Hoppa till huvudinnehåll

Så kan vi hjälpa dig som kund

Vi vill hjälpa fler verksamheter att köpa och hantera it på ett hållbart sätt. Vår position mellan köpare och leverantör gör att vi kan hjälpa båda sidor att se, förstå och arbeta med sina utmaningar. För dig som kund kan det handla om att bli en mer effektiv kravställare och som leverantör kan det handla om att jobba med transparens i sin leverantörskedja. Här har vi samlat några av de saker vi gör.

1 Livscykelhantering av it-produkter

 • 100 %-klubben - Upp till 95 procent av en it-produkts klimatpåverkan sker i produktionsfasen. Att återta organisationens it för återanvändning och återvinning blir därmed en otroligt viktig handling kopplad till verksamhetens miljöarbete. I 100 %-klubben samlas organisationer med den gemensamma visionen att återta 100 procent av sin it-utrustning. Medlemskapet är kostnadsfritt. 
  Läs mer om 100%-klubben
  Läs mer om hållbar livscykelhantering
Några tips för hållbar användning
 • Ta hand om era produkter! Se till att använda mobilskal, datorväskor och skydd för skärmar.
 • Håll produkterna laddade mellan 20 och 80 procent för att förlänga batteriets livslängd.
 • Städa! Radera gamla mail och töm papperskorgen samt mappen med ”Hämtade filer”. Ta bort de filer och program du inte längre behöver.
 • Använd produkterna längre genom att cirkulera dem internt. Alla har kanske inte samma behov av prestanda?
 • Samordna så att avlagda tillbehör hittar vidare till en ny användare.
 • Följ tillverkarnas råd när det gäller energieffektiv användning.

 

2 Kravställning

It-produkternas leverantörskedja är komplex och innehåller många utmaningar. För att branschen ska utvecklas åt ett positivt håll behöver it-köpare ställa relevanta krav och lära sig att bättre följa upp på dem.

 • Kravguiden - Vi har tagit fram en guide för att du som köpare enklare ska kunna ställa hållbarhetskrav när din organisation upphandlar it. Guiden är ett praktiskt verktyg för att ställa krav på it som faktiskt gör skillnad.
  Mer om Kravguiden
 • Atea eShop - I vår näthandel har vi gjort det enkelt att handla hållbart i linje med dina krav.
  Läs mer här
Hållbarhetsmärkningar för it-produkter – en guide

Att välja hållbarhetsmärkt utrustning är bra av flera skäl. Du som köpare får en trygghet i att produkterna uppfyller vissa krav, utan att du själv behöver följa upp och kontrollera, samtidigt som du skapar incitament för branschen att öka sitt utbud av hållbart producerade och designade produkter.

Här är en översikt över de vanligaste hållbarhetsmärkningarna tillsammans med några goda råd och tips från oss på Atea.

Hållbarhetsmärkningar per produktkategori

Produktkategori

 • TCO Certified är en svensk oberoende hållbarhetsmärkning som används av organisationer världen över. Produkterna måste möta omfattande miljömässiga och sociala krav genom hela livscykeln. Det handlar exempelvis om krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner i de fabriker där certifierade produkter tillverkas samt krav på energieffektivitet, livslängd och batterikapacitet för produkter (cirkulär ekonomi). Kraven omfattar också användning av kemikalier och spårning av konfliktmineraler och kobolt. Uppfyllnad verifieras av oberoende part både före och efter certifiering. TCO lever upp till ISO 14024 Ecolabel Type 1 kraven. Verifiering sker enligt ISO 17025.

  TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering för redan certifierade produkter som uppfyller spjutspetskrav inom sin produktkategori.

  Vi på Atea har valt att rekommendera TCO Certified eftersom märkningen är ambitiös och omfattar både miljömässiga och sociala krav och då uppfyllnad verifieras av tredje part. Du kan söka fram TCO-märkta produkter i vår eShop genom att använda filtreringsfunktionen till vänster.
  Till eShop
  Läs mer om TCO Certified

 • Epeat Epeat är en amerikansk märkning som används globalt och som omfattar ett brett antal produktkategorier. Den hanteras av den ideella organisationen Global Electronics Council. Märkning bygger på att varumärksägare samarbetar med oberoende tredje part för att verifiera att produkterna lever upp till kriterierna enligt varumärkesägarens deklaration. Efterlevnad i EPEAT register kontrolleras löpande av granskningsorgan. Fokus för kriterierna ligger på miljö och energieffektivitet, och registrerade produkter möter minst 23 av 51 listade kriterier. Det finns tre nivåer – brons, silver och guld – beroende på hur många kriterier som uppfylls. EPEAT lever upp till kraven i ISO 14024 Ecolabel Type 1.

  Observera att produkten måste vara Epeat-registrerad i det land produkten säljs för att märkningen ska gälla på den marknaden. Kriterierna kan dock ändå vara uppfyllda. Prata med din leverantör! Läs mer om Epeat

 • Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket, men är till skillnad från TCO Certified och Epeat inte specialiserat på it-produkter. Svanenmärkningen omfattar miljö-, kvalitets-, och hälsokriterier, såsom energiförbrukning, ergonomi och förekomst av flamskyddsmedel. Hänsyn tas även till hur enkla produkterna är att reparera och återvinna. Svanen strävar efter harmonisering med andra miljömärkningar såsom EU Ecolabel (tidigare EU-blomman) och den tyska märkningen Blå Ängeln. Medan märkningen har ett omfattande utbud inom print saknas för närvarande Svanenmärkta datorer. Läs mer om Svanen

 • Energy Star Energy Star en märkning som är inriktad på energieffektivitet. Den finns inte längre tillgänglig för den europeiska marknaden, men produkter som har någon av ovan märkning möter också kriterierna för Energy Star. Läs mer om Energy Star

 

3 Samverkan

Som enskild it-köpare har du möjlighet att bidra till en samlad nordisk röst som faktiskt driver förändringar i branschen. För att påverka behöver vi samverka och nyttja den styrka som kommer av att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

 • Atea Sustainability Focus (ASF) – Inom ramen för ASF samlar och bearbetar vi rekommendationer från den nordiska marknaden för att sedan föra fram dem på global nivå.
  Läs mer och bidra genom att svara på enkäten här
 • ASF Leadership for Change – Ett nätverk av it-köpare som bestämt sig för att driva utvecklingen mot mer hållbar it genom de val de gör. Samverkan handlar dels om att hitta effektiva metoder för att ställa krav och dels om att lära av varandra. 
  Läs mer här
 • ASF Forum – Varje år arrangerar vi en mötesplats för hållbar it. Inspirerande föreläsningar av ledande experter, workshops inom aktuella ämnen och nätverkande hjälper oss alla att vidga våra vyer och ta nästa steg. Ange här om du vill ha en inbjudan när det är dags nästa gång.