Navigera vidare till startsidan Navigera vidare till sökrutan
Language
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Ny kund
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.

Hållbar IT

Hållbart? Självklart. Det ska vara enkelt att välja rätt.

Hållbar it. Det kan handla om produkter, hur de tillverkas och används. Om teknik, med digitala möten och smarta hus. Det kan handla om själva it-verksamheten, med minskad energiförbrukning och miljövänlig återvinning.

Och det kan handla om att använda it för att minska miljöpåverkan från … allt. Det kan vara stort och smått, och det kan vara svårt och krångligt. Men det kan vara smidigt och enkelt också. Som att handla hos Atea eShop.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och vi vill göra det enklare att investera i hållbar it. Vi lyfter därför fram leverantörer som har ett gediget och etablerat hållbarhetsarbete, så att du lättare kan göra ett hållbart val. Tryggt, enkelt och självklart.

Det ska vara enkelt att välja rätt

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg med att vi hjälper dig att göra ett bättre val. Tillsammans med våra leverantörer ser vi till att det är enkelt att investera i hållbar it.

Svenska företag ligger generellt sett långt fram när det gäller hållbarhet och att ställa krav. Atea är Nordens största leverantör av it-infrastruktur, och med den rollen följer också ett stort ansvar. Vi måste använda vår ställning som ledande leverantör och arbeta för ett hållbart tänkande, både internt, i kontakt med våra kunder, och i samhället i stort.

Vi paketerar hållbara och säkra lösningar, vi strävar efter en hållbar leverans, och vi jobbar hårt för att förtjäna rollen som rådgivare inom hållbar it. Och vi vill gärna stötta dig som vill göra medvetna val och som strävar efter mer hållbar it. Och vi vill göra det enklare.

Atea arbetar för ett hållbart tänkande, både internt, i kontakt med våra kunder, och i samhället i stort.

Hållbarhetsmärkta produkter

Vi på Atea har valt att i första hand rekommendera TCO, en svensk oberoende hållbarhetsmärkning som används av organisationer världen över. Produkterna måste möta omfattande miljömässiga och sociala krav genom hela livscykeln, det vill säga hur produkterna tillverkas, används och hur de tas om hand efter användande. En oberoende part granskar att kraven uppfylls både före och efter certifiering.

Det handlar exempelvis om krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner i de fabriker där certifierade produkter tillverkas samt krav på energieffektivitet, livslängd och batterikapacitet för produkter (cirkulär ekonomi). Kraven omfattar också användning av kemikalier och spårning av konfliktmineraler och kobolt.

I bilden till vänster visas ett urval av kriterierna. Fullständiga kriterier hittar du här

Ett urval av kravområden inom TCO-certifiering

Tips på TCO-certifierade produkter

TCO-certifierade notebooks
TCO-certifierade desktops
TCO-certifierade skärmar

TCO-certifierade headsets
Vi reserverar oss för eventuella fel. För att säkerställa om din valda produkt är TCO-certifierad,
vänligen besök TCO:s hemsida: https://tcocertified.se/product-finder/

Leverantörer med ledande hållbarhetsarbete

För oss är det lika viktigt som självklart att våra partners är med på tåget, och vi växer med de som delar våra värderingar. För att kunna samlas kring en gemensam standard har vi valt att gå med i Responsible Business Alliance (RBA), en branschorganisation för elektronikprodukter som är centrerad kring en gemensam uppförandekod, och har också antagit denna som vår Supplier Code of Conduct

Inom RBA finns ett antal olika medlemskategorier, där två av dem – Regular Member och Full Member – innebär en högre nivå av åtagande där medlemmarna måste ha antagit uppförandekoden och aktivt arbeta för att granska efterlevnad i sina egna produktionsanläggningar och hos sina leverantörer.

Tryck på knappen till vänster för att se en lista över RBA:s medlemmar och information kring vilken medlemskategori de tillhör, där «R» står för Regular Member och «F» står för full member.

Länk till Responsible Business Alliance (RBA) medlemmar

Vidare. Framåt

Genom löpande omvärldsbevakning, dialog med varumärkesägare, hållbarhetsrapporter, riskanalyser, revisionsmaterial och branschsamarbeten som syftar till att hantera prioriterade frågor, arbetar vi tillsammans med varumärkesägare för att upprätthålla och kontinuerligt utveckla både ansvarstagande och transparens.

Ateas Sustainability Focus rapport

Tips på hållbara tjänster

Goitloop - en hållbar, enkel och säker återtagstjänst för din it
Atea Smartphone för effektiv livscykelhantering av dina mobiler
Produkter som gör det enkelt att skapa resfria möten

Ateas syn på varumärkesägares ansvar

Varför ska varumärkesägare ta ansvar?

It-branschen är en komplex bransch, med leveranskedjor som sträcker sig över flera länder och som dessutom många gånger har kända hållbarhetsrisker, och en produktion som kan ha stor inverkan på både människor och miljö. Ökade kundkrav kring den här typen av frågor leder till att varumärkesägare måste ha ett aktivt hållbarhetsarbete och på så vis axla sin del av ansvaret.

Vad ansvarar varumärkesägare för i leveranskedjan?

Varumärkesägare bör se till att internationellt etablerade standarder gällande arbetsvillkor, miljö, hälsa, säkerhet och etik** efterlevs i de fabriker som tillverkar produkterna. Det gäller både egna anläggningar och leverantörers anläggningar så långt bak i kedjan som möjligt.

Hur tar varumärkesägare ansvar?

Atea bedömer varumärkesägares arbete utifrån tre övergripande områden; åtagande, ledningssystem, transparens.

- Åtagande: Varumärkesägare bör offentligt åta sig att efterleva villkor som är i linje med internationellt erkända standarder och vägledningar. **


- Ledningssystem: Varumärkesägare bör arbeta systematiskt för att identifiera, minimera och hantera hållbarhetsrisker. Att regelbundet göra riskanalyser och revisioner i både egna och leverantörers anläggningar.


- Transparens: Varumärkesägare bör vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete och förhållandena i leveranskedjan. Det skapar bra förutsättningar för schyssta arbetsvillkor, minskad miljöpåverkan, förbättrad hälsa och säkerhet för medarbetare samt en god affärsetik.

*) Listan kommer att uppdateras kvartalsvis. Är ni en tillverkare som arbetar helt enligt våra förväntningar? Kontakta oss på hallbarhet@atea.se för att ta dialogen!

**) RBA:s uppförandekod, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som är i linje med internationellt erkända standarder som ILO:s kärnkonventioner, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt vanligt förekommande prioriteringar för offentlig upphandling

***) RBA har tagit fram ett dokument som på ett överskådligt sätt beskriver vad förväntningarna är på en medlem i RBA. Det riktar sig speciellt till aktörer inom offentlig upphandling men är informativt och användbart för alla som vill få en överblick över RBA:s arbete. 

RBA:s dokumentet hittar du här