5 frågor till Eva Malmgren, konsultchef i Göteborg

Det här är Eva

Eva Malmgren

Namn: Eva Malmgren

Ålder: 47

Befattning: Konsultchef för 22 specialister på Digital Workplace-gruppen i Göteborg

Min definition av att "lyckas som ledare": "När medarbetarna känner sig fria och säkra att agera själva, samtidigt som de är medvetna om att jag finns där när de behöver mitt stöd"

Min största insikt som ledare på Atea: ”Även små beslut behöver tas med omsorg då de kan leda till stora effekter.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: ”Att bjuda på mitt skratt och på mig själv. I de personliga mötena bygger man sina relationer med både medarbetare, partners och kunder.”

Hur vill du beskriva din ledarskapsstil?

”Jag får ofta höra att jag uppfattas som både varm, glad och driven. Jag tycker om när det händer saker. Känslan är nog att man sällan behöver vänta på mig. Min bakgrund med många år som projektledare är en stor hjälp i mitt arbete idag. Även känslan av närvaro är viktigt för mig, att mina konsulter upplever att jag finns där, även om vi inte alltid är på samma fysiska plats. Jag tror att det stödet hjälper dem att våga ta för sig och utvecklas. Jag vill också ge konsulterna en känsla av att de är en del av Ateas hjärtslag även om de är ute på uppdrag. Kommunikation är nyckeln här. Det är viktigt att de känner sig inkluderade i vad som händer i bolaget.”

Atea jobbar allt oftare med teamleveranser. Hur skapas rätt miljö för lyckade laginsatser?

”Två saker. Dels att alla ser det som naturligt att dela med sig av sina skills och kunskaper, dels att miljön är tillåtande för alla typer frågor och att man uppmuntrar varandra. Båda de delarna upplever jag som starka i vår grupp. Även om många av oss är utspridda hos olika kunder, så lever många samtal och utbyten av information i vår Teamschatt. Där hjälper konsulterna varandra och alla känner att man har stödet av sina kolleger i ryggen. Kulturen är att spontant hjälpa varandra i uppdragen. En del av min roll är att vara en positiv kraft i den här stöttande kulturen. Om exempelvis en kund i ett mejl till mig berömmer en konsult för en god insats, så är jag snabb på att dela med mig i chatten så att även andra kan känna stolthet i vår leverans.”

Atea strävar efter att vara ”the place to be” för medarbetare, leverantörer, kunder och partners? Hur märks det?

”För mig var det som att möta en varm vind när jag klev in på kontoret första arbetsdagen. Folk var väldigt snabba med att vara inkluderande: ”Hej vad heter du, vad ska du jobba med?” Och så har det fortsatt sedan dess. Det finns en spontan nyfikenhet i luften i alla lägen. På lunchen får man höra ’Kom och sätt dig med oss’, eller ’Vi ska gå iväg på lunchen, ska du med?’. Sedan jag började här för en månad sedan har jag bara ätit själv en eller två gånger. Det säger en del om den fina kulturen.”

Hur kan jag förvänta mig att få utvecklas på Atea med dig som chef?

”Utvecklingsmöjligheterna är väldigt stora här. Inställningen är ’Hur kan vi utmana dig mer?’ Det finns en orsak till att ledarna på Atea får bra värden i medarbetarundersökningen. Det är för att det satsas på både oss chefer och på medarbetarna. Den utvecklingen är vad som gör oss relevanta på marknaden. När du exempelvis har tagit en ny certifiering ser vi gärna till att du får uppdrag som går in linje med dina nya kunskaper. Du får således en möjlighet att applicera dem i uppdragen, så att du hela tiden kommer framåt i din utveckling. Om du kliver in på Atea i en mer junior roll så finns naturliga vägar för att arbeta sig in i en mer senior roll när du är redo för det. Min kollega Jimmy är bland annat konsultchef för de som är nya in i it-arbetslivet, vi har återkommande samtal för att se vilka medarbetare som är intresserade av att utveckla sig vidare. Dörren står öppen för de konsulter som efter några år vill kliva upp och ta nästa steg.”

Vad drömmer du om för dina medarbetare?

”Jag vill att de ska gå till jobbet med ett leende och positivt pirr i magen. De ska kunna vila i tryggheten att de har hela Atea i ryggen: att jag finns där, att teamet finns där, att alla experter runt om i verksamheten finns där. De ska aldrig behöva känna att de är på ett uppdrag själva, utan att du har en hel organisation bakom sig. Exakt vad som skapar det där pirret och leendet är självklart olika för olika personer. Vissa gillar att gå in i nyskapade startup bolag, medan andra trivs som bäst i mer stabila uppdrag där man kan jobba tillsammans med kunden över en längre tid.”

SCENARIER. Så reagerar Eva om …

… hon efter en tid märker att du är inne i en svacka och inte mår bra:

”Då skulle jag fråga om du har tid att käka lunch med mig i veckan. Jag kommer till dig, så tar vi ett samtal. Det personliga mötet är viktigt. Oavsett om det är arbetsrelaterat eller privat, så kommer jag att lyssna in. Om det är något jag kan göra för att hjälpa till så kommer jag absolut att göra det. Det kan vara att ge dig tid, ta ett samtal med en kund, eller skapa andra förutsättningar som du behöver. En människa som känner sig harmonisk, har bättre förutsättningar att göra ett fantastiskt jobb.”

… du behöver avsluta jobbet tidigare varje tisdag och torsdag på grund av förskolan:

”Om du jobbar ute på ett uppdrag, hade jag föreslagit att du tar ett samtal med kunden om vilken flexibiliteten som finns – kanske finns även möjligheten att få jobba hemifrån de dagarna? De flesta bolag är idag tillmötesgående i sådana här situationer. För mig är det en jätteviktig del att vardagspusslet går ihop. Vi måste helt enkelt se till att det funkar.”

… du berättar att det blivit strul och irritation hos en kund:

”Då kommer jag att ta initiativ till ett personligt möte med kunden. Det behöver inte alls handla om att reda ut situationen i ett konferensrum, utan jag tänker mer att man åker dit och äter en lunch, och ge dem en möjlighet att berätta sin bild av vad som har hänt. Alla mynt har två sidor, så det gäller att lyssna in och försöka få hela bilden. Det handlar ju om människor och relationer, alla situationer är olika. Sedan får man ta det därifrån. Det kan ju röra sig om allt ifrån missförstånd till att uppdraget inte alls är matchat med var du kommer bäst till din rätt. Det första samtalet är däremot viktigt, och att det är personligt.”