Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Ansvarstagande Atea

Hur påverkar vi klimatet

Vi ser att it kommer att spela en avgörande roll för att skapa en klimatneutral och cirkulär framtid. Vår ambition är att minska klimatpåverkan - inte bara för oss själva, utan också för våra kunder.

Ateakoncernen är dessutom en stor logistikaktör som kan påverka transportsektorn i rätt riktning. Utifrån detta har vi satt höga ambitioner:

  • Vi ska minska vårt klimatfotavtryck i linje med Parisavtalet och minst halvera vårt utsläpp till år 2030. 
  • Vi ska hjälpa våra kunder att minska utsläppen från sina verksamheter. Då kan vi förhindra utsläpp som är 100 gånger större än våra egna. Vi har satt målet 100:1.

 

🌿 Vår resa mot en elektrifierad bilpark - Catharina berättar

Catharina är lönechef och har en viktig roll för att driva förflyttningen mot minskade klimatutsläpp på Atea. Hon ansvarar för de policys som kopplas till tjänstebilar och till resor i stort. Här kan du läsa mer hur hon lett arbetet mot en elektrifiering av Ateas tjänstebilpark. 

Många medarbetare på Atea har behov av att kunna ta sig ut till kunder i jobbet och tjänstebilarna står därför för en stor del av Ateas klimatutsläpp. För några år sedan satte ett nytt regelverk fullt fokus på tjänstebilarna. Catharina såg tidigt behovet av att sätta sig in i frågan på djupet och att ständigt hålla sig uppdaterad. På så vis har hon stegvis kunnat skruva i tjänstebilspolicyn för att främja elbilar och elhybrider och minska andelen bilar drivna med fossila bränslen.  

Ett vinnande samarbete 

Catharinas personliga engagemang går inte att ta miste på. Hon gillar hur arbetet medfört samarbete mellan avdelningarna och att kostnadsmål och miljömål samverkar för bästa resultat. Och det är roligt att se resultaten! Målet har varit att nå 65g CO2/km fram till slutet av 2021, men redan i månadsskiftet april/maj 2020 var vi nere på 47g CO2/km och siffran tickar nedåt.  

Dubbel vinst 

Det finns flera fördelar med att som företag arbeta för en mer elektrifierad bilflotta. Grundtanken handlar förstås om att minska CO2-utsläppen från verksamheten, men en annan viktig del är att man också sätter fler elbilar på andrahandsmarknaden vilket i sin tur kan leda till en snabbare utveckling på marknaden i stort. Atea har 750 bilar i sin tjänstebilspark. Från och med början av 2021 erbjuds inte helt fossilt drivna alternativ som tjänstebilar på Atea och nästa steg blir att gå från hybriderna till rena el-bilar.  

Catharina tipsar 

Catharinas arbete med tjänstebilarna har uppmärksammats externt och hon har blivit tillfrågad om vad som gjort att hon lyckats så bra. Framgångskonceptet har varit att ha en dedikerad person som håller sig uppdaterad. Att någon faktiskt har ett tydligt ansvar för att minska utsläppen från bilparken och som har möjlighet att sätta sig in i frågan på djupet och följa med i de ändringar som sker i regelverken.  Och som Catharina själv säger: ”Våga! Det var ju faktiskt inte så svårt!”  

Så vad gör vi då?

Resande står för den största posten bland våra egna utsläpp. För att vända utvecklingen har vi bestämt oss för att bli en förebild inom klimatsmart resande. Vi fokuserar på:

Ökad andel resfria möten 

Ökad andel tågresor. Bland annat införde vi 2019 en non-flight zone för resor på mindre än 3,5 timmar och sedan 2019 reser vi mer tåg än flyg inrikes

Tillgänglig CO2-data som medarbetare i realtid kan använda för att göra hållbara val. Läs vår Carbon footprint report här

Vi elektrifierar vår tjänstebilpark och har antagit tjänstebilutmaningen. I dagsläget är fyra av fem bilar elbilar eller laddhybrider. 

Vi har också identifierat ett antal andra områden där vi med vår position på marknaden kan göra skillnad.

Några av dessa är: 

Fossilfri el i våra lokaler och datacenter. I dagsläget är vi mycket nära vårt mål om 100 procent fossilfritt.

Vi utmanar hela företaget i medarbetartävlingar som ökar kunskap och sporrar till hållbara val – hitta möjligheter för att ständigt bli bättre gör vi bäst tillsammans.

Vi jobbar för att förlänga it-produkters liv genom vår återtagstjänst Goitloop och vårt nätverk 100 %-klubben, eftersom det är i tillverkningen, sett till IT produkternas livscykel, som de största utsläppen sker.

Vi är engagerade medlemmar i Responsible Business Alliance där vi driver förändring tillsammans med globala kollegor i branschen. En fråga som ökar i prioritering är sätta ambitiösa klimatmål för hela leverantörskedjan.

Vi jobbar tillsammans med branschen inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Vi hållbarhetstestar alla våra erbjudanden och har som mål att bidra med digitalisering till en hållbar framtid.

Klimat: Klimatförändringarna påverkar hela planeten och våra mest grundläggande förutsättningar. Att it är en möjliggörare för att minska klimatutsläppen gör målen dubbelt relevanta för oss. 

Tillbaka till Ansvarstagande Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer