samtidigt har vårt land berikats med många nya människor, som besitter den kunskap och erfarenhet vi behöver. I vår unika position som branschledare, har vi möjlighet att tillsammans med er kunder, tillvarata den värdefulla kompetensen. På samma gång bidrar vi till att människor kommer i sysselsättning runtom i hela vårt avlånga land.

Ta chansen och inspireras av Anas, Rahma & Mohanad

Så ska vi lyckas

För att lyckas teamar vi upp oss med Arbetsförmedlingen och erfarna utbildningsbolag. Tillsammans kommer vi att genomföra it-utbildningar från norr till söder. Genom samarbetet kan vi hitta kandidater som redan idag har en universitetsutbildning och intresse för it-branschen.

Vi startar med en pilotstudie, där vi på Atea testar konceptet med Arbetsförmedlingen i Stockholm och Örnsköldsvik, med ambition om att etablera initiativet över hela landet 2020.

Vår första pilotklass är igång

I början av juli välkomnade vi 18 elever, som alla klarat testveckan bestående av bland annat intervjuer med utvalda konsultchefer från Atea. Satsningen innebär att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper människor som idag står utanför den svenska arbetsmarknaden och ger dem en möjlighet att komma in i it-branschen. Företaget Lexicon har i sin tur fått uppdraget av Arbetsförmedlingen att utbilda deltagarna till support- & it-tekniker med målet att vara arbetsklara i januari 2020.

Under de kommande månaderna, besöker vi regelbundet klassen för att följa deras utveckling och skapa en relation med deltagarna. Klassen består idag av 22% kvinnor och 78% män. Flera av deltagarna kommer från Syrien och har många års högskoleutbildning i bagaget.

Har ert företag också behov av ny kompetens?
Tillsammans stärker vi it-branschen med ny kompetens

Tillbaka till Om Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer