2023-05-26

Hållbar upphandling: Vad är det som går fel?

Hållbar upphandling bör vara ett utav de starkaste verktygen i arbetet med att accelerera den hållbara transformationen. Ändå konkluderar Upphandlingsmyndigheten att det minst sagt finns stor förbättringspotential.

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef
Slingrande stig uppför en backe

Bilden är inte annorlunda inom it-Sverige. Fast it-produkter och tjänster har en signifikant miljö- och social påverkan. Enligt ASF dialogen – Nordens största undersökning av it och hållbarhet – verifierar endast 19 procent hållbarhetskrav vid inköpsbeslut och 15 procent av de svarande it-beslutsfattarna ställer inga hållbarhetskrav.

Hur ska vi tänka?

Alla organisationer, offentliga och privata, köper in produkter och tjänster. Alla organisationer kan därmed bestämma vilka kriterier som ingår i beslutet, det vill säga vilka som är de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Beslutet måste självklart bygga på en fullständig analys över vilka problem det är man vill åt. Enligt den statistik1 som Upphandlingsmyndigheten kartlagt spretar förmågan att analysera de viktigaste hållbarhetsaspekterna, med cirkulär ekonomi i botten, följt av miljö och klimat.

När en inkluderar de viktigaste hållbarhetsaspekterna i beslutsfattandet, signalerar en att hållbarhet faktiskt är viktigt. Leverantören får ett konkret incitament att vidareutveckla sina tjänster och produkter, och det får konsekvenser i hela värdekedjan som oftast står för den största negativa påverkan. 

Ställer man krav som aldrig utvärderas eller följs upp, signalerar en att hållbarhet inte alls är viktigt.

Att följa upp är förstås relevant, men inte det viktigaste. Oftast ställs höga krav i avtalet, men beslutet fattas enbart på pris. Att vikta hållbarhetsaspekten i själva affärsbeslutet är den verkliga hävstången. En leverantörs hållbarhetsarbete är oftast en proxy för dess kvalitet. Det är genom ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete som en produkts klimatfotavtryck samt produktskedjans negativa påverkan på människor och miljö minimeras. 

Så utvärdering av leverantör är minst lika viktigt som krav på produkter. Just den utvärderingen måste göras innan ett avtal tecknas. Att följa upp ett avtal och upptäcka att leverantören inte lever upp till ett systematiskt hållbarhetsarbete är att vara för sent ute. 

Så vad krävs för att faktiskt göra skillnad? Mod, förebilder och samverkan.

Tre konkreta tips

Ta del av Kravguiden – en guide utvecklat för dig som vill ta enkla men konkreta steg för att göra rätt från början inom IT inköp.Läs ASF-rapporten med de senaste rekommendationerna för dig som inköpare som vill bidra till klimatansvar.Gå med i Leadership for Change.

Källor

1 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2023/uppfoljningen-av-miljokrav-maste-bli-battre/