5 frågor till Atea Göteborgs konsultchef Klas Persson

Det här är Klas

Klas Persson

Namn: Klas Persson

Befattning: Konsult- och försäljningschef Säkerhet i Region Väst

Ålder: 54

Min definition av att "lyckas som ledare": "Att få saker och ting att fungera utan att jag märks. Som ledare är man katalysator."

Min största insikt som ledare på Atea: "Att jag kan känna mig trygg i att prioritera det verkligt viktiga. För mig är det att lägga så mycket tid som möjligt på mina medarbetare, inte på andra grejer. Det är då jag kan påverka som mest.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: "Engagemang, passion och ett äkta intresse för människor och för det vi tillsammans ska uppnå..”

Vad tycker du kännetecknar en bra ledare?

”En bra ledare bidrar till utveckling för grupp och individer. Viktigaste uppgiften är att skapa en attraktiv arbetsplats där människor trivs, mår bra och känner möjlighet till utveckling. Om du utvecklas, trivs och mår bra, då kommer även prestationerna och resultaten. Det är en erfarenhet jag bär med mig från att ha jobbat som ledare inom idrott hela livet (flera år som ledare på elit- och landslagsnivå inom innebandy för både damer och herrar, red anm).

Hur bidrar du till trivsel i gruppen och att jag mår bra som medarbetare?

”Genom att visa genuint att jag bryr mig om alla i gruppen, hur människor mår i vardagen. Jag försöker ta mig tid för var och en. Jag vill skapa en inkluderande miljö där alla känner att de är viktiga och bidrar. För att jag inte ska bli en flaskhals när gruppen växer, ser jag även till att vi odlar den kulturen av kontakt även i de olika teamen. Alla behöver ha nära till mig eller andra i gruppen och ofta få frågan, ’hur är det?’”

På tal om teamen. Atea jobbar mycket med teamleveranser. Vad gör du konkret för att skapa rätt miljö för lyckade laginsatser?

”Vi säljer uppdrag och lösningar, inte enskilda konsulter. Vi föreslår ett team av konsulter som löser uppdraget. En erfaren konsult leder arbetet, i ett eller flera uppdrag samtidigt, och kompletterar upp med specialistkompetens och konsulter med mindre erfarenhet. Det blir en bättre leverans till kund samtidigt som det bidrar till gruppens och medarbetarnas utveckling. Den övervägande delen av gruppens konsulter jobbar idag tillsammans med en eller flera kollegor i sina uppdrag. Vi ser också att vårt arbetssätt skapa förutsättningar för teamleveranser med andra delar av Atea.

Vad tror du på när det gäller utveckling av medarbetare?

”Utveckling sker snabbt när man jobbar tillsammans. Men det behövs även kurser och certifieringar, som sedan måste omsättas i uppdrag så att de nya kunskaperna integreras och blir en kompetens. Jag tror mycket på den kombinationen. Utveckling kan också vara att ta nya steg, att ta en mer ledande roll, en mer säljande roll eller vara med i mer seniora kunddialoger, eller att vara med och utveckla nya koncept. Jag ser som min uppgift att skapa förutsättningar för utveckling, men det är alltid medarbetaren som äger ansvaret för sin egen utveckling och sitt eget varumärke.

”Jag vill skapa en inkluderande miljö där alla känner att de är viktiga och bidrar.”

Vad drömmer du om för dina medarbetare?

”Alla ska känna utveckling, må bra och trivas. Om jag som ledare skulle stressa konsulterna med debiterings- och resultatmål, då uppstår inte den positiva känsla som behövs för att de ska lyckas. Om de däremot lär sig nya saker, utvecklas i sin yrkesroll, och har trivs med kollegerna, då kommer resultaten naturligt. Jag brukar ibland ta Carolina Klyft som exempel. När hon fick frågor inför OS och VM vad hennes målsättning var, så svarade hon att hon ska dit och ha roligt. När hon hade roligt i viktiga tävlingar slog hon personliga rekord och tog guldmedaljer.”

SCENARIER. Så reagerar Klas om du …

… behöver hämta barnen på förskolan tidigare varje tisdag och torsdag:

”Du styr själv när på dygnet du jobbar, eller varifrån du gör det, så länge som det fungerar med kunden.”

… tar åt dig äran för en kollegas insatser:

” Ära den som äras bör. För mig är det viktigt att den som gjort en bra prestation får uppmärksamhet för det. Att någon annan tar åt äran gillar jag inte. Om det skulle hända, hade jag valt att lyfta den personen som förtjänade det, och se till att den personen får feedback, både inför gruppen och utåt.”

... föreslår att göra en spaning kring en ny teknik inför kollegerna:

”Fantastiskt bra! Jag älskar nyfikenhet och egna initiativ. Att dela med sig insikter och kunskaper, är bra både för kollegerna och för ditt eget lärande. Vi har löpande möten, både frukostmöten och månatliga gruppmöten, där jag gärna avsätter tid för det.”