Tillbaka till Digital arbetsplats
goitloop hållbar it Hållbarhet

Goitloop - en hållbar, enkel och säker återtagstjänst för din it

Återanvändning och återvinning av din gamla it-utrustning. Goitloop erbjuder en enkel, hållbar, säker och ekonomiskt fördelaktig livscykelhantering för din it-utrustning.

Din it-utrustning är värdefull

Tänk om it-utrustningen som du tror är förbrukad kan få ett nytt liv någon annanstans? Tänk om den kunde ge dig pengar och ny it-utrustning. Och tänk om någon kunde fixa det enkelt, smidigt, smart och med hänsyn till miljön. Tänk om. Tänk loop.

Goitloop är en återtagstjänst för uttjänta it-produkter. När enheter återtas genom Goitloop raderas de på information och värderas efter skick. De allra flesta enheter kan återanvändas och resten återvinns. 

Att hantera sin it hållbart är inte en trend, utan det självklara sättet att ta sitt ansvar för en hållbar framtid. Efter en avslutad loop får ni ta del av en miljörapport som visar hur mycket CO2-utsläpp ni besparat. 

Anpassade loopar för ert behov

Goitloop finns i flera storlekar och varianter. Oavsett om du har ett fåtal enheter, eller om hela organisationens enheter ska återtas så finns en variant för dig. 

Efter varje loop får ni tillbaka en summa för de återanvända enheterna, samt en miljörapport för de enheter som har återvunnits. 

I vår eShop väljer du enkelt vilken loop som passar dig bäst.

Om du vill ha vägledning kring vilken loop du ska välja, kontakta oss här.

Gå till Atea eShop

Så fungerar tjänsten!

  1. Beställning sker via Atea eShop.
  2. Vi levererar ett säkerhetsskåp. 
  3. Ni lägger in utrustningen ni vill återta. 
  4. Transport sker till vårt logistikcenter i Växjö. 
  5. Vi raderar, värderar och rengör enheterna. 
  6. Det som kan få nytt liv säljs vidare. Resten återvinns. 
  7. Du får tillbaka pengar för de återanvända enheterna och miljöbesparingen visas i din miljörapport. 

 

Tillbaka till Digital arbetsplats
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer