Hoppa till huvudinnehåll

Etik och styrning

Vårt arbete inom affärsetik inkluderar de regelverk som gäller för oss, men vi tar även hänsyn till de riktlinjer och regler som gäller för våra kunder och partners, och alla anställda på Atea bidrar till att säkerställa att vi lever som vi lär.

Affärsetik

Ett av våra grundläggande ställningstaganden på Atea är att vi ska vara en trygg partner och leverantör. Vårt agerande och våra beslut ska vara lagenliga, rättvisa och etiskt acceptabla, och relationerna till medarbetare, kunder, partners och investerare skall präglas av tillit. I Ateas uppförandekod synliggörs principerna för samarbetet mellan medarbetare och intressenter utanför företaget och inom ramen för vårt anti-korruptionsarbete tydliggörs gränserna för rätt och fel. 

Som ett led i detta arbete har vi certifierat oss enligt ISO 37001, en standard för aktivt arbete mot korruption och mutor. Standarden ger oss en bra grund för att kontinuerligt vidareutveckla vårt arbete inom området.  

Vårt arbete inom affärsetik inkluderar de regelverk som gäller för oss, men vi tar även hänsyn till de riktlinjer och regler som gäller för våra kunder och partners, och alla anställda på Atea bidrar till att säkerställa att vi lever som vi lär. Alla medarbetare behöver rätt förutsättningar och kunskaper för att kunna agera korrekt i olika situationer och vi har därför obligatoriska utbildningar  i uppförandekoden och i anti-korruption för alla. Tillsammans gör vi förhållningssätten i uppförandekoden och anti-korruptionsarbetet till en naturlig del av vår vardag. 

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att information inte ska hamna i fel händer och att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle.

Atea bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som utgår ifrån ISO 27001standarden. Arbetet syftar till att ge vår verksamhet de förutsättningar som krävs för att leverera säkerhet i våra tjänster och produkter enligt beprövat och standardiserat arbetssätt. På Atea prioriterar vi medvetenheten och kunskapen inom hela organisationen genom utbildningar och vägledningar som är obligatoriska för samtliga medarbetare. 

För Atea är arbetet med informationssäkerhet av hög vikt och under ständig förbättring. Informationssäkerhet är en viktig byggsten i vårt ansvarstagande för vår egen verksamhet och i alla led i våra affärer. Vi skall alltid vara en trygg leverantör!

Etik och styrning: Korruption är ett betydande hinder för ekonomisk och social utveckling världen över. Korruption minskar förutsättningarna för  ett hållbart samhälle. Företag har ett stort ansvar att motverka detta.