Tillbaka till Rådgivande tjänster
målmiljömetoden It-strategi

Atea Målmiljömetoden

Målmiljömetoden stöttar dig i förflyttningen från reaktiv till proaktiv som i sin tur leder till bättre beslut, högre kvalité och smartare investeringar.

Målmiljömetoden i praktiken

Ateas it-arkitekter arbetar enligt Målmiljömetoden. Metoden tydliggör verksamhetens mål och vision avseende it-stödet genom att ta ett grepp runt it som helhet. Detta gör att du undviker fragmenterade miljöer och kortsiktiga perspektiv.

Målmiljömetodens tre syften

It-chefen använder det för att föra en tätare dialog med verksamheten och ledningsgruppen. Budgetarbete, förankring och prioriteringar förenklas.

It-avdelningen använder resultatet för att planera projekt, resurser och investeringar och för att hela tiden ligga steget före.

Verksamheten använder det för att förstå vad som krävs av dem och när vad levereras till dem. Det minskar s.k. skugg-it, då att det skapas en gemensam målbild tillsammans med it.

En iterativ process med ett fåtal steg för varje iteration

  1. En strategisk definition av kärnverksamhetens krav och behov, på kort och lång sikt. All utveckling av it-stödet ska kunna kopplas till en nytta för verksamheten.
  2. Nulägesanalys för att identifiera för- och nackdelarmed befintlig arkitektur.
  3. Definition av det önskade läget, målmiljön. Vilka funktioner och tjänster behöver it leverera inom en överskådlig framtid.
  4. Prioritera initiativen i målarkitekturen. Utifrån nytta, behov, komplexitet och ROI skapas en utvecklingsplan som it och verksamheten är överens om.
  5. Beskriv effekterna som vill uppnås med respektive initiativ. Vill vi sänka kostnaderna, höja effektiviteten eller få nöjdare kunder?
  6. Gör noggranna förberedelser för att projektet ska leverera enligt målen, tiden och budget.
  7. Exekvera! Förberedelserna borgar för projekt med minsta möjliga störning för verksamheten, där resultatet verkligen skapar nytta.
  8. Börja om. Utvecklingen går fort, både ur ett tekniskt perspektiv men också sett till vad verksamheten behöver, därför behöver vi ha en ständigt aktuell it-strategi.

Jag vill veta mer om Målmiljometoden

?

Stefan Fasth, Chefsarkitekt

021-80 58 26  stefan.fasth@atea.se

Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer