2019-05-06

Transparensguide ska göra upphandling enklare

Vad behöver du för att kunna fatta medvetna beslut vid inköp av it? Vilka parametrar ger dig en gedigen uppfattning av om leverantörers mognad? Finns det en standard som hjälper lägga tid och resurser på det som faktiskt gör skillnad? Efter sommaren kommer en transparensguide från RBA som gör det enklare för köpare att jämföra leverantörer och för branschen att veta vad de bör rapportera kring. Det ett direkt resultat av ASF-rapporten 2018 och ett oerhört viktigt steg mot harmonisering och effektivisering av hållbarhetskrav. Kommer ni att använda den?

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef

I den första ASF-rapporten som kom ut 2018 tryckte Nordens it-köpare på behovet av ökad transparens och rekommenderade branschen att ta fram ett gemensamt rapporteringsramverk. Det bidrog bland annat till ett samarbete med GRI för rapportering kring konfliktmineraler (http://www.responsiblemineralsinitiative.org/about/media-news/news/rmi-and-gri-partner-to-enhance-reporting-on-responsible-minerals-sourcing-from-conflict-affected-and-high-risk-areas/) och, inom kort, även tvångsarbete.

Extra glädjande är att RBA nu tar ett helhetsgrepp på frågan och utvecklar en transparensguide med kriterier som mogna företag förväntas rapportera på och som kunderna bör efterfråga. För branschen blir guiden ett stöd i transparensresan som skapar förutsägbarhet och konsekvens. För kunder gör guiden det enklare efterfråga information som underlättar beslutsfattande, går att följa upp och – inte minst – är jämförbar. Eller som Deborah Albers, vice president på RBA, säger ”compare apples to apples and oranges to oranges”.

Under ASF Forum i mars tryckte medlemmarna i ASF Advisory Board på vikten av att konsultera köpare i processen då det också ökar sannolikheten för att riktlinjerna faktiskt kommer att användas.  I mitten av april deltog jag i ett rundabordssamtal på RBA:s konferens i Bryssel tillsammans med offentliga it-köpare från hela Europa. Det var ett första steg i dialogen som kommer att pågå under hela våren. Under mötet framkom flera intressanta saker, inte minst kring väsentlighetsanalyser.

Kunder förväntar sig att tillverkare och leverantörer har koll på sina väsentliga risker och sitt inflytande, oavsett var i kedjan detta sker. Men då är det också viktigt att väsentlighetsanalyserna förstås och efterfrågas av kunderna, och att man använder en standardiserad metodik. Av denna anledning ansåg många att även kunder behöver lägga tid på att göra denna övning. Har ni gjort det i er organisation?

RBA pratar gärna om meningsfull transparens som syftar till att definiera vad köpare behöver veta (till skillnad från vill) för att kunna fatta medvetna och väl underbyggda beslut.  Med andra ord – man ska be om information som är nödvändig för att fatta beslut.

Behovet av utbildning för köpare diskuterades i denna bemärkelse. Man uppskattar att 90 procent av kraven idag är i linje med RBA:s uppförandekod. Däremot känner inte de flesta köpare till koden och mest resurser läggs därför på varianter av samma principer – de övriga 10 procenten.

Hur mycket vet ni om branschens gemensamma kod? 

Då är det avgörande med en guide som förklarar de gemensamma principer branschens arbete bygger på, som lyfter gemensamma kriterier som är meningsfulla för tillverkare att rapportera på – och för köpare att fatta beslut på. Det är helt rätt väg att gå, och jag hoppas och tror att guiden kommer att bli ett bra verktyg för it-köpare. 

 

Vill ni veta mer om hur branschen jobbar? Inom ramen för ASF ordnar vi nätverksevent för kunskapsutbyte. Hör av dig till Camilla Cederquist, projektledare, på camilla.cederquist@atea.se om du är intresserad!