Tillbaka till Om Atea

Hållbar it en viktig hjärtefråga

Tillgång till teknik kan förbättra människors liv och effektivisera samhällsfunktioner. Vi ser det som vårt uppdrag att bygga Sverige med it och vi vill göra det på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala aspekter, vår miljö och framtida generationer.

Hållbarhet på Atea

Som Nordens största leverantör av it-infrastruktur har vi bestämt oss för att vara drivande i branschen när det gäller hållbarhetsfrågor. I vår hållbarhetsrapport presenteras de initiativ och aktiviteter som genomförts på Atea under 2018. Vi har hela tiden en nära dialog med våra intressenter för att säkerställa att vi arbetar med frågor som även är relevanta för dem. Arbetet utgår från FNs Global Compact, ILO:s grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

Prioriterade hållbarhetsfrågor 

Vi på Atea arbetar med hållbarhet både direkt och indirekt. Prioriterade frågor är säkerhet och hälsa för våra medarbetare, ansvarstagande i leverantörskedjan, samhällsengagemang, miljöfrågor samt etik och verksamhetsstyrning. 

Vi tar ansvar i vår leverantörskedja

Socialt och etiskt ansvar ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa goda arbetsförhållanden både för våra medarbetare och längs vår leverantörskedja.

Socialt och etiskt ansvar

Vi är medvetna om hur komplex vår leverantörskedja är fram till färdig produkt.

Det är svårt att kontrollera att det inte sker brott mot internationella konventioner i en kedja som kan sträcka sig över flera världsdelar.

För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete.

Vi kontrollerar detta genom:

 • Vårt medlemskap i RBA - Responsible Business Alliance (tidigare EICC), vilket innebär att vi genomför risk- och leverantörsbedömningar, leverantörsgranskningar och sociala revisioner. Allt i enlighet med RBA's Code of Conduct som omfattar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i elektronikbranschen - samt RBA’s Validated Audit Process.
 • Att engagera oss i olika initiativ mot konfliktmineraler i it-branschen
 • Att engagera oss i frågan kring etisk upphandling

”För ett bolag av vår storlek och med vår marknadsposition betyder hållbarhet att vi tar vårt ansvar och att vi vågar driva de frågor som är viktiga i vårt ekosystem.”

— Chiara Selvetti, chef hållbarhet

Vårt eget miljöarbete

En viktig del av vårt engagemang är att bedriva ett aktivt miljöarbete där vi verkar för att minska vår miljöpåverkan genom att leverera hållbar it. Vi stävar efter att uppfylla våra medarbetares, kunders, leverantörers och samhällets förväntningar på ett aktivt ansvarstagande gällande miljöfrågor.

Resfria möten

Med hjälp av videokonferens och andra kommunikationslösningar sparar vi och våra kunder tid, pengar och miljö. 

Klimat

Vi arbetar aktivt med att minska den direkta påverkan på klimatet från vår kärnverksamhet. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent per anställd till år 2020. Vi följer upp våra utsläpp enligt beräkningsmetoden Greenhouse Gas Protocol.

Visste du att vi

 • är medlem i FN:s Global Compact?
 • ska minska våra CO2-utsläpp per anställd med 50 %?
 • återvinner mer än 370 000 enheter elektronik per år med Goitloop?
 • sätter it-branschen i rörelse med Sverigestafetten?
 • tilldelades den högsta möjliga rankingen inom Hållbarhet från organisationen EcoVadis?
 • påverkar villkoren för miljontals arbetare genom medlemsskap i Responsible Business Alliance?
 • med 100 %-klubben jobbar vi för hållbar livscykelhantering
 • sätter fokus på hållbarhetsfrågorna i it-branschen genom initiativet Atea Sustainability Focus (ASF)
Tillbaka till Om Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer