Kundvagn

Kundvagnen är tom

Language
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Ny kund
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Exkl moms

Hållbar IT

Hållbart? Självklart. Det ska vara enkelt att välja rätt.

Hållbarhetsmärkta produkter

Vi på Atea har valt att i första hand rekommendera TCO, en svensk oberoende hållbarhetsmärkning som används av organisationer världen över. Produkterna måste möta omfattande miljömässiga och sociala krav genom hela livscykeln, det vill säga hur produkterna tillverkas, används och hur de tas om hand efter användande. En oberoende part granskar att kraven uppfylls både före och efter certifiering.

Det handlar exempelvis om krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner i de fabriker där certifierade produkter tillverkas samt krav på energieffektivitet, livslängd och batterikapacitet för produkter (cirkulär ekonomi). Kraven omfattar också användning av kemikalier och spårning av konfliktmineraler och kobolt.

I bilden till vänster visas ett urval av kriterierna. Fullständiga kriterier hittar du här

Leverantörer med etablerat hållbarhetsarbete

Tips på TCO-certifierade produkter

TCO-certifierade Notebooks
TCO-certifierade Desktops
TCO-certifierade skärmar

TCO-certifierade headsets
Vi reserverar oss för eventuella fel. För att säkerställa om din valda produkt är TCO-certifierad,
vänligen besök TCO:s hemsida: 
https://tcocertified.se/product-finder/

Leverantörer med ledande hållbarhetsarbete 

För oss är det som sagt lika viktigt som självklart att våra partners är med på tåget, och vi växer med de som delar våra värderingar. Vi har etablerat tydliga förväntningar till våra prioriterade partners, och följer upp deras åtagande för att se kontinuerliga förbättringar.

Vi är fullt medvetna om att den här typen av arbete tar tid och att alla befinner sig på olika platser på sin hållbarhetsresa, men vi är glada att göra den här resan tillsammans, och att vi tillsammans driver branschen framåt.

Till vänster ser du de hårdvarutillverkare som bland våra partners har visat oss ett ledande hållbarhetsarbete. De har etablerade och mogna ledningssystem för att efterleva Ateas och RBA:s uppförandekod i leveranskedjan, vilket har bevisats under granskning.

Leverantörer med etablerat hållbarhetsarbete

Vidare. Framåt

Genom löpande omvärldsbevakning, dialog med varumärkesägare, hållbarhetsrapporter, riskanalyser, revisionsmaterial och branschsamarbeten som syftar till att hantera prioriterade frågor, arbetar vi tillsammans med varumärkesägare för att upprätthålla och kontinuerligt utveckla både ansvarstagande och transparens. 

Vidare. Framåt

Tips på hållbara tjänster

Goitloop
Atea Smartphone
Resfria möten

Ateas syn på varumärkesägares ansvar

Varför ska varumärkesägare ta ansvar?

It-branschen är en komplex bransch, med leveranskedjor som sträcker sig över flera länder och som dessutom många gånger har kända hållbarhetsrisker, och en produktion som kan ha stor inverkan på både människor och miljö. Ökade kundkrav kring den här typen av frågor leder till att varumärkesägare måste ha ett aktivt hållbarhetsarbete och på så vis axla sin del av ansvaret.

Vad ansvarar varumärkesägare för i leveranskedjan?

Varumärkesägare bör se till att internationellt etablerade standarder gällande arbetsvillkor, miljö, hälsa, säkerhet och etik** efterlevs i de fabriker som tillverkar produkterna. Det gäller både egna anläggningar och leverantörers anläggningar så långt bak i kedjan som möjligt.

Hur tar varumärkesägare ansvar?

Atea bedömer varumärkesägares arbete utifrån tre övergripande områden; åtagande, ledningssystem, transparens.

- Åtagande: Varumärkesägare bör offentligt åta sig att efterleva villkor som är i linje med internationellt erkända standarder och vägledningar. **


- Ledningssystem: Varumärkesägare bör arbeta systematiskt för att identifiera, minimera och hantera hållbarhetsrisker. Att regelbundet göra riskanalyser och revisioner i både egna och leverantörers anläggningar.


- Transparens: Varumärkesägare bör vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete och förhållandena i leveranskedjan. Det skapar bra förutsättningar för schyssta arbetsvillkor, minskad miljöpåverkan, förbättrad hälsa och säkerhet för medarbetare samt en god affärsetik.

Hur bedömer Atea detta?

Varumärkesägaren har visat ett starkt åtagande att leva upp till Ateas leverantörsuppförandekod, som i sin tur är baserad på Responsible Business Alliance uppförandekod, och de har ett mogna ledningssystem på plats. De bevisar detta genom att tillhandahålla bevis på att de minst uppnår medlemskapsnivån Regular Member i RBA, eller kan visa på motsvarande arbete. Genom kontinuerlig och öppen dialog möjliggör de för en transparent uppföljning av arbetet och branschens utmaningar.

*) Listan kommer att uppdateras kvartalsvis. Är ni en tillverkare som arbetar helt enligt våra förväntningar? Kontakta oss på hallbarhet@atea.se för att ta dialogen!

**) RBA:s uppförandekod, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som är i linje med internationellt erkända standarder som ILO:s kärnkonventioner, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt vanligt förekommande prioriteringar för offentlig upphandling

***) RBA har tagit fram ett dokument som på ett överskådligt sätt beskriver vad förväntningarna är på en medlem i RBA. Det riktar sig speciellt till aktörer inom offentlig upphandling men är informativt och användbart för alla som vill få en överblick över RBA:s arbete. 

RBA:s dokumentet hittar du här