Chiara Selvetti

Hållbarhetschef
Chiara Selvetti

Biografi

Chiara Selvetti är italienska och har bott i Sverige sedan 2014. Med en bakgrund i internationell ekonomi har hon arbetat med hållbar utveckling internationellt i dryga 15 år, bland annat i Afrika och Asien.

Erfarenhet i korthet:

  • Director Sustainable Business för Atea koncernen och Atea Sverige sedan 2022
  • Chef Hållbarhet i Sverige sedan 2018, och tidigare ansvarig för hållbarhet i leverantörskedjan
  • Som diplomat i bl.a. Rwanda arbetade hon med hållbar näringslivsutveckling, med konflikmineraler och bidrog till utformning av de Globala målen för hållbar utveckling.
  • Arbetade för FN med arbetsfrågor i Vietnam.

Läs mer om Chiara i nyheten om hennes roll här

Chiara på scen under ASF Forum

 

 

Publicerade inlägg