Tillbaka till Ansvarstagande Atea

Så kan vi hjälpa dig som kund

Vi vill hjälpa fler verksamheter att köpa och hantera it på ett hållbart sätt. Vår position mellan köpare och leverantör gör att vi kan hjälpa båda sidor att se, förstå och arbeta med sina utmaningar. För dig som kund kan det handla om att bli en mer effektiv kravställare och som leverantör kan det handla om att jobba med transparens i sin leverantörskedja. Här har vi samlat några av de saker vi gör.

1️⃣ Livscykelhantering av it-produkter

 • 100 %-klubben - Upp till 95 % av en it-produkts klimatpåverkan sker i produktionsfasen. Att återta organisationens it för återanvändning och återvinning blir därmed en otroligt viktig handling kopplad till verksamhetens miljöarbete. I 100 %-klubben samlas organisationer med den gemensamma visionen att det inte finns något alternativ till att återta all it i verksamheten för att minimera klimatpåverkan. Medlemskapet är kostnadsfritt. 
  Läs mer om 100%-klubben

2️⃣ Kravställning

It-produkternas leverantörskedja är komplex och innehåller många utmaningar. För att branschen ska utvecklas åt ett positivt håll behöver it-köpare ställa relevanta krav och lära sig att bättre följa upp på dem.

 • Kravguiden - Vi har tagit fram en guide för att du som köpare enklare ska kunna ställa hållbarhetskrav när din organisation upphandlar it. Guiden är ett praktiskt verktyg för att ställa krav på it som faktiskt gör skillnad.
  Mer om Kravguiden
 • Atea eShop - I vår näthandel har vi gjort det enkelt att handla hållbart i linje med dina krav.
  Läs mer här

3️⃣ Samverkan

Som enskild it-köpare har du möjlighet att bidra till en samlad nordisk röst som faktiskt driver förändringar i branschen. För att påverka behöver vi samverka och nyttja den styrka som kommer av att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

 • Atea Sustainability Focus (ASF) – Inom ramen för ASF samlar och bearbetar vi rekommendationer från den nordiska marknaden för att sedan föra fram dem på global nivå.
  Läs mer och bidra genom att svara på enkäten här
 • ASF Forum – Varje år arrangerar vi en mötesplats för hållbar it. Inspirerande föreläsningar av ledande experter, workshops inom aktuella ämnen och nätverkande hjälper oss alla att vidga våra vyer och ta nästa steg.
  Läs om ASF Forum här
Tillbaka till Ansvarstagande Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer